Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІОХІМІЯ РОСЛИН: ВТОРИННИЙ ОБМІН

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Фізіологія рослин: підручник для студентів вузів / під ред.

І. П. Єрмакова. М.: Изд. центр «Академія», 2005. 640 с.

 • 2. Хелдт Г. -В. Біохімія рослин: пров. з англ. М.: БИНОМ; Лабораторія знань, 2011.471 с.
 • 3. Кретович В. Л. Біохімія рослин. М.: Вища. шк., 1986. 497 с.

Л. Красильникова Л. А., Авксентьєва О. А., Жмурко В. В., Садовні- ченко Ю. А. Біохімія рослин / під ред. Л. А. Красильниковой. Ростов н / Д: Фенікс; Харків: Торсінг, 2004. 224 с.

5 . Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Біохімія: підручник.

Воронеж: Изд-во Воронеж, держ. ун-ту, 2002. 696 с.

 • 6. Філіпцова Г. Г., Смолич І. І. Основи біохімії рослин: курс лекцій. Мінськ: Білорус, держ. ун-т, 2004. 136 с.
 • 7. Племінне В. В. Введення в хімію природних з'єднань. Казань:

Б. і "2001.370 с.

8. Пасешніченко В. А. Терпеноїди і стероїди в житті рослин //

Успіхи біологічної хімії. 1991. Т. 32. С. 197-221.

9. Lichtenthaler Н., Schwender ./., Disch A., Rohmer М. Biosynthesis ofiso-

prenoids in higher plants chloroplasts proceeds via a mevalonate independent pathway // FEBS Lett. 1997. Vol. 400. P. 271-274.

10. Bach I, Lichtenthaler HK Inhibition by mevinolin of plant growth, sterol

formation and pigment accumulation // Physiol. Plant. 1983. Vol. 59. P. 50-60.

 • 11. Запрометов MH Фенольні сполуки. M.: Наука, 1993. 272 с.
 • 12. Біохімія рослин / під ред. В. Л. Кретович. М.: Мир, 1968. 624 с.
 • 13. Ловкова М. Я. Біосинтез і метаболізм алкалоїдів в рослинах. М.:

Наука, 1981. 169 с.

14. Медведєв С. С. Фізіологія рослин: підручник. СПб. : Изд-во Санкт-

Петербург. ун-ту, 2004. 336 с.

 • 15. Бріттон Г. Біохімія природних пігментів. М.: Мир, 1986. 422 с.
 • 16. Практикум по селекції і насінництва польових культур / під ред.

А. П. Горіна. М.: Колос, 1968. 439 с.

17. Паламарчук І. А., Веселова Т. Д. Вивчення рослинної клітини. М.:

Просвітництво, 1969. 143 с.

 • 18. Нові методи імуноаналізу / під ред. У. П. Коллінза. М.: Мир,
 • 1991. 280 с.
 • 19. Евгеньева І. І. Планарная хроматографія і аналіз органічних

речовин // Сорос, утворивши журн. 1999. № 11. С. 50-55.

20. Зеленін К. Н. Газова хроматографія в медицині // Сорос, освітні.

журн. 1996. № 11. С. 20-25.

 • 21. Карцева А. А. Рідинна хроматографія в медицині // Сорос, освітні. журн. 2000. Т. 6, № 11. С. 35-40.
 • 22. Яшин Я. І., Яшин А. Я. Високоефективна рідинна хроматографія. Стан і перспективи // Ріс. хім. журн. 2003. Т. 47, № 1. С. 64-79.
 • 23. Нолтінг Б. Новітні методи дослідження біосистем. М.: Техносфера, 2005. 256 с.
 • 24. Муравйова Д. А. Фармакогнозія. М.: Медицина, 1981. 657 с.
 • 25. Хімічний аналіз лікарських сполук / під ред. Н. І. Гринкевич, Л. Н. Сафроніч. М.: Вища. шк., 1983. 89 с.
 • 26. Чечета О. В., Сафонова Е. Ф., Слівкін А. І. Методика визначення

каротиноїдів методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту // Сорбційні та хроматографічні процеси. 2008. Т. 8, № 2. С.320-326.

