Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow БРЕНДІНГ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Матеріальним «ядром» бренду для компанії - виробника брендового товару є права на об'єкти інтелектуальної власності ". товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, фірмові найменування і комерційні позначення, а також промислові зразки, корисні моделі, об'єкти авторського права і т.д. Товарні знаки відносяться до засобів індивідуалізації. Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності необхідна для правової охорони бізнесу від недобросовісної конкуренції. Їх застосування на території РФ регламентується частиною четвертою ГК РФ.Для вирішення спірних юридичних питань в області товарних знаків проводяться спеціальні соціологічні дослідження. При неправильному використанні зареєстрованого товарного знака він може стати общеупотре- бімим і позбутися правової охорони.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Дайте визначення термінів «інтелектуальна власність» і «засоби індивідуалізації». Які об'єкти відповідно до російського законодавства відносяться до засобів індивідуалізації?
  • 2. Навіщо потрібно реєструвати засоби індивідуалізації? Перерахуйте основні види недобросовісної конкуренції, від яких охороняють зареєстровані права інтелектуальної власності. Зберіть в відкритих джерелах і проаналізуйте інформацію про збитки російських компаній, що стали жертвами недобросовісної конкуренції. Які висновки ви можете зробити, проаналізувавши ці факти? Сформулюйте обґрунтовані рекомендації власникам російських компаній щодо актуальності реєстрації їх об'єктів інтелектуальної власності.
  • 3. При реєстрації яких словесних позначень в якості товарного знака можна отримати відмову? Запропонуйте обгрунтований план ваших дій в разі отримання відмови від реєстрації.
  • 4. Потренуйтеся у віднесенні прикладів, наведених в даному підручнику, до певного класу МКТП 10. При необхідності скористайтеся повним переліком МКТП 10, розташованим на сайті ФГБУ «Федеральний інститут промислової власності» (http://wwwl.fips.ru/wps/wcm / connect / content_ru / ru / inform_resources / international_classification / trade_marks /).
  • 5. На сайтах «Безкоштовний пошук і продаж торгових марок і товарних знаків в Росії» (http://www.findtm.ru) і «Реєстр товарних знаків і знаків обслуговування» (http://wwwl.fips.ru/wps/ portal / Registers /) вивчіть, які з розглянутих вами прикладів зареєстровані в якості товарних знаків. Проаналізуйте, в якій якості зареєстровані ці товарні знаки - як словесні, образотворчі або комбіновані? В яких класах МКТП 10 зареєстровані ці товарні знаки? Проаналізуйте, навіщо компанії-власнику потрібна реєстрація в тих класах, за якими вони нс випускають продукцію? Зробіть обгрунтовані висновки з виконаної роботи.
  • 6. Проаналізуйте список зареєстрованих загальновідомих товарних знаків. Як ви вважаєте, які товарні знаки також можуть бути визнані общеупотрсбі- мимі на території РФ? Обгрунтуйте свої відповіді.
  • 7. Проаналізуйте список зареєстрованих найменувань місць походження товарів. Запропонуйте обґрунтовані рекомендації, які ще місця походження товарів на території РФ повинні бути зареєстровані в цій якості? Які додаткові переваги комнанії-власникам принесе така реєстрація?
  • 8. Чи можна вважати картину Е. Мане «Бар в" Фолі-Бержер "» (див. Рис. 6.3), написану ним у 1882 році, прикладом застосування комунікаційної технології Product Placement? Обгрунтуйте свою відповідь.
 
<<   ЗМІСТ   >>