Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІОХІМІЯ РОСЛИН: ВТОРИННИЙ ОБМІН

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Останні десятиріччя відзначаються бурхливим розвитком розділів фітофізіолог і фармакології, пов'язаних з вивченням вторинних метаболітів рослин. Завдяки виникненню нових методів аналізу і ідентифікації речовин вже ідентифіковано близько 100 тис. Індивідуальних сполук вторинного походження [див .: 1, с. 589].

Мета навчально-методичного посібника - забезпечення ефективності та результативності самостійної роботи студентів, які навчаються за магістерськими програмами «Фізіологія і біохімія рослин», «Ботаніка». Посібник складено з урахуванням програми спеціального курсу «Біохімія вторинного обміну».

Завдання посібника:

  • - активізація самостійної роботи студентів, управління їх пізнавальною діяльністю, забезпечення контролю за ходом самостійної роботи;
  • - ознайомлення студентів з сучасними науково-методичними підходами до якісного і кількісного аналізу вторинних з'єднань.

Самостійна робота студентів полягає в освоєнні теоретичного матеріалу, підготовці рефератів і презентацій з окремих тем і самоперевірки знань з використанням контрольних питань і тестових матеріалів.

У першому розділі посібника відображені загальні уявлення про вторинному обміні рослин. У другому подано коротку характеристику основних груп вторинних метаболітів, розглянуті основні шляхи їх біосинтезу і представлений огляд сучасних фізико-хімічних методів, які використовуються при вивченні вторинного обміну.

У завдання авторів посібника не входило докладне висвітлення теоретичних питань, що стосуються фітохімії і фізіології вторинного метаболізму. Особлива увага ними приділено методичним аспектам: по кожному розділу наводяться контрольні запитання та тестові завдання, які рекомендується використовувати студентам для самоконтролю.

У третьому розділі посібника розглянуті загальні принципи біохімічного аналізу вторинних метаболітів рослин, наведена коротка характеристика фізико-хімічних методів дослідження і відображені науково-методичні принципи визначення основних груп вторинних з'єднань. Цей матеріал є основою для розуміння сучасних підходів до вивчення вторинного обміну рослин і більш успішного проведення лабораторного практикуму, який є невід'ємною частиною освітнього процесу при освоєнні магістерських програм.

В кінці посібника наводиться список бібліографічних посилань, а також список рекомендованої літератури, з яким студенти можуть ознайомитися при поглибленому вивченні окремих розділів і підготовці рефератів.

 
<<   ЗМІСТ   >>