Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

завдання 2.9.1

Неунікальна основних засобів по групах: активні і пасивні, виробничі і невиробничі. Вихідні дані представлені в табл. 2.1. Результати виконання завдання має бути поданий у вигляді табл. 2.2, 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.1

Склад основних засобів організації

Найменування майна

Сума, тис. Руб.

1 Виробничий інвентар

230

2 Будівля основного цеху

2000

3 Будівля прохідної

1500

4 Гаражі

400

5 Будівля заводоуправління

2100

6 Прокатний стан

80000

7 Агрегат поздовжнього різання

56000

8 Агрегат поперечного різання

55000

9 Пресовий стан

95000

10 Травильні ванни

32000

11 Предмети протипожежної охорони

1500

12 Будівля поліклініки

3800

13 Будівля будинку відпочинку

100000

14 Дороги для внутрішньозаводського транспорту

15000

15 Устаткування обчислювального центру

1600

Таблиця 2.2

Групування основних засобів в залежності від ступеня участі у виробничому процесі

Найменування групи основних засобів

Об'єкт основних засобів

Сума, тис. Руб.

Структура,%

активні

пасивні

РАЗОМ

Таблиця 2.3

Угруповання в залежності від ролі участі у виробництві

Найменування

групи

Основних коштів

Об'єкт основних засобів

Сума, тис. Руб.

Структура,%

виробничі

невиробничі

разом

Таблиця 2.4

Групування основних засобів в залежності від виконання технічних функцій

Найменування групи основних засобів

об'єкт

основних

коштів

Сума, тис. Руб.

Структура,%

будинки

споруди

Машини та обладнання

Обчислювальна техніка

Інструмент, виробничий і господарський інвентар

РАЗОМ

завдання 2.9.2

Визначити середньорічну вартість основних засобів організації, якщо на початок звітного періоду вартість основних засобів становила 917860 гис. руб. Протягом року в експлуатацію ввели такі основні засоби:

 • ? 12 березня - 25600 тис. Руб .;
 • ? 27 червня - 56 760 тис. Руб .;
 • ? 13 серпня - 18 720 тис. Руб .;
 • ? 30 листопада - 16090 тис. Руб.

Виведено з експлуатації основні фонди:

 • ? 17 листопада - 17 780 тис. Руб .;
 • ? 23 квітня - 15 600 тис. Руб .;
 • ? 14 липня - 15000 тис. Руб .;
 • ? 28 жовтня - 13 700 тис. Руб .;
 • ? 9 серпня - 15 500 тис. Руб.

завдання 2.9.3

Балансова вартість основних засобів на початок року - 100 млн руб. Вартість введених основних засобів склала в березні - 5 млн руб., В липні - 1 млн руб. У травні виведено основних засобів на суму 2 млн руб., В серпні - на суму 1,5 млн руб.

Визначити середньорічну вартість основних засобів підприємства.

завдання 2.9.4

Вартість основних засобів на початок року - 500000 тис. Руб. Протягом року вводяться основні засоби:

 • • 10 лютого на суму 50000 тис. Руб .;
 • • 20 червня на суму 56000 тис. Руб .;
 • • 30 жовтня на суму 120000 тис. Руб .;
 • • 5 грудня на суму: 98 000 тис. Руб.

Протягом року вибувають з експлуатації об'єкти основних засобів:

 • • 15 липня на суму 70000 тис. Руб .;
 • • 25 вересня на суму 40000 тис. Руб.

Визначити середньорічну вартість об'єктів основних засобів, вартість введених і вибулих об'єктів основних засобів, коефіцієнти введення, вибуття і приросту основних засобів.

завдання 2.9.5

Визначити середньорічну вартість основних засобів, коефіцієнти введення, вибуття, якщо відомо, що вводяться об'єкти основних засобів:

 • 17 січня на суму 15 500 тис. Руб .;
 • 23 квітня на суму 13700 тис. Руб .;
 • 13 серпня на суму 25 600 тис. Руб .;
 • 28 жовтня на суму 18 700 тис. Руб.

Виведено основні засоби:

 • 12 березня на суму 56780 тис. Руб .;
 • 14 липня на суму 25 600 тис. Руб .;
 • 12 серпня на суму 51 500 тис. Руб .;
 • 13 листопада на суму 2 130 тис. Руб.

На початок року вартість основних фондів склала 860917 тис. Руб.

завдання 2.9.6

Вартість основних засобів на початку року - 560000 тис. Руб. 25 травня поточного року вводиться об'єкт основних засобів з первісною вартістю 100 000 тис. Руб., А 1 листопада поточного року вибуває з експлуатації об'єкт основних засобів із залишковою вартістю 56000 тис. Руб.

Розрахувати середньорічну вартість основних засобів, вартість основних засобів на кінець року.