27. Тютерев С. Л., Кудрявцева В. П., Тарлаковскій С. А., ксьондзів Е. Н.,

Гусєва Т. А. Застосування методів біохімії в дослідженнях із захисту рослин. Л.: ВІЗР, 1976. 134 с.

28. Кандюк Р. П. Методи визначення стеринів в морських об'єктах //

Екологія моря. 2002. Вип. 5. С. 87-90.

29. Рогожин В. В. Практикум з біологічної хімії: учеб.-метод.

допомога. СПб. : Изд-во «Лань», 2006. 256 с.

 • 30. Керівництво по методах контролю якості та безпеки біологічно активних добавок до їжі. М.: Федер. центр держсанепіднагляду МОЗ Росії, 2004. 240 с.
 • 31. Муравйова Д. А., Бубенчікова В. Н., Бєліков В. В. Спектрофотометричне визначення суми антоціанів в квітках волошки синьої // Фармакологія. 1987. Т. 36. С. 28-29.
 • 32. Данилова Н. А., Попов Д. М. Кількісне визначення дубильних

речовин в коренях щавлю кінського методом спектрофотометрії в порівнянні з методом перманганатометрії // Вести. Воронеж, держ. ун-ту. 2004. № 2. С. 79-182. (Сер. Хімія. Біологія. Фармація.)

перелік

ЛІТЕРАТУРИ

Андрєєва В. Ю. Розробка методики кількісного визначення фла- воноіди в манжеті звичайної Alchemilla vulgaris / В. Ю. Андрєєва, Г. І. Калінкіна // Хімія рослинної сировини. 2000. № 1. С. 85-88.

Антипова Е. А. Визначення біологічно активних речовин в Alocasia macrorrhiza / Е. А. Антипова, С. М. Юдіна, Л. Є. Тимофєєва, Е. А. Лейтес // Хімія рослинної сировини. 2004. № 3. С. 103-107.

Барах Г. І. ВЕРХ для всіх: курс лекцій / Г. І. барах. Новосибірськ: ЗАТ інститут хроматографії «ЕкоНова», 2007. 117 с.

Бекетов Е. В. Ідентифікація та кількісна оцінка флавоноїдів в плодах черемхи звичайної / Є. В. Бекетов, А. А. Абрамов, О. В. Нестерова, С. В. Кондрашов // Вести. Мийок. держ. ун-ту. 2005. Т. 46, № 4. С. 259-262. (Сер. 2. Хімія.)

Бурлакова Е. Б. біоантиоксидант: вчора, сьогодні, завтра / О. Б. Бурлакова // Хімічна та біологічна кінетика. Нові горизонти. М.: Хімія, 2005. Т. 2. С. 10-45.

Волинець А. П. Визначення фенольних сполук в рослинному матеріалі / А. П. Волинець, С. Н. Маштаков // Методи визначення фітогормонів, інгібіторів росту, дефоліантів і гербіцидів. М.: Наука, 1973. С. 29-40.

Гудвін Т. Введення в біохімію рослин: в 2 т. / Т. Гудвін, Е. Мерсер. М.: Мир, 1986. Т. 2. 312 с.

XI Державна фармакопея СРСР. Вип. 2: Загальні методи аналізу рослинної сировини. М.: Медицина, 1990. 400 с.

Заїкін В. Г. Основи мас-спектрометрії органічних сполук /

В. Г. Заїкін, О. В. Варламов, А. І. Мікая, Н. С. Простаков. М.: Наука, 2001.286 с.

Запрометов М. Н. Фенольні сполуки / М. Н. Запрометов. М.: Наука, 1993.272 с.

Запрометов М. Н. Спеціалізовані функції фенольних сполук в рослинах / М. Н. Запрометов // Фізіологія рослин. 1993. Т. 40, №6. С. 921-931.

Зеленін К. Н. Газова хроматографія в медицині / К. М. Зеленін // Сорос, освітні. журн. 1996. № 11. С. 20-25.

Зенков Н.К. Фенольні антиоксиданти / Н. К. Зенков, Н. В. Кандалін- цева, В. Е. Ланкин, Е. Б. Меньшикова, А. Е. Просенко. Новосибірськ: Сиб. отд-НІС РАМН, 2003. 328 с.

