Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Опис схем декларування

Схема 1д включає наступні операції, виконувані заявником:

 • - Формування комплекту технічної документації;
 • - Прийняття декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку.

При цьому технічна документація повинна дозволяти проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Вона повинна в необхідної для оцінки мірою відображати проект (технічні умови), спосіб виробництва і принцип дії продукції, а також містити докази відповідності продукції технічному регламенту. У приблизний комплект технічної документації входять:

 • - Загальний опис продукції і принцип дії;
 • - Проектні дані, креслення, схеми, технічні умови;
 • - Перелік повністю або частково використовуваних стандартів і опис рішень для забезпечення відповідності продукції вимогам технічного регламенту;
 • - Результати проектних розрахунків, проведених перевірок;
 • - Протоколи випробувань.

Конкретні вимоги до складу технічної документації встановлюють у технічному регламенті на даний вид продукції.

Заявник (виробник) вживає всі необхідні заходи, щоб процес виробництва забезпечив відповідність виготовленої продукції технічній документації і належать до цієї продукції вимогам технічного регламенту.

Заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, на яку прийнята декларація про відповідність, знаком обігу на ринку. Схема 2д включає наступні операції:

 • - Випробування типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Протокол випробувань типового зразка, крім характеристик продукції, повинен містити опис типу продукції безпосередньо або у вигляді посилання на технічні умови або інший аналогічний документ, а також містити висновок про відповідність зразка технічної документації, за якою він виготовлений.

Заявник вживає всі необхідні заходи, щоб процес виробництва забезпечив відповідність виготовленої продукції технічній документації і вимогам технічного регламенту.

Заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, на яку прийнята декларація про відповідність, знаком обігу на ринку. Схема 3д включає наступні операції:

 • - Випробування типового зразка, проведені акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Подання заявником заявки в орган з сертифікації на проведення сертифікації системи якості;
 • - Сертифікація органом по сертифікації системи якості, що стосується виробництва продукції;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль органу з сертифікації за системою якості.

Протокол випробувань типового зразка, крім характеристик продукції, повинен містити опис типу продукції безпосередньо або у вигляді посилання на технічні умови або інший аналогічний документ, а також містити висновок про відповідність зразка технічної документації, за якою він виготовлений.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї системи якості стосовно відповідної продукції в один з акредитованих органів з сертифікації систем якості за своїм вибором. У заявці має бути вказаний документ, на відповідність якому проводиться сертифікація системи якості (ГОСТ Р ІСО 9001, ГОСТ Р ІСО 14001, ГОСТ Р 12.0.006 і т. П.).

Система якості повинна забезпечувати відповідність виготовленої продукції технічній документації і вимогам технічного регламенту.

При отриманні сертифікату на систему якості заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, на яку прийнята декларація про відповідність, знаком обігу на ринку.

Заявник у процесі виробництва даної продукції виконує вимоги, що випливають з положень сертифікованої системи якості, і підтримує її функціонування належним чином.

Він інформує орган з сертифікації про всі заплановані зміни системи. Орган з сертифікації перевіряє ці зміни і вирішує, чи буде зберігатися раніше зроблена оцінка на систему якості з введеними змінами. Про своє рішення він повідомляє заявнику.

Орган з сертифікації здійснює інспекційний контроль за сертифікованою системою якості з метою посвідчення того, що заявник продовжує виконувати зобов'язання, що випливають з сертифікованої системи якості. Інспекційний контроль проводиться за допомогою періодичних перевірок. Періодичність перевірок допускається встановлювати в технічних регламентах.

Крім того, орган з сертифікації має право провести позачергові перевірки. Під час перевірок він може доручити або провести сам випробування з метою контролю ефективності функціонування системи якості.

Результати інспекційних перевірок оформляються актом і доводяться до відома заявника.

Схема 4д включає наступні операції:

 • - Випробування типового зразка, проведені акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Подання заявником заявки в орган з сертифікації на проведення сертифікації системи якості;
 • - Сертифікація органом по сертифікації системи якості, що стосується контролю та випробувань продукції;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль органу з сертифікації за системою якості.

Протокол випробувань типового зразка, крім характеристик продукції, повинен містити опис типу продукції безпосередньо або у вигляді посилання на технічні умови або інший аналогічний документ, а також містити висновок про відповідність зразка технічної документації, за якою він виготовлений.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї системи якості стосовно відповідної продукції в один з акредитованих органів з сертифікації систем якості за своїм вибором. У заявці має бути вказаний документ, на відповідність якому проводиться сертифікація системи якості (ГОСТ Р ІСО 9001, ГОСТ Р ІСО 14001, ГОСТ Р 12.0.006 і т. П.).

Система якості повинна забезпечувати відповідність виготовленої продукції технічній документації і вимогам технічного регламенту.

При отриманні сертифікату на систему якості заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, на яку прийнята декларація про відповідність, знаком обігу на ринку.

Заявник у процесі виробництва даної продукції виконує вимоги, що випливають з положень сертифікованої системи якості, і підтримує її функціонування належним чином. Він інформує орган з сертифікації про всі заплановані зміни системи. Орган з сертифікації перевіряє ці зміни і вирішує, чи буде зберігатися раніше зроблена оцінка на систему якості з введеними змінами. Про своє рішення він повідомляє заявнику.

Орган з сертифікації здійснює інспекційний контроль за сертифікованою системою якості з метою посвідчення того, що заявник продовжує виконувати зобов'язання, що випливають з сертифікованої системи якості. Інспекційний контроль проводиться за допомогою періодичних перевірок. Періодичність перевірок допускається встановлювати в технічних регламентах.

Крім того, орган з сертифікації має право провести позачергові перевірки. Під час перевірок він може доручити або провести сам випробування з метою контролю ефективності функціонування системи якості.

