Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow БРЕНДІНГ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Одним з найважливіших понять сучасного брендингу є «brand identity» - система характерних особливостей бренду. Ж.-Н. Капферер вважає ідентичність бренду «ключовим поняттям бренд-менеджменту», а Д. Аакер назвав ідентичність бренду «наріжним каменем стратегії бренду». Головна небезпека для характерних особливостей бренду - прагнення компанії-власника постійно її покращувати. Мінімальні вимоги до структурної моделі ідентичності бренду - наявність функціонального, особистісного, соціального і культурного рівнів значення бренду. Правильно розроблена система характерних особливостей бренду повинна витримувати розширення в суміжні сегменти споживачів (А), на суміжні географічні ринки (Б), в суміжні види і групи товарів (В) і суміжні цінові сегменти (Г).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Дайте визначення характерних особливостей бренду (brand identity). Як ви вважаєте, чому Ж.-Н. Капферер вважає ідентичність бренду «ключовим поняттям бренд-менеджменту»? Чому Д. Аакер назвав ідентичність бренду «наріжним каменем стратегії бренду»? Обгрунтуйте свої відповіді.
  • 2. Порівняйте і проаналізуйте представлені структурні моделі ідентичності бренду. Які моделі ви вважаєте найбільш адекватними і повними?
  • 3. Сформулюйте свої базові вимоги до структурної моделі ідентичності бренду. Обгрунтуйте свої вимоги.
  • 4. Які структурні моделі ідентичності бренду відображають функціональний, особистісний, соціальний та культурний рівні значення бренду?
  • 5. Виберіть реально існуючий бренд, який вас цікавить. Виберіть оптимальну структурну модель ідентичності бренду. Опишіть цей бренд відповідно до обраної описової моделлю.
  • 6. Порівняйте характерні особливості бренду «Mercedes-Benz», представлені в табл. 4.3 і на рис. 4.11. Яке опис характерних особливостей бренду «Mercedes- Benz» ви вважаєте більш правильним і повним? Обгрунтуйте свою думку.
  • 7. У чому полягає специфіка власних торгових марок роздрібних мереж? Назвіть не менше п'яти істотних відмінностей СТМ від товарних брендів. Отранжіруйте найбільш поширені функції СТМ: продаж брендового товару більшій кількості споживачів (/ V), більшої кількості товару (Б) за вищими цінами (В). Обгрунтуйте свою думку. Наведіть приклади.
 
<<   ЗМІСТ   >>