Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Стан діловодства в організації багато в чому є визначальним фактором ефективності, економічності і якості управлінської праці, культури роботи управлінського персоналу.
 • 2. У величезному інформаційному потоці документом стає лише та інформація, яка зафіксована за певними правилами, що надає їй юридичну силу, що обумовлює необхідність уточнення і впорядкування основних понять діловодства, змісту і меж основних його термінів.
 • 3. Поліфункціональність документа дозволяє йому задовольняти різні соціальні потреби і виступати засобом і способом реалізації покладених на апарат управління функцій.
 • 4. Документи, що становлять ту чи іншу систему документації, в комплексі забезпечують документування певної управлінської функції або виду діяльності.
 • 5. Технологічний процес створення, обробки, руху документів в організації, зберігання і використання їх в поточній діяльності регламентується сукупністю законів, нормативних правових актів та методичних документів, знання яких становить важливу частину професійного багажу будь-якого управлінця.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Дайте визначення документа і документування.
 • 2. Які матеріальні носії використовуються для документування?
 • 3. Назвіть основні напрямки вдосконалення діловодства в країні.
 • 4. У чому полягає сенс уніфікації документів?
 • 5. З яких підставах можна класифікувати всі документи?
 • 6. Дайте визначення поняття «система документації».
 • 7. Які види документів включає в себе система організаціоннораспорядітельной документації?
 • 8. Назвіть загальні функції, властиві всім документам.
 • 9. Які загальноросійські класифікатори використовуються при оформленні організаційно-розпорядчих документів?
 • 1
 
<<   ЗМІСТ   >>