Повна версія

Головна arrow Медицина arrow АНАТОМІЯ: ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БУДОВА БІЛОЇ РЕЧОВИНИ

Біла речовина СМ - це нервові волокна, покриті міелі- новою оболонкою.

У складі білої речовини виділяють спинні, вентральні і латеральні канатики.

У білій речовині знаходяться провідні шляхи, які пов'язують різні відділи центральної нервової системи. Виділяють три типи провідних шляхів: 1) асоціативні (здійснюють зв'язку між окремими частинами СМ); 2) комміссуральние

  • 19
  • (З'єднують аналогічні центри правого і лівого відділів СМ); 3) проекційні (пов'язують СМ з головним мозком).

Проекційні шляхи спинного мозку поділяються на висхідні і низхідні провідні шляхи. Висхідні провідні шляхи - це волокна, за якими інформація з спинного мозку доставляється до різних структур головного мозку (табл. 1). Спадні провідні шляхи - це волокна, за якими інформація з головного мозку доставляється до різних структур спинного мозку (табл. 2).

Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА висхідного ШЛЯХІВ СПИННОГО МОЗКУ

Назва

інше

назва

Локалізація в білій речовині СМ

вид

афферентной

інформації

Місце закінчення в головному мозку

тонкий і

клиновидний

пучки

Пучки Голля і Бурдаха

Спинний канатик СМ (медійна петля)

Пропріоцептивна (кинестетическая) чутливість

Ядра Голля і Бурдаха в задньому мозку

Латеральний спинно-таламічна шлях

Латеральний канатик СМ

Больова і температурна чутливість

таламус

(вентро-

базальний

комплекс)

Вентральний спинно-таламічна шлях

Вентральний канатик СМ

тактильна

чутливість

таламус

(вентро-

базальний

комплекс)

Спинний спинно-мозочковою тракт

шлях

Флексига

Латеральний канатик СМ (свого боку)

пропріоцептивна

(Кинестетическая) чутливість

мозочок

Вентральний спинно-мозочковою тракт

шлях

Говерса

Латеральний канатик СМ (протилежного боку)

пропріоцептивна

(Кинестетическая) чутливість

мозочок

Таблиця 2

ХАРАКТЕРИСТИКА спадних шляхів спинного мозку

Назва

інше

назва

Локалізація в білій речовині СМ

вид

еферентної

інформації

Місце закінчення в головному мозку

Кортико- спинальний тракт

пірамідний тракт

Вентральний і латеральний канатики СМ

Рухова (управління довільними рухами)

Кора великих півкуль (моторна зона)

Руброспі-

ний

тракт

Мона-

ський

пучок

Латеральний канатик СМ (протилежного боку)

Рухова (підтримання тонусу м'язів, управління автоматичними рухами)

Червоне ядро (в середньому мозку)

Вестібу- лоспіналь- ний тракт

Левента-

левский

пучок

Вентральний канатик СМ (свого боку)

Рухова (підтримання рівноваги тіла і голови в просторі)

Латеральное вестибулярное ядро (ядро дей Терса) в задньому мозку

Ретикуло- спіналь- ний тракт

вентральний

канатик

Рухова і вегетативна (підтримання тонусу м'язів, регуляція стану вегетативних центрів СМ)

Ретикулярна формація спинного мозку

Тектоспі-

ний

тракт

вентральний

канатик

Рухова (підтримання тонусу м'язів, захисні рефлекси)

Четверохолміе середнього мозку

БУДОВА РЕФЛЕКТОРНОЇ ДУГИ В СКЛАДІ СПИННОГО МОЗКУ

Спинний мозок реалізує найпростіші рефлекси людського організму, які здійснюються за допомогою ланцюга нервових клітин (рефлекторної дуги), що включають, як мінімум, аферентних і еферентної нейрони.

Найпростішими рефлекторними дугами є двухнейронной, які включають аферентних і еферентної нейрони. Прикладом рефлексу, який здійснюється за допомогою двухнейронной дуги, є колінний рефлекс (рис. 20).

Будова рефлекторної дуги колінного рефлексу

Мал. 20. Будова рефлекторної дуги колінного рефлексу

Існують трехнейронной і многонейронним рефлекторні дуги, які включають, крім аферентного і еферентної нейронів, також інтернейрони. Прикладом рефлексу, який здійснюється за допомогою многонейронним дуги, є больовий рефлекс, який забезпечує згинання руки у відповідь на болюче вплив. У больовому рефлексі беруть участь дві групи м'язів: м'яз-розгинач і м'яз-згинач (рис. 21).

Будова рефлекторної дуги больового згинального рефлексу

Мал. 21. Будова рефлекторної дуги больового згинального рефлексу

 
<<   ЗМІСТ   >>