Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙ: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Валютний ризик в даний час істотно посилився в економіці Росії в цілому, так як курс рубля має сильну залежність від ціни на нафту, яка сильно коливається. Однак зниження курсу національної валюти по-різному впливає на стан фінансів підприємств реального сектора економіки. Так, в результаті зниження курсу рубля підприємства-імпортери, споживачі зарубіжних товарів (а таких в Росії більшість) або мають значні борги перед іноземними кредиторами несуть підвищені фінансові ризики. Для експортерів наслідки здешевлення національної валюти дають значні переваги.

Позитивні і негативні курсові різниці включаються до складу доходів і витрат підприємства, і тому при значних обсягах валютних операцій і високої волатильності валютних курсів вони можуть дуже істотно впливати на його фінансовий результат.

Для управління валютним ризиком на підприємствах реального сектора економіки, як і в фінансовій сфері, застосовується контроль відкритої валютної позиції. В ході фінансового планування на підставі прогнозу зміни валютних курсів визначається розмір валютних вимог і зобов'язань, а також розмір відкритої валютної позиції. Причому відкрита валютна позиція розраховується не тільки по кожній валюті окремо. Можливий розрахунок і синтетичної відкритої валютної позиції по всіх валютах шляхом приведення всіх валют до однієї валюти. Хеджування валютних ризиків є способом управління ними і в реальному секторі економіки.

Ефективне управління валютним ризиком для підприємства реального сектора економіки означає: забезпечення можливості виконання зобов'язань у відповідній валюті в міру настання терміну їх погашення; здатність набувати кошти в готівковій і безготівковій формі швидко і але розумною ціною для виконання поточних зобов'язань у валюті; мінімізацію втрат підприємства при несприятливому русі валютного курсу на ринку.

Процентний ризик супроводжує кредитний ризик підприємства, що приймає на себе зобов'язання по кредитах і позиках. Величина процентного ризику підприємства залежить від загального розміру прийнятих зобов'язань, графіка погашення, способу визначення плаваючої процентної ставки, способу нарахування відсотків. Волатильність ринкових процентних ставок із мінімальним впливом в тому випадку, якщо використовуються плаваючі відсоткові ставки, прив'язані ні до ставками кредитного ринку (банківський кредит), а до рівня інфляції (часто - в облігаційних позиках). З метою мінімізації процентного ризику на підприємстві проводиться прогноз можливої зміни процентних платежів, розрахунок величини процентного ризику.

Ціновий ризик виникає внаслідок зміни цін на товари, які споживаються або вироблені підприємством, наприклад метали, паливо, енергію, сільськогосподарську сировину. Ціновий ризик тісно пов'язаний з валютним ризиком, так як курс рубля сильно реагує на зміну світових цін на нафту. Для підприємств, що залучають значні обсяги валютних коштів або придбавають товари у зарубіжних постачальників, висока волатильність цін на нафту несе збільшення всіх фінансових ризиків в комплексі.

Фондовий ризик має для підприємства реального сектора економіки істотне значення в тому випадку, якщо у нього є значні фінансові вкладення в акції інших юридичних осіб.

Для управління ринковими ризиками - валютним, процентним, ціновими, фондовим - на підприємствах використовується хеджування. Як його інструментів можуть застосовуватися форварди, опціони, свопи та інші термінові інструменти.

 
<<   ЗМІСТ   >>