Евгеньева І. І. Планарная хроматографія і аналіз органічних речовин / І. І. Евгеньева // Сорос, освітні. журн. 1999. № 11.

С. 50-55.

Карнаухов В. Н. Біологічні функції каротиноїдів / В. Н. Карнаухов. М.: Наука, 1988. 239 с.

Карцева А. А. Рідинна хроматографія в медицині / А. А. Карцова // Сорос, освітні. журн. 2000. Т. 6, № 11. С. 35-40.

Ковтун Г. А. Реакційна здатність взаємодії фенольних антиоксидантів з пероксильними радикалами / Г. А. Ковтун // Каталозі і нафтохімія. 2000. № 4. С. 1-9.

Коновалова А. М. Виділення та первинна характеристика каротиноїдів рожевозабарвлених метілотрофов / А. М. Коновалова, С. О. Шилін, П. В. Рокітко // Україн. биохим. журн. 2006. Т. 78, № 4. С. 146-150.

Кузнєцова Г. А. Природні кумарини і фукокумаріни / Г. А. Кузнєцова. Л .: Наука, 1967.268 с.

Куркін В. А. фенілпропаноїди - перспективні природні біологічно активні сполуки / В. А. Куркін. Самара: СамГМУ, 1996. 80 с.

Куркін В. А. Фармакогнозія / В. А. Куркін. Самара: СамГМУ, 2007. 1239 с.

Латипова Г. М. Дослідження якісного та кількісного складу флавоноїдних сполук густого екстракту первоцвіту лікарського / Г. М. Латипова, 3. Р. Романова, В. Н. Бубенчікова, Г. В. Аюпова // Хімія рослинної сировини. 2009. № 4. С. 113-116.

Литвиненко В. І. Природні флавоноїди / В. І. Литвиненко. Харків: ДНЦЛЗ, 1995. 56 с.

Лобанова А. А. Дослідження біологічно активних флавоноїдів в екстрактах з рослинної сировини / А. А. Лобанова, В. В. Будаева, Г. В. Сакович // Хімія рослинної сировини. 2004. № 1. С. 47-52.

Ловкова М. Я. Біосинтез і метаболізм алкалоїдів в рослинах / М. Я. Ловкова. М.: Наука, 1981. 169 с.

Лукнер М. Вторинний метаболізм у мікроорганізмів, рослин і тварин / М. Лукнер. М.: Мир, 1979. 548 с.

Мальцева А. А. Кількісне визначення флавоноїдів в траві горця почечуйного / А. А. Мальцева, А. С. Чистякова, А. А. Сорокіна,

А. І. Слівкін, С. А. Логунова // Вести. Воронеж, держ. ун-ту. 2013. № 2. С. 199-202. (Сер. Хімія. Біологія. Фармація.)

Марчук Н. Ю. Вплив антропогенного забруднення середовища на утримання і склад ефірної олії Cupressus sempervirens L. / Н. Ю. Марчук, В. Н. Єжов // Учений. зап. Тавр. нац. ун-ту. 2011. Т. 24 (63), № 4. С. 151-155. (Сер. Біологія, хімія.)

Мінаєва В. Г. Флавоноїди в онтогенезі рослин і їх практичне використання / В. Г. Мінаєва. Новосибірськ: Наука, Сиб. отд-ня, 1978. 170 с.

Муравйова Д. А. Фармакогнозія / Д. А. Муравйова. М.: Медицина, 1981. 657 с.

Нарчуганов А. Н. Кількісне визначення двох груп терпенових з'єднань методом хромато-мас-спектрометрії / А. Н. Нарчуганов, А. А. Єфремов // Хімія рослинної сировини. 2013. № 1. С. 125-128.

Нго Зіеп Т. Т. Розробка методики кількісного визначення сумарного вмісту флавоноїдів в траві пустирника спектрофотометричним методом / Т. Т. Нго Зіеп, Е. В. Жохова // Хімія рослинної сировини. 2007. № 4. С. 73-77.

