Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Склад і класифікація оборотних коштів

Крім основних засобів, для здійснення процесу виробництва комерційна організація повинна мати кошти, які витрачаються на придбання матеріалів, сировини, палива, оплату послуг інших організацій, на заробітну плату працівникам і ряд інших витрат. Грошові кошти, призначені для придбання матеріально-виробничих запасів і оплати послуг, називаються оборотними засобами організації. Оборотні кошти включають ту частину засобів виробництва, яку утворюють предмети праці.

Таким чином, оборотні кошти вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва, а оборотні фонди звернення - сферу обігу, т.с. сферу обміну, купівлі-продажу (рис. 3.1).

В оборотних виробничих фондах можна виділити виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готову продукцію.

Склад і класифікація оборотних коштів

Мал. 3.1. Склад і класифікація оборотних коштів

Виробничі запаси являють собою сукупність сировини і основних матеріалів, допоміжних матеріалів, покупних і власних напівфабрикатів, палива, запчастин, тари, інструменту та інвентарю. Таким чином, виробничі запаси - це частина оборотних коштів організації, придбаних нею для здійснення виробничого процесу, але ще не включених до цього процесу, які не надійшли на робочі місця.

Незавершене виробництво - це предмети праці, які вже вступили в виробничий процес, але ще перебувають на стадії обробки. Це продукція, ще не пройшла всі стадії виробничого процесу.

Готова продукція - це продукція, що пройшла всі стадії обробки, передана з виробничого процесу на склад готової продукції і готова до реалізації.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, пов'язані з перспективною підготовкою виробництва. Тобто, - це витрати, фактично мають місце в звітному періоді, але підлягають включенню у вартість виготовленої продукції в майбутніх періодах.

Фонди звернення представлені грошовими коштами, товарами відвантаженими і (або) дебіторської заборгованістю.

Грошові кошти враховуються як в готівковій, так і в безготівковій формі. Крім того, грошові кошти враховуються у вигляді грошових документів.

Товари відвантажені - це готова продукція, яка відвантажена покупцям, але ще не оплачена ними в зв'язку з тим, що право власності на неї ще не перейшло до покупців.

Дебіторська заборгованість - це грошові кошти, які комерційної організації повинні інші юридичні або фізичні особи, в тому числі за відвантажену продукцію, по якій право власності вже перейшло покупцям.

 
<<   ЗМІСТ   >>