Результати інспекційних перевірок оформляють актом і доводять до відома заявника.

Схема 5д включає наступні операції:

 • - Випробування партій продукції, проведені акредитованою випробувальною лабораторією, і видача протоколів випробувань заявнику;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку.

Заявник (виробник) вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва забезпечив відповідність виготовленої продукції технічній документації і вимогам технічного регламенту.

Заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, що пройшла випробування, знаком обігу на ринку.

Схема 6д включає наступні операції:

 • - Випробування кожної одиниці продукції, проведені акредитованою випробувальною лабораторією, і видача протоколів випробувань;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом.

Заявник маркує продукцію, що пройшла випробування, знаком обігу на ринку.

Схема 7д включає наступні операції:

 • - Випробування типового зразка, проведені заявником або іншою організацією за його дорученням;
 • - Подання заявником заявки в орган з сертифікації на проведення сертифікації системи якості;
 • - Сертифікація органом по сертифікації системи якості, що стосується проектування і виробництва продукції;
 • - Прийняття заявником декларації про відповідність;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль органу з сертифікації за системою якості.

Протокол випробувань типового зразка, крім характеристик продукції, повинен містити опис типу продукції безпосередньо або у вигляді посилання на технічні умови або інший аналогічний документ, а також містити висновок про відповідність зразка технічної документації, за якою він виготовлений.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї системи якості стосовно відповідної продукції в один з акредитованих органів з сертифікації систем якості за своїм вибором. У заявці має бути вказаний документ, на відповідність якому проводиться сертифікація системи якості (ГОСТ Р ІСО 9001, ГОСТ Р ІСО 14001, ГОСТ Р 12.0.006 і т. П.).

Система якості повинна забезпечувати відповідність виготовленої продукції технічній документації і вимогам технічного регламенту.

При отриманні сертифікату на систему якості заявник приймає декларацію про відповідність, реєструє її в порядку, встановленому Законом "Про технічне регулювання".

Заявник маркує продукцію, на яку прийнята декларація про відповідність, знаком обігу на ринку.

Заявник у процесі виробництва даної продукції виконує вимоги, що випливають з положень сертифікованої системи якості, і підтримує її функціонування належним чином.

Заявник інформує орган з сертифікації про всі заплановані зміни системи. Орган з сертифікації перевіряє ці зміни і вирішує, чи буде зберігатися раніше зроблена оцінка на систему якості з введеними змінами. Про своє рішення він повідомляє виробника.

Орган з сертифікації здійснює інспекційний контроль за сертифікованою системою якості з метою посвідчення того, що заявник продовжує виконувати зобов'язання, що випливають з сертифікованої системи якості. Інспекційний контроль проводиться за допомогою періодичних перевірок. Періодичність перевірок допускається встановлювати в технічних регламентах.

Крім того, орган з сертифікації має право провести позачергові перевірки. Під час перевірок він може доручити або провести сам випробування з метою контролю ефективності функціонування системи якості.

Результати інспекційних перевірок оформляють актом і доводять до відома заявника.

Встановлення в технічному регламенті схем декларування рекомендується здійснювати експертними методами в такій послідовності:

 • - Вибір конкретної схеми з числа описаних вище;
 • - Деталізація окремих операцій в рамках обраних схем з урахуванням специфіки продукції, особливостей сектора споживання і цілей технічного регламенту.

Вибір схем здійснюють з урахуванням сумарного ризику від недостовірної оцінки відповідності та збитку від застосування продукції, що пройшла підтвердження відповідності. При цьому враховують також об'єктивність оцінки, характеризуемую ступенем незалежності виконавців операції (перша або третя сторона).

При виборі схем враховують такі основні фактори:

 • - Ступінь потенційної небезпеки продукції;
 • - Чутливість регламентованих технічним регламентом показників безпеки до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів;
 • - Ступінь складності конструкції (проекту) визначається експертним методом розробниками технічного регламенту;
 • - Наявність інших механізмів оцінки відповідності (наприклад, державного контролю (нагляду)) відносно декларованої продукції.

Схема 1д рекомендується для продукції, для якої:

 • - Ступінь потенційної небезпеки невисока або конструкція (проект) визнається простий;
 • - Показники безпеки малочутливі до зміни виробничих і експлуатаційних факторів;
 • - Передбачено державний контроль (нагляд) на стадії обігу.

Схеми 2д, 3д і 4д рекомендується застосовувати, коли скрутно забезпечити проведення достовірних випробувань типового представника самим виробником, а характеристики продукції мають велике значення для забезпечення безпеки. При цьому схеми 3д і 4д рекомендується використовувати в тих випадках, коли конструкція (проект) визнана простий, а чутливість показників безпеки продукції до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів висока. Схему 4д вибирають у випадку, коли відповідність продукції можна відстежувати в процесі контролю і випробувань.

Для продукції, ступінь потенційної небезпеки якої досить висока, рекомендується використовувати схеми 5д, 6д або 7д. Вибір між ними визначається ступенем чутливості показників безпеки продукції до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів, а також ступенем складності конструкції (проекту).

Схеми 5д, 6д рекомендується використовувати в тих випадках, коли показники безпеки продукції малочутливі до зміни виробничих та експлуатаційних факторів.

Схема 7д може бути рекомендована для підтвердження відповідності складної продукції у випадках, якщо показники безпеки продукції чутливі до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів.

Застосування схем 3д ... 5д може бути рекомендовано для випадку, коли декларацію про відповідність приймає виготовлювач. Якщо декларацію про відповідність приймає продавець, який не має можливості зібрати власні докази відповідності, застосовуються схеми 5д або 6д.

 
<<   ЗМІСТ   >>