Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

завдання 3.8.1

Визначити зміну коефіцієнта оборотності оборотних коштів, якщо підприємство в 2012 р запланувало реалізувати продукції на суму 7130 тис. Руб. при середньорічній сумі оборотних коштів 950 тис. руб. Фактично при тій же самій сумі оборотних коштів, тільки за рахунок прискорення їх оборотності, обсяг реалізації продукції склав 7410 тис. Руб.

завдання 3.8.2

У звітному році металургійний завод реалізував продукції на 968 354 тис. Руб. Середньорічна сума оборотних коштів становила 149 477 тис. Руб. У планованому році буде реалізовано продукції на 10% більше. Коефіцієнт оборотності зросте на 15 %.

Визначити потребу в оборотних коштах у планованому році і суму вивільнених оборотних коштів.

завдання 3.8.3

Протягом I кварталу залишок оборотних коштів підприємства склав:

на 01.01 - 93 738 тис. руб .; 01.02 - 94525 тис. Руб .; 01.03 - 94900 тис. Руб .; 01.04 - 94301 тис. Руб.

Визначити середньомісячні і середньоквартальний залишки оборотних коштів.

завдання 3.8.4

Визначити суму вивільнених оборотних коштів по підприємству в результаті скорочення часу обороту оборотних коштів. За рік металургійний завод реалізував продукції на 820 млн руб. Час обороту оборотних коштів 60 днів. Заплановано його зменшення в новому році до 57 днів.

завдання 3.8.5

Розрахувати норматив оборотних коштів на матеріали в звітному і планованому році, проаналізувати зміну нормативів. Вихідні дані представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Початкові дані

найменування показника

Од. вим.

значення

Об'єм виробництва

од. прод.

4000

«5

 • 3
 • 1 + 1 Н

Про

Витрата матеріалу на 1 одиницю продукції Ціна матеріалу

Середній інтервал між поставками Час пробігу вантажу

Час пробігу документів

т / од. прод. тис. руб. / т на добу. сут. сут.

 • 0,3
 • 5,0
 • 10
 • 8
 • 4

«

| 8

З

Витрата матеріалу на 1 одиницю продукції Ціна матеріалу

Середній інтервал між поставками Час пробігу вантажу

Час пробігу документів

т / од. прод. тис. руб. / т на добу. сут. сут.

 • 0,26
 • 5,5
 • 6
 • 5
 • 4

завдання 3.8.6

У 1 кварталі підприємство реалізувало продукцію на 3000 тис. Руб. при середньому залишку оборотних коштів в 50 тис. руб., в II кварталі обсяг реалізованої продукції планується збільшити на 15%, а величину оборотних коштів залишити незмінною.

Визначити, яким чином зміниться тривалість обороту оборотних коштів за рахунок цих змін.

Завдання 3.8 .7

У I кварталі організація реалізувала продукції на 250 тис. Руб. Середньоквартальний залишки оборотних коштів - 25 тис. Руб. У II кварталі обсяг реалізованої продукції збільшився на 10%, а час одного обороту оборотних коштів скоротилася на 1 день. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час 1 обороту в I і II кварталі, абсолютну величину оборотних коштів в II кварталі, суму вивільнених оборотних коштів.

завдання 3.8.8

Організація реалізувала продукцію в звітному кварталі на 3000 тис. Руб., Середні залишки оборотних коштів - 500 тис. Руб. Визначити прискорення оборотності оборотних коштів в днях за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції зросте на 15%. Сума оборотних коштів залишається незмінною.

завдання 3.8.9

У звітному році організація реалізувала продукції на суму 968 354 тис. Руб., Середній залишок оборотних коштів - 474 149 тис. Руб., В планованому році буде реалізовано продукції на 5% більше, коефіцієнт оборотності збільшиться на 15%.

Визначити потребу в оборотних коштах і суму вивільнення оборотних коштів.

завдання 3.8.10

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, середній час одного обороту в звітному і плановому періоді, якщо організація в звітному році реалізувала продукції на 600 млн руб. при сумі оборотних коштів 70 млн руб. Намічено збільшити обсяг виробництва на 20%, а середню тривалість одного обороту оборотних коштів скоротити на 10 днів.

завдання 3.8.11

Залишки оборотних коштів за станом на:

 • 01.01.2012 р.- 115 тис. Руб .; 01.04.2012 р.- 12500 тис. Руб .;
 • 01.07.2012 г, - 118 тис. Руб .; 01.10.2012 г, - 9500 гис. руб .;
 • 01.01.2013 р.- 10000 тис. Руб.

Виручка від реалізації без ПДВ акцизів склала за 2012 р 78500 гис. руб. Визначити коефіцієнт оборотності, середньорічну суму оборотних коштів, тривалість одного обороту.

завдання 3.8.12

На основі вихідних даних про діяльність двох фірм А і Б (табл. 3.2), що є конкурентами на ринку, в I кварталі і планованих змін в II кварталі визначити, яка з фірм ефективніше використовує оборотні кошти.

Обчислити: коефіцієнти оборотності в I і II кварталах; коефіцієнти завантаження в I і II кварталах; час одного обороту в днях в I і II кварталах; вивільнення оборотних коштів за рахунок скорочення тривалості одного обороту.

Таблиця 3.2

Початкові дані

найменування показника

квартал 1

квартал 2

А

Б

А

Б

Виручка від реалізації, тис. Руб.

2850

2900

2560

2730

Середньоквартальний залишки оборотних коштів, тис. Руб.

267

248

238

300

Планований приріст обсягу реалізованої продукції в II кварталі,%

5,3

2,5

6,7

9,1

Скорочення часу одного обороту оборотних коштів

2

1

3

3

завдання 3.8.13

Визначити, на скільки днів скоротиться тривалість обороту оборотних коштів у планованому році, якщо в звітному році обсяг випуску продукції склав 110 млн руб. при сумі оборотних коштів 28 млн руб .; в планованому році обсяг випуску продукції складе 180 млн руб. при сумі оборотних коштів 38 млн руб.

завдання 3.8.14

Розрахувати вартість списання матеріалів у виробництво різними методами за даними табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Початкові дані

Надійшло матеріалів, т

Витрачено на виробництво, т

номер

поставки

Вартість матеріалів, що надійшли, тис. Руб. / Т

10

70

1

45

35

2

45

15

3

48

40

4

50

завдання 3.8.15

Витрата руди в 4 кварталі - 805 287 т. Норма запасу - 23 дня. Ціна 1 т руди - 17200 руб.

Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах.

 
<<   ЗМІСТ   >>