завдання 2.9.7

Визначити середньорічну вартість об'єктів основних засобів, якщо активна частина - 40%, що у вартісному вираженні - 200000 тис. Руб.

У квітні вводилися об'єкти основних засобів на суму 50000 тис. Руб., А в липні на суму 10000 тис. Руб. У травні списані об'єкти основних засобів на суму 20000 тис. Руб., А в серпні - на 15000 тис. Руб.

завдання 2.9.8

Визначити середньорічну величину основних виробничих фондів в планованому періоді, а також коефіцієнти оновлення (приросту), введення і вибуття основних фондів по підприємству за наступними даними:

 • - в складі підприємства три механічних цеху; загальна вартість основних фондів підприємства на 1 січня склала 1340 млн руб., утому числі по цеху № 1-316 млн руб., № 2-665 млн руб., № 3-359 млн руб .;
 • - в майбутньому році передбачається введення в експлуатацію основних виробничих фондів на суму 177 млн руб., В тому числі по цеху № 1 - 45 млн руб., № 2 - 60 млн, № 3 - 72 млн руб .;
 • - вибуття основних виробничих фондів планується в цілому по підприємству 85 млн руб., В тому числі по цеху № 1-20 млн руб., № 2-35 млн руб., № 3-30 млн руб.
 • - введення в дію основних виробничих фондів передбачається: в цехах № 1 та № 3 - в березні і жовтні відповідно 40% і 60%, в цеху № 2 - в квітні і вересні відповідно 20% і 80% від вартості вводяться основних виробничих фондів в рік;
 • - передбачається вибуття основних виробничих фондів в кожному цеху: в березні - 20%, в червні і у вересні - 40% від суми планованих до висновку основних виробничих фондів в рік.

завдання 2.9.9

При будівництві нового цеху витрати підприємства склали 10 млн руб., Вартість устаткування і транспорту склала 15 млн руб., Транспортні витрати і витрати по монтажу обладнання склали 2,3 млн руб., Щорічна норма амортизації склала 8,5%.

Визначити залишкову вартість основних фондів через 2 роки, коефіцієнт фізичного зносу.

завдання 2.9.10

Первісна вартість основних засобів 120 000 гис. руб. Сума нарахованої амортизації - 65000 тис. Руб.

Розрахувати коефіцієнт фізичного зносу.

завдання 2.9.11

При будівництві заводу вартість будівель і споруд склала 5 млн руб. Вартість обладнання, транспорту і інструментів - 10 млн руб. Доставка обладнання на завод і його монтаж - 1,2 млн руб.

Щорічно на готову продукцію переноситься 8% вартості основних фондів.

Визначити вартість основних фондів через 5 років, коефіцієнт фізичного зносу через 5 років, коефіцієнт морального зносу першого роду, якщо використовувався коефіцієнт переоцінки, рівний 1,15.

завдання 2.9.12

На підставі вихідних даних, представлених в табл. 2.5, розрахувати:

 • - середньорічну вартість об'єктів основних засобів;
 • - річну суму амортизації;
 • - вартість введених і вибулих об'єктів основних засобів;
 • - вартість об'єктів основних засобів на початок і кінець року;
 • - коефіцієнти введення, вибуття.

Таблиця 2.5

Склад і рух об'єктів основних засобів організації

Вид об'єктів основних засобів

Вартість на початок року, тис. Руб.

Рух об'єктів основних засобів

на,

%

введення

в експлуатацію

Вибуття з експлуатації

місяць

сума, тис. руб.

місяць

сума, тис. руб.

1

2

3

4

5

6

7

будинки

35000

квітень

20000

грудень

12000

5

споруди

25000

Березень

12000

ЛИПЕНЬ

10000

10

1

2

3

4

5

6

7

Машини та обладнання

205000

-

-

вересень

15000

15

Транспортні засоби

75000

листопад

18000

-

-

20

завдання 2.9.13

На момент переоцінки основних засобів відновна вартість агрегату, який прослужив 9 років, становить 15 млн руб.

Аналогічний новий агрегат стоїть на 10% дешевше і продуктивніше старого в 1,5 рази.

Норма амортизації - 8 % річних. Коефіцієнт переоцінки - 1,5.

Визначити первісну вартість агрегату, коефіцієнти фізичного і морального зносу.

завдання 2.9.14

Вартість основних засобів заводу на початок звітного року - 850 млн руб., В результаті реконструкції в травні був ліквідований старий цех А, мав ступінь фізичного зносу - 80%; і в липні пущений новий цех Б, вартістю 250 млн руб.

Обсяг виробництва в результаті збільшився з 5 до 6 млн руб. протягом року.

Визначити, як змінилися питомі амортизаційні відрахування, якщо залишкова вартість ліквідованого цеху А - 100 млн руб., Норма амортизації - 10% в рік.

