Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow КЛАСИЧНА І РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВОК

Отже, виклад I частини курсу фізики - фізичних основ механіки - закінчено. Почавши його вивчення з кінематики руху матеріальної точки, ми послідовно розглянули класичні формулювання законів динаміки матеріальної точки і твердого тіла, обговорили види і категорії сил в природі, виклали закони збереження і їх зв'язок з симетрією простору і часу, розглянули теорію тяжіння Ньютона і, вказавши на недоліки класичної механіки, перейшли до сучасної фізики, розглянувши спеціальну теорію відносності і основні положення загальної теорії відносності.

Наведений перелік розділів, викладених в I частини курсу фізики, дозволяє простежити логіку розвитку фізики і основні періоди її становлення.

З часу виходу в світ праці І. Ньютона «Математичні початки натуральної філософії» (1678 г.), в якому він сформулював основні закони механіки і закон всесвітнього тяжіння, пройшло більше трьохсот років. За цей час фізика пройшла шлях від макроскопічного рівня вивчення явищ до дослідження матерії на рівні елементарних частинок.

Однак, поряд з великими досягненнями фізики, у всіх її розділах, в тому числі і в механіці, залишається чимало запитань. Наприклад, побудова квантової теорії тяжіння, проблеми фізики плазми і атомного ядра, побудова теорії сильних взаємодій і т. Д.

Звідси стає ясно видно практична важливість фундаментальних фізичних досліджень і особливо досліджень в галузі сучасної фізики. Досягнення нового експериментального і теоретичного розуміння фізичних процесів і явищ послужить основою створення новітніх технічних рішень, технологій, приладів і пристроїв.

 
<<   ЗМІСТ   >>