Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів необхідно оцінювати оборотність оборотних коштів. Очевидно, що чим швидше обернуться оборотні кошти за один цикл від грошових коштів до грошових коштів з прибутком, тим більше прибутку підприємство отримає за певний період.

Для аналізу використання оборотних коштів застосовується система показників, яка характеризує реальний процес руху оборотних коштів і величину їх вивільнення.

Розрахункова потреба в оборотних коштах прямо пропорційна обсягу виробництва і обернено пропорційна швидкості їх обігу. Чим більше швидкість їх обігу, тим менше потреба в оборотних коштах, тим вище ефективність їх використання.

Кругообіг оборотних коштів

Мал. 3.2. Кругообіг оборотних коштів

Оборотність оборотних коштів характеризує число оборотів, скоєних обіговими коштами за звітний період, і являє собою відношення обсягу реалізованої продукції до середнього залишку оборотних коштів.

де До про - коефіцієнт оборотності, кількість оборотів за звітний період;

ВРП - виручка від реалізації продукції за звітний період, руб .;

Про ср - середні залишки оборотних коштів (середньорічна вартість оборотних коштів) протягом звітного періоду, руб.

У свою чергу, середні залишки оборотних коштів (середньорічна вартість оборотних коштів) за звітний період (зазвичай рік) розраховують за такою формулою

де О - середні залишки оборотних коштів за рік, руб .;

до ™ _ вартість оборотних коштів на початок I кварталу звітного року, руб .;

0 ".",., У-вартість оборотних коштів на початок II, III, 1Уквар- тала звітного року, руб .;

Of '™ - вартість оборотних коштів на початок I кварталу наступного року, руб.

Показник, що характеризує тривалість одного обороту в днях, називають тривалістю обороту і розраховують таким чином

де Д - час одного обороту оборотних коштів, днів;

Т - тривалість звітного періоду, днів;

До про - коефіцієнт оборотності, оборотів.

Обсяг оборотних коштів на 1 руб. реалізованої продукції називають коефіцієнтом завантаження оборотних коштів і розраховують за формулою

де K j - коефіцієнт завантаження оборотних коштів, руб .; Про - середні залишки оборотних коштів, руб .;

ВРП - виручка від реалізації продукції, руб.

Прискорення оборотності оборотних коштів підприємства дозволяє вивільнити з обороту частину коштів, в результаті ж уповільнення оборотності з'являється потреба в додатковому залученні.

Суму вивільнених оборотних коштів при зміні оборотності розраховують за формулою

де Про вис - сума вивільняються оборотних коштів в поточному періоді по відношенню до попереднього, руб .;

Ко ", до з - новий і старий коефіцієнт оборотності оборотних коштів, днів;

ВРП - виручка від реалізації продукції, руб.

 
<<   ЗМІСТ   >>