Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Зростання продуктивності праці впливає практично на всі техніко-економічні показники діяльності організації: на рівень заробітної плати, обсяг продукції, що випускається, собівартість і суму прибутку організації.

Внаслідок цього важливим етапом аналітичної роботи в організації є пошук резервів підвищення продуктивності праці, розробка заходів по реалізації знайдених резервів, а також безпосередньо впровадження цих заходів.

Під резервом зростання продуктивності купа розуміють наявні у підприємства і ще не використані можливості, за рахунок яких можливе досягнення більш високого рівня продуктивності купа.

Підвищити продуктивність праці можна за рахунок:

  • - механізації та автоматизації виробництва;
  • -використання нових, більш прогресивних видів обладнання;
  • - підвищення якості використовуваної сировини;
  • - підвищення норм обслуговування;
  • - підвищення рівня спеціалізації виробництва.

ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

завдання 5.6.1

Визначити вироблення продукції на одного працюючого в натуральному і грошовому вираженні на основі наступних даних: річний обсяг випуску продукції підприємства - 200 тис. Шт .; річний обсяг валової продукції - 2000 млн руб .; середньооблікова кількість працюючих на підприємстві - 500 осіб.

завдання 5.6.2

Визначити трудомісткість одиниці продукції за планом і фактично, а також зростання продуктивності праці на основі наступних даних: трудомісткість товарної продукції за планом - 30 тис. Чол. * Год; плановий обсяг випуску в натуральному вираженні - 200 шт .; фактична трудомісткість товарної продукції - 26 тис. чол. * год; фактичний обсяг випуску - 220 шт.

завдання 5.6.3

Робочий на підприємстві виготовив за місяць 42 вироби. Розцінка - 800 руб. / Виріб. Обчислити заробіток робітника за місяць.

завдання 5.6.4

Робочий-відрядник заготовив 2000 кг вторинної сировини (розцінка - 2000 руб. / Т). Крім того, їм було реалізовано товару на суму 100250 руб. (Премія від суми продажів складає 2%). Визначити повний заробіток робітника.

завдання 5.6.5

Робочий-відрядник виконав норму виробітку продукції на 120%. Його заробіток за прямими відрядними розцінками склав 28000 руб. за продукцію, вироблену в межах норми. За внутризаводскому положенню відрядні розцінки за продукцію, вироблену понад норму до ПО%, підвищуються в 1,2 рази, від 110 до 120% - в 1,4 рази. Визначити повний заробіток робітника.

завдання 5.6.6

Робочий-наладчик на другій ділянці має заробіток за тарифною ставкою 27 000 крб. Норма (план) вироблення його ділянки - 1 000 од. продукції. Фактично ж виготовлено 1200 од. Розрахувати заробітну плату наладчика.

Завдання 5.6 .7

Механік відпрацював в березні 165 ч. Годинна тарифна ставка - 150 руб. 20 коп. Розрахувати заробіток механіка.

завдання 5.6.8

Робочий-почасових відпрацював за місяць 170 годин і протягом місяця заощадив матеріалів на 26000 руб. На підприємстві діє положення про преміювання за економію матеріалів у розмірі 40% від суми економії. Тарифна годинна ставка - 150 руб. 60 коп. Обчислити зарплату робітника.

завдання 5.6.9

За звітний рік випуск продукції склав 350 млн руб., Чисельність - 50 осіб. У році, що планується випуск продукції збільшиться на 15%, продуктивність - на 7 %.

Визначити випуск продукції, продуктивність праці та чисельність в планованому році.

завдання 5.6.10

Чисельність за звітний період склала 400 осіб. У планованому році обсяг виробництва збільшиться на 30 % або на 250 млн руб., А продуктивність праці зросте на 10%.

Визначити чисельність в планованому році.

Завдання 5.6. Л

Робочий-почасових протягом місяця відпрацював 170 годин. Тарифна ставка за годину становить 189 руб. 50 коп. Згідно з положенням про преміювання, йому встановлена премія в розмірі 20% до оплати купа.

Визначити заробітну плату за поточний місяць.

завдання 5.6.12

Обсяг виробництва io виду продукції в звітному році склав 500000 шт., Час фактичної роботи одного робітника - 10 годин, чисельність промислово-виробничого персоналу - 100 чол. Визначити продуктивність купа і трудомісткість io виду продукції.

завдання 5.6.13

Робочий підприємства має оклад 28000 руб. / Міс. У звітному періоді 21 робочий день, фактично їм відпрацьовано 17 днів. За певні показники роботи положенням про преміювання передбачена премія в розмірі 15% до заробітку.

Обчислити заробітну плату робітника за місяць.

завдання 5.6.14

Токар виготовив 150 виробів. Розцінка за одиницю в межах 120 виробів - 196 руб., Більше 120 виробів - на 10% вище. Розрахувати заробіток за місяць.

завдання 5.6.15

Підривник рудника (денна тарифна ставка - 1400 руб.) Відпрацював 24 зміни. За виконання плану з видобутку руди передбачається премія в розмірі 15 %, і за кожен відсоток перевиконання - по 1,5%. Крім того, виплачується премія в розмірі 40% вартості зекономлених вибухових матеріалів.

Розрахувати суму заробітної плати підривника-повременщі- ка, якщо план виконано на 108%. Вартість зекономлених матеріалів - 13 000 руб., Робочих днів за графіком - 24.

завдання 5.6.16

Тарифна ставка робітника першого розряду - 145 руб., Тарифний коефіцієнт шостого розряду - 2,44. Робочий шостого розряду відпрацював в квітні 176 годин. За відсутність простоїв передбачена премія 15%.

Розрахувати суму заробітної плати робітника шостого розряду за квітень.

завдання 5.6.17

Годинна ставка інженера - 160 руб. 20 коп. і за умовами договору 30% премії щомісячно. Він відпрацював протягом місяця 140 годин.

Розрахувати заробіток інженера.

 
<<   ЗМІСТ   >>