Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Молодіжний соціальний туризм

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

У навчальному посібнику представлений молодіжний соціальний туризм як складний соціокультурний феномен. У ньому висвітлено теоретичні основи і практика туристичної діяльності молоді соціальної спрямованості.

Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. Перша глава присвячена молодіжному соціальному туризму як одному з пріоритетних напрямків соціального і культурного розвитку молоді. Молодіжний соціальний туризм представлений як суспільна проблема, також в розділі наводиться аналіз молодіжного туризму в нашій країні і його можливі стратегії розвитку.

Другий розділ присвячено основним технологічним соціокультурним моделям підготовки програм молодіжного соціального туризму, показані технології проведення цих програм, а також основні шляхи подальшого вдосконалення соціокультурного проектування.

Третя глава розкриває індивідуальні та групові особливості учасників туристичних маршрутів. Виділяються основні типи туристів, які можуть враховуватися при розробці стратегій молодіжного соціального туризму.

У четвертому розділі туризм представлений як економічна категорія. У ній розкриваються найважливіші проблеми економіки туризму, система і об'єкти соціального туризму, види підприємницької діяльності в туризмі.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямами «Соціальна робота» та «Соціальна робота з молоддю». В результаті вивчення матеріалів посібника студент повинен:

знати

 • • основні вимоги та етичні норми взаємодії в колективах;
 • • можливі соціальні та етичні наслідки своєї організаційної діяльності для членів груп;
 • • основні методи соціологічних і педагогічних досліджень молодіжних соціальних груп і колективів;
 • • основні вимоги до розробки туристського продукту, серед яких особливо слід виділити економічні, педагогічні, соціальні та культурологічні вимоги;
 • • основні прикладні методи досліджень туристичної діяльності;

вміти

 • • застосовувати наявні технології соціальної взаємодії в своїй роботі з групами;
 • • застосовувати сучасні культурні технології в організаційній діяльності;
 • • застосовувати сучасні методи і технології емпіричних досліджень молодіжного соціуму;
 • • застосовувати наявні технології соціальної взаємодії в своїй роботі з групами;
 • • застосовувати різноманітні маркетингові та організаційні технології при створенні туристичного продукту;
 • • розробляти власні дослідницькі програми і методи дослідження туризму;

володіти

 • • вміннями і навичками організації соціальних груп і колективів з урахуванням соціальних, етнічних, конфесійних і культурних відмінностей;
 • • організаційними навичками і вміннями, що дозволяють досягати соціально значущих результатів для суспільства і членів колективів, груп;
 • • вміннями і навичками розробки власних дослідницьких програм і методів емпіричних досліджень з молодіжної тематики;
 • • вміннями і навичками організації соціальних груп і колективів з урахуванням соціальних, етнічних, конфесійних і культурних відмінностей;
 • • новітньою інформацією про останні досягнення в області організації туризму і результати вивчення туристського контингенту;
 • • основними прийомами і методами аналізу, узагальнення та інтерпретації результатів досліджень туристичної діяльності.
 
<<   ЗМІСТ   >>