Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow КЛАСИЧНА І РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КНИГОЮ

Порядок викладу в книзі - систематичний, але це нс означає, що читач зобов'язаний читати її поспіль - сторінку за сторінкою, главу назв. Глави в значній мірі незалежні одна від одної і являють собою самостійні дидактичні одиниці. Часто початок розділу здасться доступним, але потім дорога поступово піде вгору, стаючи крутіше в кінці глави і в доповненнях до неї. Тому читач, який потребує скоріше в загальній інформації, ніж в придбанні спеціальних знань, надійде правильно, якщо задовольниться таким відбором матеріалу, який може бути здійснений за принципом уникнення більш деталізованих розглядів.

Студент з обмеженою математичної підготовкою нехай вибирає на свій смак. Зірочками і дрібним шрифтом зазначено те, що може бути опущено при першому читанні без серйозного збитку для розуміння подальшого. Великої біди не буде, якщо при вивченні книги читач обмежиться тими розділами або главами, які представляють для нього найбільший інтерес.

Курсивом виділено основні визначення та теореми, які необхідно запам'ятати. Жирним курсивом відзначені закони, нові терміни і основні поняття, на які необхідно звернути особливу увагу. Для позначення векторних величин на малюнках і в тексті використовується прямий шрифт зі стрілкою.

Матеріал курсу підібраний і структурований таким чином, щоб полегшити самостійну роботу студентів. Кращому засвоєнню матеріалу сприяють:

  • • чіткість і коректність визначень і формулювань;
  • • велика кількість малюнків, що дають можливість наочно уявити фізичну сутність процесу;
  • • проведення порівняльного аналізу різних процесів в рамках єдиного природничо уявлення.

Кожен з розділів починається з викладу теоретичного матеріалу. Подача деяких питань відрізняється від прийнятого в підручниках, щоб уникнути зайвих математичних викладок при виведенні формул. Після прочитання теорії слід перевірити розуміння і запам'ятовування визначень основних фізичних понять і величин, розуміння фізичного змісту формулювань і законів.

Вивчення кожного розділу курсу фізики рекомендується завершити рішенням завдань. У навчальному посібнику «Курс фізики з прикладами розв'язання задач», розміщеному на сайті викладача http://portal.tpu.ru/ SHARED / s / SMIT, і в електронному читальному залі НТВ ТПУ http://www.lib.tpu.ru ., розглянуті приклади розв'язання задач, після ретельного опрацювання яких можна приступати до самостійного вирішення.

Для зручності роботи з даними посібником в додатку наведені фундаментальні фізичні константи, таблиці фізичних величин, деякі довідкові дані і відомості про размерностях фізичних величин. Більш точні значення фізичних постійних і таблиці фізичних величин наведені в довіднику «Фундаментальні константи. Таблиці фізичних величин », розміщеному в електронному читальному залі НТВ ТПУ http://www.lib.tpu.rU/fulltext2/m/2010/m99.pdf.

Для справжнього курсу фізики реалізовано його мультимедійний супровід і створений електронний підручник, розміщений на сайті викладача, Web course tools ТПУ http://e-le.lcg.tpu.ru і в середовищі дистанційного навчання «MOODLE» http: //mdl.lcg .tpu.ru: 82 / coursc /.

Вдалі позначення мають витонченістю і будять думку, часом роблячи це, здається, майже так само, як майстерний учитель.

Бертран Рассел

 
<<   ЗМІСТ   >>