Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow БРЕНДІНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БРЕНД ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ

Згідно МСФЗ 3 і МСБО 38 нематеріальний актив - це ресурс, яким керує розглядається юридична особа і від якого очікується забезпечення економічного ефекту в майбутньому.

На замітку

Вимоги до НМА згідно МСФЗ 3 і МСБО 38:

 • немонетарний ;
 • не має матеріальної субстанції ;
 • ідентифікований:
  • - відділити від компанії (можливість продати, обміняти, передати, здати в оренду і т.д.),
  • - є результатом юридичних прав (незалежно від того, чи можна ці права передавати або відокремлювати від компанії);
 • контрольований компанією (право на отримання майбутніх економічних вигод, вироблених активом, і здатність відмовити іншим особам в доступі до таких вигод);
 • економічні вигоди в майбутньому (включають в себе як виручку від майбутнього використання активу, так і економію коштів).

Класифікація нематеріальних активів.

До НМА відносять гудвіл (goodwill) (ділову репутацію фірми), бренди, патенти, свідоцтва, ліцензії, ноу-хау, споживчі бази даних і т.п.

У компанії Brand Finance НМА поділяють на три категорії.

 • 1. Права : договори оренди, угоди про дистрибуцію, трудові контракти, угоди, фінансові угоди, договори на поставку, ліцензії, сертифікати, франшизи.
 • 2. Відносини : відібрані і навчені трудові ресурси, відносини зі споживачами і дистрибуторами.
 • 3. Інтелектуальна власність: зареєстровані товарні знаки, патенти, свідоцтва, авторські права, запатентовані технології (наприклад, формули, рецепти, специфікації, формулювання, програми навчання, маркетингові стратегії, техніка художнього виконання, списки клієнтів, демографічні дослідження, результати тестування продукції, бізнес -знання, такі як час виконання замовлення постачальниками, дані про собівартість і ціноутворення, комерційні таємниці і ноу-хау) [1] .

 • [1] Brand Finance Global Intangible Financial Tracker (GIFT ™) 2015. URL: http://www.brandfinance.com/images/upload/brand_finance_gift_report_2015.pdf (дата звернення: 22 червня 2015 г.).
 
<<   ЗМІСТ   >>