Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком-емітентом за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому) здійснити такі платежі.

Порядок розрахунків з використанням акредитива полягає в наступному (рис. 2.10):

 • 1) укладення договору про розрахунки з використанням акредитива з попереднім депонуванням коштів у банку на окремому рахунку;
 • 2) передача в банк заяви на відкриття акредитива;
 • 3) переказ коштів в банк постачальника і зарахування їх на рахунок «Акредитиви»;
 • 4) повідомлення постачальнику про відкриття акредитива;
 • 5) поставка товару або надання послуг;
 • 6) направлення в банк постачальника розрахункових документів, що підтверджують відвантаження товару (надання послуг), списання кошти з рахунку «Акредитиви» і зарахування їх на рахунок постачальника;
 • 7) напрямок в банк покупця повідомлення про використання акредитива;
 • 8) повідомлення про використання акредитива покупцеві.

Відповідно до Положення банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

 • • покриті (депоновані) або непокриті (гарантовані);
 • • відкличні або безвідкличні (можуть бути підтвердженими).
Акредитивна форма розрахунків з попереднім депонуванням коштів

Мал. 2.10. Акредитивна форма розрахунків з попереднім депонуванням коштів

При використанні покритого (депонованого) акредитива банк- емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

При використанні непокритого (гарантованого ) акредитива банк- емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива. При цьому списання коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента з гарантованого акредитиву (порядок списання) визначається за згодою між банками.

Відзивним вважається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Якщо до моменту завершення платежу виконуючим банком ніхто не почув повідомлення про зміну умов або скасування акредитива, то платіж повинен бути здійснений. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не вказано інше.

Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів, на користь якого він був відкритий.

Позитивною стороною акредитивної форми розрахунків в порівнянні з іншими формами є оплата продукції після її відвантаження і гарантія платежу. Разом з тим засоби покупця відволікаються з господарського обороту на термін дії акредитива, сповільнюється товарообіг. Можливо, це стало однією з причин слабкого розвитку даної форми розрахунків в Росії.

 
<<   ЗМІСТ   >>