Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Вартість нематеріальних активів, так само як і основних засобів, переноситься на вартість готової продукції шляхом нарахування амортизаційних відрахувань.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється одним із таких способів:

  • 1) лінійним способом;
  • 2) способом зменшуваного залишку;
  • 3) способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Застосування одного зі способів по групі однорідних нематеріальних активів здійснюється протягом усього терміну їх корисного використання.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається: при лінійному способі - з початкової вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта;

при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості нематеріальних активів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої із строку корисного використання цього об'єкта;

при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизації проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді.

При включенні нематеріального активу до складу майна організація визначає термін його корисного використання.

Строком корисного використання є виражений в місяцях період, протягом якого організація передбачає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди (або для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації).

Для окремих видів нематеріальних активів строк корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання активів цього виду.

Нематеріальні активи, за якими неможливо надійно визначити строк корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним терміном корисного використання.

Визначення терміну корисного використання нематеріального активу провадиться виходячи з:

  • • терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;
  • • очікуваного терміну використання активу, протягом якого організація передбачає отримувати економічні вигоди (або використовувати в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації).

Строк корисного використання нематеріального активу не може перевищувати термін діяльності організації.

За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на двадцять років (але не більше терміну діяльності організації).

Амортизаційні відрахування по об'єкту нематеріальних активів починають нараховуватися і включатися в собівартість готової продукції з першого числа місяця, наступного за місяцем надходження об'єкта в комерційну організацію, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта. Амортизаційні відрахування по об'єкту нематеріальних активів припиняють нараховуватися з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкта.

 
<<   ЗМІСТ   >>