Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОПОВНЕННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Основними джерелами оборотних коштів підприємства є: статутний капітал, прибуток комерційної організації, короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість, стійкі пасиви, залучені кошти, безоплатні надходження, бюджетні асигнування. Серед джерел поповнення оборотних коштів можна виділити власні, позикові і залучені.

До власних джерел відносять статутний капітал, прибуток комерційної організації. Статутний капітал формується засновниками в момент створення комерційної організації, але може бути розширений за рішенням засновників і в процесі діяльності організації. Прибуток комерційної організації є чистим доходом і, при реінвестування її в діяльність організації, одним з найважливіших джерел оборотних коштів. Реінвестування виникає за рішенням засновників про розподіл прибутку чи не на дивіденди, а на оновлення і розширення діяльності організації.

Позикові кошти представлені кредитами і позиками. Якщо для фінансування придбання і створення основних засобів необхідно залучення довгострокових кредитів і позик

(Терміном більше ніж на 12 місяців), то для фінансування оборотних коштів комерційною організацією залучаються короткострокові кредити і позики (терміном не більше ніж на 12 місяців).

Кредиторська заборгованість являє собою заборгованість комерційної організації перед іншими юридичними та фізичними особами. Так, набуваючи виробничі запаси, комерційна організація може оплатити їх пізніше, ніж отримати на склад і навіть запустити у виробництво. Наприклад, на умовах комерційного кредиту. Таким чином, на час відстрочки платежу комерційна організація отримує оборотні кошти у вигляді виробничих запасів, але не витрачає на них власні кошти, тобто кредиторська заборгованість є джерелом придбання оборотних коштів.

Стійкі пасиви є кредиторську заборгованість, яка виникає постійно. Наприклад, заборгованість перед працівниками по заробітній платі: нараховується заробітна плата в звітному періоді, а фактична виплата здійснюється в наступному періоді, таким чином, утворюється перехідна з місяця в місяць кредиторська заборгованість. Те ж можна сказати і про заборгованість перед бюджетом з податків і зборів.

Залучені кошти є кошти, залучені за рахунок випуску цінних паперів - акцій, облігацій.

 
<<   ЗМІСТ   >>