Нолтінг Б. Новітні методи дослідження біосистем / Б. Нолтінг. М.: Техносфера, 2005. 256 с.

Пасешніченко В. А. Новий альтернативний шлях біосинтезу ізопреноі- дов у бактерій і рослин / В. А. Пасешніченко // Біохімія. 1998. Т. 63, №2. С. 171-182.

Писарєв Д. І. Розробка експрес-методів визначення каротиноїдів в сировині рослинного походження / Д. І. Писарєв, О. О. Новиков, Т. А. Романова // Наук. вед. Білгород, держ. ун-ту. 2010. № 22 (93), С. 119-122. (Сер. Медицина. Фармація; Вип. 12/2.)

Племінне В. В. Введення в хімію природних з'єднань / В. В. пле Менкен. Казань: Б. і., 2001. 370 с.

Племенков В. В. Хімія ізопрсноідов: навч, посібник / В. В. Племенков.

Барнаул: Изд-во Алтайськ. ун-ту, 2007. 322 с.

Рогінський В. А. Фенольні антиоксиданти. Реакційна здатність та ефективність / В. А. Рогінський. М.: Наука, 1988. 247 с.

Ромашко С. Н. Розробка способів виділення алкалоїдів індольного ряду з листя Cartaranthus roseus / С. Н. Ромашко, О. В. Молчан,

B. М. Юрін // Тр. Білгород, держ. ун-ту. 2009. Т. 4, ч. 2. С. 189-197. Саєнко А. Ю. Використання фізико-хімічних методів для визначення вмісту флавоноїдів в траві вівса посівного / А. Ю. Саєнко, М. Ф. Маршалкин, М. В. Гаврилін, І. Я. Куль // Сучасні наукомісткі технології. 2004. № 1. С. 29-30.

Саламатова Т. С. Фізіологія виділення речовин рослинами / Т. С. Саламатова, О. А. Зауралля. Л.: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1991. 149 с.

Смолікова Г. Н. Роль хлорофілів і каротиноїдів у стійкості насіння до абіотичних стресорів / Г. Н. Смолікова, Н. А. Ламан, О. В. Борискевич І Фізіологія рослин. 2011. Т. 58, № 6.

C. 817-825.

Сисоєв А. А. часопролітної мас-спектрометри: навч, посібник / А. А. Сисоєв, В. Б. арту. М.: МІФІ, 1990. 82 с.

Тамбиев А. X. Реакційна здатність екзометаболітів рослин / А. X. Тамбиев. М.: Изд-во мийок. держ. ун-ту, 1984. 73 с.

Тараховскій Ю. С. Флавоноїди: біохімія, біофізика, медицина / Ю. С. Тараховскій, Ю. А. Кім, Б. С. Абдрасілов, Е. І. Музафаров. Пущино: Synchrobook, 2013. 310 с.

Ткачов А. В. Дослідження летючих речовин рослин / А. В. Ткачов. Новосибірськ: Офсет, 2008. 969 с.

Упадиш М. Т. Роль фенольних сполук в процесах життєдіяльності садових рослин / М. Т. Упадиш. М.: Изд. будинок МСП, 2008. 320 с.

Федосєєва Л. М. Вивчення дубильних речовин підземних і надземних вегетативних органів бадана толстолистного ( Bergenia crassifolia (1.) fitsch.), Що росте на Алтаї / Л. М. Федосєєва // Хімія рослинної сировини. 2005. № 3. С. 45-50.

Фенольні сполуки: фундаментальні та прикладні аспекти / відп. ред. Н. В. Загоскіна, Е. Б. Бурлакова; Ін-т фізіології рослин РАН. М.: Наук. світ, 2010. 400 с.

Хабриев Р. У. Керівництво по експериментальному (доклінічного) вивчення нових фармакологічних речовин / Р. У. Хабре. М.: Медицина, 2005. 832 с.

Хрипи В. А. брасиностероїдів / В. А. Хрипач, В. А. Лахвичі, В. Н. Жабинського. Мінськ: Навука I техшка, 1993. 287 с.

Чечета О. В. Методика визначення каротиноїдів методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту / О. В. Чечета, Е. Ф. Сафонова, А. І. Слівкін // Сорбційні та хроматографічні процеси. 2008. Т. 8, № 2. С. 320-326.

