Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІОХІМІЯ РОСЛИН: ВТОРИННИЙ ОБМІН

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Питання для самоконтролю

 • 1. Чому до монотерпенов відносять сполуки, що складаються з двох ізопренових угруповань?
 • 2. На підставі якого загальної ознаки ізопреноїди об'єднали в один клас?
 • 3. Чи зустрічаються ізопреноїди у тваринних організмів?
 • 4. Які речовини відносять до гемітерпенам?
 • 5. Які рослинні гормони можна віднести до групи изопреноидов?
 • 6. Яку роль відіграють ізопреноїди в первинному метаболізмі рослинних організмів?
 • 7. На чому заснована біохімічна класифікація изопреноидов?
 • 8. Які ферменти беруть участь на різних стадіях біосинтезу изопреноидов?
 • 9. Які причини дублювання шляхів біосинтезу изопреноидов?
 • 10. Дайте загальну характеристику фенольних сполук.
 • 11. На чому грунтується класифікація фенольних сполук?
 • 12. Що собою являють фенольні кислоти?
 • 13. У чому особливості будови гідроксикоричних кислот?
 • 14. Що собою являють антоціани і від яких чинників залежить їх колір?
 • 15. Які основні шляхи утворення фенольних сполук?
 • 16. Ферменти яких класів беруть участь в шікімаг- ном шляху синтезу фенольних сполук?
 • 17. На чому грунтується класифікація алкалоїдів? На які групи їх ділять?
 • 18. Що собою являють справжні алкалоїди? На чому заснована їхня класифікація?
 • 19. Що собою являють протоалкалоіди? Наведіть назви найбільш відомих представників цієї групи.
 • 20. Яке значення алкалоїдів в медицині, харчовій промисловості і сільському господарстві?
 • 21. Вкажіть назву групи алкалоїдів, в основі будови яких лежить стероїдний скелет, до якого додана додаткова гетероциклічна система. Наведіть приклади (назвіть представників).
 • 22. Які групи вторинних метаболітів відносять до мінорним? Чому їх так називають?
 • 23. Охарактеризуйте групу амінів. Як їх прийнято класифікувати?
 • 24. Як утворюються моноаміни і діаміни? Які ферменти каталізують ці реакції?
 • 25. На чому базується Фітохімічні класифікація непротеіногенних амінокислот?
 • 26. Назвіть основні шляхи утворення непротеіногенних амінокислот.
 • 27. Вкажіть найбільш важливі функції непротеіногенних амінокислот і проиллюстрируйте це конкретними прикладами.
 • 28. Які два типи з'єднань об'єднують беталаіни?
 • 29. На підставі яких ознак деякі ліпіди відносять до речовин вторинного обміну рослин? На які групи їх можна розділити?
 • 30. Назвіть характерні особливості жирних кислот, які відносять другорядні метаболіти рослин. Які функції вони виконують?
 • 31. Яку роль в життєдіяльності рослин грають гідрок- сілірованние жирні кислоти?
 • 32. Які функції можуть виконувати ацетиленові похідні? Як вони утворюються?
 
<<   ЗМІСТ   >>