Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНФЛЯЦІЯ В РОСІЇ І ПРАКТИКА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

У кожній країні і в різний час інфляція викликається особливою сукупністю причин. Сучасну інфляцію в Росії не можна зрозуміти без урахування її історичних особливостей, що випливають з планово-розподільчої системи господарювання.

Інфляція в умовах планово-розподільчої системи господарювання

В умовах планово-розподільчої системи господарювання інфляція була породжена послідовним відходом від ринкової економіки і створенням витратного механізму, що спричинило за собою диспропорції у всіх сферах економіки. У 1950-х - початку 1960-х рр. диспропорції проявилися в падінні ефективності суспільного виробництва і появі прихованої (пригніченою) інфляції.

В СРСР була створена потужна промисловість, сильна армія і велика соціальна сфера, які відповідно до командно-адміністративною системою господарювання цілком і повністю фінансувалися державою. Країна займала перше місце в світі по виробництву металу, палива, електроенергії, бавовни та ін. Однак з часом в СРСР склалися унікальні пропорції в розподілі національного продукту на фонд накопичення і фонд споживання. Фонд накопичення в певні періоди досягав до 3/4 ВВП, близько половини входить в нього кінцевої продукції прямувало на виробничі капіталовкладення і озброєння (в провідних країнах Заходу - максимум 25-30%). Па базі такого розподілу відбувався бурхливий ріст важкої промисловості і слабкий розвиток сільського господарства, галузей переробної, легкої та харчової промисловості. За даними статистики, частка галузей групи А [1] у всьому промисловому виробництві становила в 1928 р 39,5%, в 1940 р - 61, в 1960 р - 72,5%. Крім того, зосередження інвестицій в сфері розвитку засобів виробництва проводилось без належного обліку ресурсних можливостей країни. Швидке зростання обсягів капітальних вкладень обертався розпиленням інвестицій за численними об'єктами, нестикування в забезпеченні будівництв трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, подорожчанням вартості і зростанням обсягу незавершеного будівництва, що досягає 2/3 суми інвестицій. Це ускладнювало балансування державного бюджету, порушувало пропорції грошового обороту.

Згодом порушення пропорцій охопили і систему державного ціноутворення, бюджету, кредитні і фінансові ресурси країни. Централізована система ціноутворення багато років підтримувала неравновесное співвідношення цін на окремі товари і послуги. Монопольне ціноутворення цілих галузей дозволяло роздувати ціни на енергоносії, транспортні перевезення, послуги підприємств зв'язку. Регулярний перегляд оптових і закупівельних цін при незмінно низьких роздрібних цінах вимагав дотацій державного бюджету, які розподілялися по регіонах країни не з урахуванням ефективності виробництва продукції, а з урахуванням витрат. Система штучних цін, гарантуючи виробникові відшкодування витрат незалежно від споживчих уподобань, породила утриманські настрої, систему затоварення торгівлі неякісними товарами і їх щорічну уцінку або списання, які доходять до 1,5-2 млрд руб.

Все це посилювало надлишковий платоспроможний попит, призводило до дефіциту товарів, що не дозволяло збільшується грошовій масі в активній формі впливати на динаміку цін. В результаті в 1971 - 1985 рр. кожен другий рубль, випущений в обіг, не був забезпечений послугами. За 1971-1985 рр. кількість готівки в обігу зросла в 3,1 рази, вклади в ощадкаси - в 5,2 рази, а виробництво товарів народного споживання - лише в 2 рази. Все це негативно впливало на грошовий оборот і створювало значні ресурси для зростання кредитних вкладень. Кредитування здійснювалося понад реальних потреб економіки і покривало непродуктивні витрати держави. Використання кредитів у фінансових операціях господарства супроводжувалося несвоєчасними виплатами, пролонгаціями і перетворенням в безоплатне фінансування. В результаті кредит перестав регулювати грошовий оборот, відбулося нарощування бюджетного дефіциту, який в 1986 рр. склала 47,8 млрд руб. і повністю покривався ресурсами банків. Вартість рубля 1988 р впала до 40 коп. до рівня 1960 р

Інфляція цього періоду носила прихований характер, проявлялась в товарному дефіциті і значний розрив низьких цін на кінцеву продукцію і високих - на всі види сировини. Її витоки були закладені тривалим порушенням макроекономічних пропорцій, деформованої і вкрай низькою ефективністю структури виробництва.

  • [1] Галузі, що виробляють засоби виробництва.
 
<<   ЗМІСТ   >>