Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття і склад нематеріальних активів

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» [4], до нематеріальних активів організації відносять об'єкти майна при одноразовому виконанні наступних умов:

 • 1) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому, зокрема об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, для виконання робіт або надання послуг, або для управлінських потреб організації;
 • 2) відсутність матеріально-речової форми;
 • 3) можливість ідентифікації (виділення, відділення) організацією від іншого майна;
 • 4) використання протягом тривалого часу, т. Е. Терміну корисного використання, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • 5) організацією не передбачається подальший перепродаж даного майна протягом 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • 6) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;
 • 7) організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому (в тому числі організація має належним чином оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності).

До нематеріальних активів належать наступні об'єкти: патенти на винаходи, промислові зразки, корисні моделі;

виняткові авторські права на програми для ЕОМ, бази даних;

виняткові права автора або іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;

виняткові права власника на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів;

виключне право патентовласника на селекційні досягнення;

ділова репутація організації.

Одиницею обліку є інвентарний об'єкт. Під інвентарним об'єктом нематеріальних активів мається на увазі сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору поступки прав і т.д. Основною ознакою, за яким один інвентарний об'єкт ідентифікується від іншого, служить виконання ним самостійної функції у виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, або використанні для управлінських потреб.

Джерела надходження нематеріальних активів:

 • 1) вклади засновників (акціонерів) до статутного капіталу комерційної організації;
 • 2) придбання нематеріальних активів за плату;
 • 3) отримання безоплатно;
 • 4) створення в самій комерційної організації.
 
<<   ЗМІСТ   >>