Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОКАЗНИКИ РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Одним з напрямків дослідження ефективності використання основних засобів є оцінка їх руху, що дозволяє сформувати інформацію про те, наскільки за звітний період оновилися об'єкти основних засобів, який їхній приріст або яке їх скорочення. Таким чином, оцінка руху об'єктів основних засобів дозволяє сформувати інформацію про наявні засоби праці.

Для оцінки руху основних фондів використовують такі показники: коефіцієнт введення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення. Коефіцієнт введення розраховується за формулою

де С ст - первісна вартість введених об'єктів основних засобів, руб .;

З кг - первісна (відновна) вартість основних засобів на кінець року, руб.

Вартість на кінець року розраховують за формулою

де С нг - первісна (відновна) вартість основних засобів на початок року, руб.

Коефіцієнт вибуття розраховується за формулою

де К виб - коефіцієнт вибуття основних засобів;

З виб - вартість виведених об'єктів основних засобів, руб .; З нг - первісна (відновна) вартість основних засобів на початок року, руб.

Коефіцієнт оновлення розраховується за формулою

де До про - коефіцієнт оновлення основних засобів;

З ст - вартість введених об'єктів основних засобів, руб .;

З вив - вартість виведених об'єктів основних засобів, руб.

Показники ефективності використання основних засобів можна поділити на узагальнюючі показники, показники екстенсивного використання основних фондів, показники інтенсивного використання основних фондів і показники інтегрального використання основних фондів.

Розрахунок узагальнюючих показників, що характеризують ефективність використання основних засобів, заснований на оцінці віддачі від їх використання у вигляді отримання готової продукції. Виділяють наступні узагальнюючі показники:

1) коефіцієнт фондовіддачі основних засобів рассчіти

ється за формулою

де V - об'єм виробництва (реалізації) продукції за рік, руб .; З СРГ - середньорічна вартість основних засобів, руб.

Коефіцієнт фондовіддачі показує, скільки рублів випущеної продукції припадає на рубль вартості основних засобів організації;

2) фондомісткість продукції - величина, зворотна показнику фондовіддачі, розраховується за формулою

Фондомісткість показує, скільки рублів вартості основних засобів організації доводиться на рубль виготовленої продукції;

3) фондоозброєність праці, розраховується за формулою

де С СРГ - середньорічна вартість основних засобів, руб .;

Ч СРГ - середньооблікова чисельність робітників (працюючих), чел.

Фондоозброєність показує, скільки рублів вартості основних засобів організації доводиться на одного робітника (працюючого).

Середньорічна вартість основних засобів враховує зміну вартості основних засобів протягом року і розраховується за формулою

де С н г - вартість основних засобів на початок року, руб .;

З ст - вартість введених об'єктів основних засобів, руб .; З виб - вартість виведених об'єкт основних засобів, руб .; я, - кількість повних місяців роботи з моменту введення об'єктів основних засобів, міс.,

п 2 - кількість повних місяців нероботи з моменту вибуття основних засобів, міс.

Коефіцієнт фондовіддачі, фондомісткість продукції і фондоозброєність праці при оцінці ефективності використання основних засобів слід розглядати в динаміці і порівнювати з показниками в попередні роки або з показниками аналогічних організацій даної галузі. Ці показники використовуються для характеристики як активних, так і пасивних основних засобів.

Наступна група показників характеризує ефективність використання тільки активних основних засобів. До показників, що характеризує ефективність використання активної частини основних засобів, відносять коефіцієнт екстенсивного використання обладнання. Екстенсивне використання - це використання за рахунок кількісних показників - за рахунок часу роботи, за рахунок більшого числа зношеного обладнання.

де / фак - фактичне час роботи обладнання;

/ Ном - номінальний час роботи обладнання, год.

До групи даних показників відносять також коефіцієнт інтенсивного використання обладнання. де В фак - фактична вироблення обладнання в одиницю часу;

В - технічно обгрунтована (нормативна) вироблення в одиницю часу.

Узагальнюючим показником, що характеризує використання активних основних засобів, є коефіцієнт інтегрального використання устаткування

Цей показник характеризує використання виробничої потужності обладнання.

 
<<   ЗМІСТ   >>