завдання 2.9.15

Первісна вартість будівлі - 30 млн руб.

Розрахувати величину фізичного зносу через 6 років, якщо норма амортизації - 5,6%.

Визначити залишкову вартість будівлі через 7 років 3 місяці.

завдання 2.9.16

Об'єкти основних засобів служили 10 років і після переоцінки коштували 24000 тис. Руб., Строк корисного використання - 15 років.

Аналогічний новий агрегат на 20% дешевше за старе і продуктивніше на 10%.

Визначити первісну вартість старого агрегату, коефіцієнти фізичного і морального зносу, якщо при переоцінці використовувався коефіцієнт 1,15.

завдання 2.9.17

Визначити відсутні показники, використовуючи вихідні дані, згідно з табл. 2.6.

Завдання представлено для виконання за варіантами.

Таблиця 2.6

Вихідні і розрахункові данние_

варіант

Вартість основних фондів, тис. Руб.

Коефіцієнт зносу,%

Річна сума амортизації, тис. Руб.

Норма амортизації,%

Термін експлуатації основних фондів, років

Строк корисного використання, років

Первісна вартість, тис. Руб.

Залишкова вартість, тис. Руб.

Знос, тис. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

87,5

37,5

3

2

150

27

13,5

3

161

8

1

4

28

14

7

5

225

13,5

5

6

97,5

39

6,5

7

275

178,75

13,75

8

133,2

5.5

8

9

330

7,5

4

Закінчення табл. 2.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

391

8

1

11

28

31,5

7

12

475

28,5

5

13

120,9

39

6,5

14

320

208

16

15

150,96

5,5

8

16

375

7,6

4

17

118,5

10,5

3

18

63

27

3

19

80

14,4

7,2

20

69

8

1

21

28

4.9

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

60

3.6

5

23

18

36

5

24

85

55,25

4,25

25

48,4

5,5

8

26

120

7,5

4

завдання 2.9.18

Два заводи виробляють однакову продукцію, але мають різні техніко-економічні показники. Визначити на підставі вихідних даних, наведених в табл. 2.7, фондовіддачу, фондомісткість продукції, фондоозброєність праці.

Таблиця 2.7

Початкові дані

найменування показника

завод 1

завод II

Середньорічна вартість об'єктів основних засобів, млн руб.

85000

97000

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

35000

40000

Виробіток продукції на 1 працюючого, млн руб. на рік

19,2

20

завдання 2.9.19

Відновлювальна вартість основних засобів - 480 тис. Руб., Річна норма амортизації - 10%. Визначити щомісячну і річну суми амортизаційних відрахувань.

завдання 2.9.20

Вартість обладнання цеху на початок року становить 15000 тис. Руб. У березні в експлуатацію введено об'єкт основних засобів вартістю 4560 тис. Руб., В липні вибули основні засоби на суму 2040 тис. Руб.

Обсяг продукції, що випускається складає 80 т. Оптова ціна за 1 т дорівнює 2000 руб. (без НДС).

Визначити фондовіддачу за рік і плановану фондоотдачу, якщо планується збільшення обсягу продукції, що випускається на 15%.

завдання 2.9.21

Середньорічна вартість основних засобів організації в минулому році склала 10 млн руб. Обсяг валової продукції, виробленої в минулому році, склав 15 млн руб.

На початок звітного року вартість об'єктів основних засобів склала 12 млн руб., В квітні поточного року введено в експлуатацію об'єкт основних засобів на суму 1,5 млн руб., В травні поточного року виведено з виробничого процесу об'єктів основних засобів вартістю 0,5 млн руб .

Вартість валової продукції в звітному році склала 20 млн руб.

Розрахувати коефіцієнт фондовіддачі і фондомісткість в минулому і звітному роках, темп зростання фондовіддачі.

завдання 2.9.22

Середньорічна вартість основних засобів організації за звітний рік склала 100 130 тис. Руб. Середньооблікова чисельність працівників - 1100 осіб.

Розрахувати фондоозброєність праці.

завдання 2.9.23

На підставі вихідних даних, представлених в табл. 2.8, визначити фондовіддачу, середньомісячну величину амортизації об'єктів основних засобів, якщо середня норма амортизації в рік склала 11%.

Таблиця 2.8

Початкові дані

найменування показника

плановий

рік

звітний

рік

Середньорічна вартість об'єктів основних засобів, млн руб.

780000

870000

Середньооблікова чисельність, чол.

183

197

Виробіток продукції на 1 працюючого, млн руб. на рік

20,9

21,1

завдання 2.9.24

На підставі вихідних даних, представлених в табл. 2.9, визначити фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність в звітному і плановому періодах.

Таблиця 2.9

Початкові дані

найменування показника

звітний

рік

плановий

рік

Середньорічна вартість об'єктів основних засобів, млн руб.