Шаповалова Е. Н. Хроматографічні методи аналізу: метод, посібник для спец, курсу / Е. Н. Шаповалова, А. В. Пирогов. М.: Изд-во мийок, держ. ун-ту, 2007. 109 с.

Шаршунова М. Тонкошарова хроматографія в фармації та клінічної біохімії: в 2 ч. / М. Шаршунова, В. Шварц, Ч. Михалец. М.: Мир, 1980. Ч. 1.607 с.

Хеншо А. Високоефективна рідинна хроматографія в біохімії / А. Хеншо, К.-П. Хупе, Ф. Лотшпайх, В. Вельгер. М.: Мир, 1988. 688 с.

Юрін В. М. Регуляторний дію полісахаридних носіїв на синтез вторинних метаболітів в іммобілізованих рослинних клітинах / В. М. Юрін, О. В. Молчан, С. Н. Ромашко, Т. І. Дітченко // Тр. Білгород, держ. ун-ту. 2009. Т. 4, ч. 1. С. 212-218.

Яшин Я. І. Високоефективна рідинна хроматографія. Стан і перспективи / Я. І. Яшин, А. Я. Яшин // Ріс. хім. журн. 2003. Т. 47, № 1. С. 64-79.

Bach Т. Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, a key enzyme in phytosterol synthesis / T. Bach // Lipids. 1986. Vol. 21. P. 82-88.

Bhawani SA Thin-Layer Chromatographic Analysis of Steroids: A Review / SA Bhawani, O. Sulaiman, R. Hashim // Tropical J. of Pharmaceutical Research. 2010. Vol. 9 (3). P. 301-313.

Boerjan W. Lignin biosynthesis / W. Bocrjan, J. Ralph, M. Baucher // Annu. Rev. Plant Biol. 2003. Vol. 54. P. 519-546.

De Luca V. The cell and developmental biology of alkaloid biosynthesis / V. De Luca, B. St. Pierre // Trends Plant Sci. 2000. Vol. 5. P. 168-173.

Dixon RA Stress-induced phenylpropanoid metabolism / RA Dixon, NL Paiva // Plant Cell. 1995. Vol. 7. P. 1085-1097.

Halkier В. A. The biosynthesis of glucosinolates / BA Halkier, L. Du // Trends Plant Sci. 1997. Vol. 2. P. 425-431.

Holton TA Genetics and biochemistry of anthocyanin biosynthesis / TA Holton, EC Cornish // Plant Cell. 1995. Vol. 7. P. 1071-1083.

Giuliano G. Metabolic engineering of plant carotenoids / G. Giuliano, R. Aqui- lani, S. Dharmapuri // Trends Plant Sci. 2000. Vol. 5. P. 406-409.

Rohmer M. Glyceraldehyde-3-phosphate and pyruvate as precursors of iso- prenic units in an alternative non -mevalonate pathway for terpenoid biosynthesis / M. Rohmer, M. Seemann, S. Horbach, S. Bringer-Meye, IT Sahm // J. Amer. Chem. Soc. 1996. Vol. 118. P. 2564-2568.

Touchstone JC Thin-layer chromatographic procedures for lipid separation / JC Touchstone // J. of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. 1995. Vol. 671. P. 169-195.

НОВІ ВИДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» ТА СУМІЖНИХ ДИСЦИПЛІН

Єршов, Ю. А. Біохімія: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Ю. А. Єршов, М. І. Зайцева; під ред. С. І. Щукіна. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

Єршов, Ю. А. Біохімія людини: підручник для академічного бакалаврату / Ю. А. Єршов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

Кузнецов, В. В. Фізіологія рослин. У 2 т.: Підручник для академічного бакалаврату / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитрієва. - 4-е изд., Перераб. і Дої. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

Тімірязєв, К. А. Життя рослини / К. А. Тімірязєв; під ред. Л. М. Бернінской. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

Тімірязєв, К. А. Історичний метод в біології / К. А. Тімірязєв; під ред. Л. М. Бернінской. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

 
<<   ЗМІСТ