Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Продуктивність праці - це показник ефективності використання трудових ресурсів, трудового фактора взагалі. Чим вище рівень продуктивності праці, тим менше часу необхідно затратити на виробництво заданого обсягу продукції. Вивільнене час можна використовувати для виробництва додаткової кількості продукції. Рівень продуктивності праці характеризується двома показниками: виробленням продукції в одиницю часу; трудомісткістю виготовлення продукції.

Праця може бути продуктивним і менш продуктивним. Підвищення продуктивності праці має велике економічне і соціальне значення, яке слід розглядати на макро- і мікрорівні.

З народно-господарської точки зору підвищення продуктивності купа означає:

 • • зростання валового внутрішнього і національного продукту, національного доходу;
 • • зростання фонду накопичення й фонду споживання;
 • • основу для розширення виробництва;
 • • основу для підвищення рівня життя громадян країни і вирішення соціальних проблем.

Зростання продуктивності купа має велике значення і для комерційної організації, він дозволяє:

 • • суттєво знизити витрати на виробництво і реаті- зацию продукції за умови випередження зростання продуктивності купа в порівнянні з ростом середньої заробітної плати;
 • • при інших рівних умовах збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції, а отже, і підвищити суму прибутку;
 • • отримати можливість збільшення середньої заробітної плати працівників організації;
 • • більш успішно здійснити реконструкцію і технічне переозброєння організації;
 • • підвищити конкурентоспроможність організації і виробленої продукції, забезпечити фінансову стійкість діяльності;
 • • використовувати підвищений прибуток на виплату дивідендів власникам підприємства.

Вироблення на одного працівника показує кількість продукції, виробленої кожним працівником в одиницю часу.

Продуктивність праці (виробіток продукції в одиницю часу) розраховується за формулою

де ПТ - продуктивність праці, руб. / чол .;

ВРП - виручка від реалізації продукції, грн .;

Ч - середньооблікова чисельність працівників, чол.

При цьому отримують продуктивність праці, виміряну в вартісному вираженні. Розрахунок можна проводити і в натуральних показниках. В даному випадку необхідно поділити обсяг виробленої продукції в натуральних одиницях на чисельність працівників (робочих).

Трудомісткість продукції показує, скільки робочого часу витрачається на виробництво одиниці продукції.

Трудомісткість продукції розраховується за формулою

де Ті - трудомісткість продукції, чол. * днів (чол. * годин) / од .;

ВРП - випуск товарної, валовий або проданої продукції, од .;

Т - кількість робочого часу, днів (годин);

Ч - середньооблікова чисельність працівників, чол.

Виробнича трудомісткість являє собою витрати праці робітників (основних і допоміжних) і визначається по Формулі

де Т - технологічна трудомісткість, в яку входять всі затрати праці основних робітників, як відрядників, так і почасовиків;

Т ^ - трудомісткість обслуговування виробництва, що визначається витратами праці допоміжних робітників.

Повна трудомісткість являє собою витрати праці всіх категорій П П П і визначається за формулою

де Т у - трудомісткість управління виробництвом.

Повна трудомісткість одиниці продукції визначається як сума всіх витрат живої праці на виготовлення одиниці продукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>