Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

Банк заснований в 1990 р для сприяння країнам Центральної та Східної Європи, в тому числі СНД, в становленні ринкової економіки. Засновниками ЄБРР є 61 держава, включаючи всі європейські країни, Російську Федерацію, ряд країн інших регіонів світу (США, Японію, Австралію, Єгипет та ін.), І дві організації - Європейський союз (ЄС) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Статутний капітал складає 20 млрд євро.

Сукупна квота країн - членів ЄС, Європейського інвестиційного банку та власне ЄС в статутному капіталі становить 51%, країн Центральної і Східної Європи - 13, інших європейських країн - 11, неєвропейських країн - 24%. США мають у своєму розпорядженні найбільшою квотою - 10%, Італія, ФРН, Франція, Англія і Японія - по 8,5 *, а Російська Федерація - 4%, або 800 млн євро.

З 1991 р банк здійснює свою діяльність в країнах операцій, число яких в даний час складає 29. Штаб-квартира розташована в Лондоні, а 33 представництва - по одному у всіх країнах операцій, за рідкісним винятком. На відміну від інших країн, Російська Федерація має чотири представництва банку: центральне - в Москві і регіональні - в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці.

У 2011 р ЄБРР зазначив двадцятирічний ювілей і рішенням акціонерів розширив сферу своєї діяльності, розгорнувши операції в регіоні Південного і Східного Середземномор'я. Розвиток приватного сектора економіки Єгипту, Йорданії, Марокко та Тунісу, поряд з традиційним регіоном операцій, стало новим пріоритетом його діяльності [1] [2] .

Рада керуючих під керівництвом Голови та двох заступників очолює банк і складається з міністрів фінансів або керуючих центральними банками сгран-учасниць, а також представників від ЄС і Європейського інвестиційного банку. Багато свої повноваження він делегує Раді директорів, що здійснює управління повсякденною діяльністю і складається з Президента, чотирьох заступників і 23 директорів. Кожен з директорів входить до складу одного з трьох комітетів Ради: ревізійного, по бюджетним та адміністративних питань, з фінансової та операційної політики. Крім того, організаційна структура банку включає ряд територіальних і галузевих відділів, а також інші функціональні підрозділи (департаменти і відділи). Загальна чисельність співробітників банку перевищує 1100 осіб, включаючи представництва в країнах операцій.

ЄБРР взаємодіє з багатьма міжнародними інституціями, і в першу чергу, з Групою Світового банку. Він залучає до участі в здійсненні різних проектів також приватні національні комерційні банки, інвестиційні фонди та інші кредитно-фінансові установи.

Якості фінансованих проектів, і перш за все очевидності і реальності економічних вигод для країни від їх реалізації, банк традиційно приділяє пильну увагу.

В умовах триваючого економічної кризи і нестабільності банк спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями в 2011 р розгорнув масштабну ініціативу щодо підтримки національних валют і ринків капіталу. Метою ініціативи є зниження системних валютних ризиків і надмірної залежності від іноземного капіталу. Крім того, особливу увагу стало приділятися ролі приватного сектора в забезпеченні продовольчої і водної безпеки. Банк продовжує також фінансування в рамках раніше прийнятої ініціативи з підтримки стійкої енергетики. В даний час на ці цілі припадає майже третина загального обсягу угод ЄБРР.

Залучаючи кошти на міжнародних ринках на вельми вигідних умовах, банк надає свої послуги за комерційними цінами. Головним чином це доповнення зусиль інших кредиторів для надання підтримки підприємствам, які потребують фінансових ресурсах. Гарантії на експортні кредити і роздрібні банківські послуги банк не надає. На відміну від більшості інших міжнародних організацій, банк діє як в державному, так і в приватному секторах економіки країн операцій. На відміну від приватних іноземних і національних банків, він має можливість і бере на себе ризики, непосильні цим організаціям.

В даний час банк щорічно виділяє понад 9 млрд євро па реалізацію нових проектів в країнах операцій. Понад 77% інвестицій були реалізовані в приватному секторі. За весь час існування на реалізацію більше 3000 проектів було спрямовано понад 70 млрд євро, не враховуючи джерел крім ЄБРР. Річні обсяги інвестицій ЄБРР представлені в табл. 16.3.

Річні обсяги інвестицій ЄБРР, млн євро [3]

Таблиця 163

показник

2012 р

2011 р

2010 р

2009 р

2008 р

2007 р

1991 - 2012 рр.

число проектів

393

380

386

311

302

353

3644

Річний обсяг угод

8920

9051

9009

7861

5087

5583

78 916

Фінансування з джерел крім ЄБРР

17 372

20 802

13 174

10 353

8372

8617

155 644

Загальна вартість проектів

24 871

29 479

22 039

18 087

12 889

13 809

235 387

Функції банку:

 • • пряме фінансування, тобто надання кредитів на реалізацію конкретних проектів;
 • • інвестування коштів в акціонерні капітали, а також гарантування розміщення акцій державних і приватних підприємств;
 • • надання гарантій для сприяння позичальникам в отриманні доступу до джерел капіталу;
 • • фінансування з допомогою посередників дрібних і середніх підприємств.