2350

3116

Середньооблікова чисельність, чол.

855

890

Виручка від реалізації продукції, млн руб.

15870

21659

завдання 2.9.25

Середньорічна вартість основних засобів організації в базовому році 7,85 млн руб. На початок звітного періоду вартість об'єктів основних засобів склала 6 млн руб., В квітні введені нові об'єкти основних засобів на суму 1,5 млн руб., А в травні виведені з виробничого процесу об'єкти основних засобів на суму 0,5 млн руб. Вартість валової продукції в базовому році - 10 млн руб., На кінець року планується її зростання до 12 млн руб.

Визначити темп зростання фондовіддачі.

завдання 2.9.26

Плановий ефективний фонд часу роботи печі - 300 робочих діб на рік. Фактично піч відпрацювала 270 діб. Технічна норма вироблення продукції на 1 кв. м площі пода печі за добу - 6 т. Фактично вироблення продукції склала 4,8 т на 1 кв. м на добу.

Визначити коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної та інтегрального завантаження.

завдання 2.9.27

У серпні 2011 р був придбаний верстат за ціною 400 тис. Руб. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням обладнання, дорівнює 0,1; коефіцієнт, що враховує витрати на будівельно-монтажні роботи, безпосередньо пов'язані з цим обладнанням, - 0,2.

На 01.01.2013 р була проведена переоцінка верстата з коефіцієнтом 1,3. Норма амортизації - 15%.

Розрахувати первинну вартість верстата при введенні його в експлуатацію, суму нарахованої лінійним способом амортизації поданою верстата за 2012 р і відновну вартість верстата на 01.01.2013 р

завдання 2.9.28

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань лінійним способом, якщо первісна вартість об'єкта основних засобів - 400 тис. Руб., Строк корисного використання - 5 років.

завдання 2.9.29

Визначити суму амортизаційних відрахувань за весь строк корисного використання способом зменшуваного залишку, якщо первісна вартість об'єкта основних засобів - 1000 тис. Руб., Строк корисного використання - 5 років, коефіцієнт прискорення дорівнює 2.

завдання 2.9.30

Визначити суму амортизаційних відрахувань за весь строк корисного використання способом списання вартості по сумі числі років терміну корисного використання, якщо первісна вартість об'єкта основних засобів - 1000 тис. Руб., Строк корисного використання - 5 років.

завдання 2.9.31

Визначити суму амортизаційних відрахувань за весь строк корисного використання способом списання вартості пропорційно обсягу продукції, якщо плановий випуск за весь термін - 1000 од., В перший рік - 600 од., У другий рік - 250 од., В третій рік - 150 од.

завдання 2.9.32

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань лінійним способом за весь строк корисного використання, якщо придбаний об'єкт основних засобів вартістю 1200 тис. Руб., З терміном корисного використання - 5 ліг.

завдання 2.9.33

Визначити суму амортизаційних відрахувань способом зменшуваного залишку за весь строк корисного використання, якщо придбаний об'єкт основних засобів вартістю 1200 гис. руб., з терміном корисного використання 5 років. Коефіцієнт прискорення - 2.

завдання 2.9.34

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань способом списання вартості за сумою чисел років корисного використання за весь строк корисного використання, якщо придбаний об'єкт основних засобів вартістю 1500 тис. Руб., Строк корисного використання - 5 років.

завдання 2.9.35

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт), якщо придбаний автомобіль вантажопідйомністю понад 2 т з передбачуваним пробігом 400 тис. Км, вартістю 780 тис. Руб. У звітному періоді пробіг становить 5 тис. Км.

завдання 2.9.36

У цеху, що працює по безперервним графіком, планується проведення організаційно технічного заходи щодо заміни обладнання, спрямованого на зменшення простоїв устаткування та скорочення числа поточних ремонтів. Продуктивність обладнання становить 70 т / год. Вихідні дані про роботу обладнання до і після проведення організаційно-технічного заходу наведені в табл. 2.10.

визначити:

 • • виробничу потужність цеху;
 • • фактичний обсяг продукції, що випускається;
 • • коефіцієнт зміни обсягу виробництва;
 • • коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;
 • • коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;
 • • інтегральний коефіцієнт використання обладнання.

Таблиця 2.10

Час ремонтів і поточних простоїв оборудованія_

найменування показника

Значення показника

до впровадження заходу

після впровадження заходу

Капітальний ремонт, діб. / Рік

12

12

Поточний ремонт, ч / міс.

13

11

Поточні ремонти, шт. / Рік

10

9

Коефіцієнт поточних простоїв, частки від планового фонду роботи обладнання

0,043

0,035

Ступінь використання виробничої потужності, частки од.

76

90

 
<<   ЗМІСТ   >>