Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ, ТОКСИКОМАНІЇ І АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛИ (ЧАСТИНИ)

Особливості педагогічної профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму в підрозділі (частини)

Під педагогічною профілактикою наркоманії, токсикоманії та алкоголізму розуміється певним чином організована діяльність по виявленню причин і умов відхилень у поведінці, пошуку шляхів і способів недопущення і запобігання фактам наркотичного і алкогольного поведінки.

Під педагогічною профілактикою наркоманії, токсикоманії та алкоголізму розуміється комплекс медико-санітарних і правових, психодіагностичних та психокорекційних, виховно-роз'яснювальних та організаційних заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють поширенню і вживання наркотичних засобів, токсичних речовин і алкоголю, попередження розвитку і ліквідації негативних особистісних, соціальних наслідків наркоманії, токсикоманії та алкоголізму, пошуку шляхів і способів н допущення наркотичного і алкогольного поведінки військовослужбовцями.

Педагогічна профілактика наркоманії, токсикоманії та алкоголізму призначена для того, щоб змінити негативні мотиваційні установки військовослужбовця, що склалися у нього динамічні стереотипи, сформувати потреби в позитивному поведінці. Використання різних психолого-педагогічних впливів превентивного характеру відкриває широкі можливості для корекції функціональних станів, сприяє усуненню або пом'якшенню дій психотравмуючих факторів на психіку, запобігання зривів психічної діяльності військовослужбовців.

Педагогічну профілактику наркоманії та токсикоманії у військовій частині, підрозділі слід проводити за наступними напрямками :

  • - медико-санітарне та правова просвіта;
  • - психодіагностика та психокорекція;
  • - виховно-роз'яснювальний напрямок;
  • - організаційне напрям.

Медико-санітарне та правовий напрямок включають: вивчення офіцерами різних видів наркоманії і токсикоманії, форм їх прояву у військовослужбовців; доведення інформації про засудження військовослужбовців за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збут, вимагання, розкрадання і схиляння до вживання наркотичних засобів; правове забезпечення соціально-педагогічного процесу профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму.

Психодіагностика та психокорекція включають: вивчення мотивації і сприяють наркотичному поведінки чинників; виявлення військовослужбовців, схильних до незаконного обігу та вживання наркотичних засобів і токсичних речовин, включення даних військовослужбовців у «групу ризику» (спостереження, бесіди, експеримент, опитування, тестування, вивчення документів, соціометрія, узагальнення незалежних характеристик, аналіз результатів діяльності); використання соціально-психологічних методик вивчення військових колективів, що дозволяють діагностувати рівень сумісності особистості і військового колективу; застосування психодіагностичних методик для виявлення індивідуальних особливостей особистості військовослужбовця.

Виховно-роз'яснювальний напрямок включає: організацію перегляду і обговорення телевізійних програм антинаркотичної і антиалкогольної спрямованості; проведення фахівцями в області наркоманії і токсикоманії занять в системі суспільно-державної підготовки, бесід в годинник виховної роботи, з метою вироблення у військовослужбовців негативного ставлення до наркотичних засобів, токсичних речовин і алкоголю; озброєння знаннями про згубні наслідки наркоманії, токсикоманії та алкоголізму; формування адекватного ставлення до явища наркоманії, токсикоманії та алкоголізму; тренування навичок подолання зовнішнього тиску; вироблення навичок прийняття відповідальних рішень, відстоювання переконань і позицій (рольові тренінги); вивчення рівня інформованості військовослужбовців в області проблем, пов'язаних з незаконним обігом та споживанням наркотичних засобів і токсичних речовин; виявлення комплексу причин, умов і соціально-педагогічних чинників, що сприяють наркотичному поведінки, їх локалізацію та усунення; розвиток позитивних якостей військовослужбовця при викоріненні і усунення негативних якостей особистості; використання методів педагогічного впливу на військовослужбовців, схильних до незаконного обігу та вживання наркотичних засобів, токсичних речовин і алкоголю, залучення даних військовослужбовців у різні види військової діяльності.

Організаційний напрям включає: суворе і точне виконання розпорядку дня; недопущення порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями; перекриття можливих каналів доставки наркотичних засобів, токсичних речовин і алкоголю в військову частину, підрозділ; строгий контроль за зберіганням наркотичних засобів і токсичних речовин, паливно-мастильних матеріалів, інших токсичних речовин; облік видаються рецептів на отримання нарковмісних лікарських препаратів; перевірку наявності, облік і зберігання матеріальних засобів.

Таким чином, наркоманія, токсикоманія та алкоголізм як стійкі соціальні явища представляють для суспільства і Збройних Сил складну і багатогранну проблему. Комплекс заходів, спрямованих на докорінне поліпшення військової дисципліни і правопорядку в кожному підрозділі і конкретної військової частини, повинен бути доповнений чіткою системою заходів профілактичної спрямованості наркоманії, токсикоманії та алкоголізму серед військовослужбовців.

 
<<   ЗМІСТ   >>