До числа операційних пріоритетів банку відносяться: розвиток приватного сектора, охоплення всіх країн операцій, робота з фінансовими посередниками, вкладення в акціонерні капітати. Крім того, він прагне забезпечити екологічно чисте і сталий розвиток економіки країн операцій, в тому числі шляхом підвищення ефективності використання енергії.

Банк дотримується у своїй діяльності таких засадничих принципів:

 • • обмеження обсягу фінансування межами 35% загальних витрат по кожному проекту;
 • • вимога до інших, зокрема промисловим, інвесторам придбання контрольних пакетів акцій або достатніх прав на управління підприємствами;
 • • надання на проекти приватного сектора не більше двох третин суми запозичених коштів і не менше однієї третини акціонерного капіталу;
 • • вимога до інших учасників співфінансування виділення додаткових коштів;
 • • ненадання коштів інвесторам для придбання вже випущених або знову випущених акцій;
 • • необов'язковість грошової форми частки місцевого учасника проекту.

Пряме фінансування надається головним чином спільним

підприємствам, і в першу чергу за участю іноземного капіталу. При їх кредитуванні банк зазвичай нс вимагає урядових гарантій. Кредити видаються в будь-який ВКВ, але в основному в доларах США і євро і погашаються в тій же валюті, в якій були видані. Останнім часом банк почав фондирувати кредити (залучати для них кошти) в ряді місцевих валют.

Мінімальна сума кредитів банку становить 5 млн євро, однак він знаходить можливості для роботи з дрібними і середніми підприємствами. В останні роки середні розміри його кредитів в державному секторі становили 25, а в приватному - 16 млн євро. Терміновість кредитів зазвичай становить 5-10 років, а у виняткових випадках (інфраструктурні проекти) - до 15 років. Плата за кредит встановлюється з маржею, що перевищує ставку ЛІБОР. Кредити можуть надаватися під плаваючий або фіксований відсоток, а також в деяких інших варіантах. Основна сума кредиту погашається рівними частками кожні півроку.

Фінансуються клієнти зобов'язані забезпечити страхування традиційно страхуються ризиків, до яких банк не відносить політичні ризики і ризики неконвертируемости місцевих валют. Кредити забезпечуються заставою активів фінансованих проектів: рухоме і нерухоме майно, акції, переуступка прав і т.д. Кредити виключаються із сум державного боргу при його реструктуризації, тобто банк має статус привілейованого кредитора.

Інвестування коштів в акціонерні капітали здійснюється шляхом підписки на звичайні і привілейовані акції або в інших формах. При цьому банк не набуває контрольних пакетів акцій і не бере прямої відповідальності за управління підприємством. Він може також гарантувати розміщення акцій, випущених державними і приватними підприємствами.

Надання гарантій практикується для надання допомоги позичальникам в отриманні доступу до джерел капіталу. Гарантії можуть бути від всіх видів ризиків, приватні та ін. При цьому ступінь кредитного ризику повинна бути відома і прийнятна для банку.

Фінансування за допомогою посередників є інструментом роботи з дрібними і середніми підприємствами. Для цього обраним банком фінансовим установам надається середньострокове і довгострокове фінансування в формі кредитних ліній. Аналогічне фінансування в окремих випадках може надаватися урядам країн, які через комерційні або інвестиційні банки направляють отримані ресурси дрібним і середнім підприємствам.

Результати діяльності банку відображаються в щорічно публікованих їм звітах. Фінансовий рік банку збігається з календарним.

Діяльність в Російській Федерації. Діяльність ЄБРР в Росії орієнтована головним чином на розвиток місцевих банківських і фінансових установ з метою становлення приватного сектора економіки країни. Дрібні і середні підприємства за посередництва російських банків отримують фінансування на прийнятних для них в даний час умовах. Іншими напрямками допомоги ЄБРР є розвиток ринків капіталу, зміцнення нормативної бази, сприяння торгівлі і т.д.

У Російській Федерації банк здійснював фінансування за наступними напрямками:

 • • програма розвитку фінансових установ (ПРФУ);
 • • створення Регіональних фондів венчурного капіталу (РФВК);
 • • установа Фонду підтримки малих підприємств Росії (ФПМН);
 • • вкладення в інвестиційні фонди і акціонерні капітали банків.

 • [1] Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / під ред. А. Г. Грязнова. С. 310-311.
 • [2] URL: http://www.ebrd.com/russian/pages/research/publications/flagships/annual.shtml
 • [3] Європейський банк реконструкції і розвитку. Фінансовий звіт за 2012 рік. URL: http: //www.com/downloads/reserch/annual/frl2r.pdf
 
<<   ЗМІСТ   >>