Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Науково-технічний прогрес призвів до появи електронної документації.
 • 2. У сучасних умовах тенденція автоматизації роботи з документами продовжує зміцнюватися.
 • 3. Основні переваги впровадження електронного документообігу - скорочення витрат часу практично на всі рутинні операції з документами (створення, пошук, узгодження і т.д.); прискорення документообігу і, як наслідок, всіх процесів в організації; виключення несанкціонованого доступу до документації; підвищення виконавської дисципліни; забезпечення інформаційної взаємодії; порівняна легкість впровадження інновацій та навчання; розвиток корпоративної культури завдяки оптимізації взаємодії співробітників і розвитку горизонтальних зв'язків; підвищення швидкості і якості обслуговування клієнтів за рахунок прискорення руху інформаційних потоків і чіткого контролю всіх процесів.
 • 4. Подальший розвиток електронного діловодства гальмують невирішені проблеми: нс вироблена єдина інформаційно-технологічна політика в області розробки і впровадження СЕД; не розроблена єдина методологічна база ведення діловодства в рамках сучасних інформаційних технологій; відсутні регламенти інформаційного обміну та юридичної бази електронного документа, загальні стандарти і нормативні акти, що регламентують розробку СЕД; не розвинена мотиваційної сфера; недостатньо підготовлені кадри для роботи в новому інформаційному полі.
 • 5. Автоматизація діловодства вимагає уточнення використовуваної в ньому термінології і коректного застосування її в практиці документаційного забезпечення управління.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. У чому полягає сенс стандартизації діловодства?
 • 2. Яку роль виконує уніфікація документів?
 • 3. В чому полягають переваги електронного діловодства перед тради цио п 11 и м?
 • 4. Зіставте поняття «електронне діловодство» і «електронний документообіг».
 • 5. У чому полягають тактичні вигоди і стратегічні переваги електронного документообігу?
 • 6. Які функції виконують системи автоматизації діловодства?
 • 7. Що таке метадані документа і для чого вони призначені?
 • 8. Що таке Оцифрованіє документа і в яких цілях вона використовується?
 • 9. У чому полягають особливості зберігання електронних документів?
 
<<   ЗМІСТ   >>