Повна версія

Головна arrow Медицина arrow АНАТОМІЯ: ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

В результаті вивчення професійного модуля з анатомії «Центральна нервова система» студенти повинні освоїти:

трудові дії :

  • • володіти методами вивчення центральної нервової системи;
  • • володіти навичками розбиратися в будові спинного і головного мозку людини;

необхідний перші розумний і я :

  • • аналізувати клітинний і субклітинний рівні будови нервової системи;
  • • чітко уявляти етапи розвитку головного мозку в онтогенезі;
  • • застосовувати на практиці знання про будову спинного та головного мозку людини;

необхідний перші знай і я:

  • • класифікації та будови складових центральної нервової системи;
  • • особливостей будови білого і сірого речовин, рефлекторної дуги спинного мозку людини;
  • • будова стовбура, довгастого, середнього, проміжного і кінцевого мозку, Варолиева моста головного мозку.

КЛІТИННИЙ І СУБКЛІТИННИЙ РІВНІ БУДОВИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Будова і класифікація нейронів

Нейрон - це структурна і функціональна одиниця нервової системи, здатна приймати, обробляти, кодувати, передавати і зберігати інформацію. На рис. 5 представлена фотографія типового нейрона.

Фотографія типового нейрона

Мал. 5. Фотографія типового нейрона

Основні частини нейрона (дендрити, аксон і тіло) представлені на рис.6.

Дендрит - це розгалужених відросток нейрона, який проводить нервові імпульси до тіла нейрона. Особливості дендритів: 1) короткі; 2) до тіла підходять найчастіше кілька дендритів; 3) не мають мієлінової оболонки;

4) поверхню дендритів значно збільшена за рахунок шипиків (прото- плазматичних виростів), з якими контактують відростки інших нейронів.

Основні частини нейрона

Мал. 6. Основні частини нейрона

Аксон - одиночний, рідко розгалужених, подовжений відросток нейрона, який проводить нервові імпульси від тіла клітини до інших нейронів або еффектор- ним органам (наприклад м'язових клітин).

Особливості аксона: 1) довгий; 2) від тіла нейрона відходить тільки один аксон; 3) найчастіше покритий мієлінової оболонкою; 4) закінчується розгалуженням з аксонів стовщеннями, через які імпульси передаються на інші нейрони; 5) початковий сегмент аксона має аксонний горбок (є місцем генерації нервового імпульсу); 6) пучки аксонів утворюють нервові волокна і нерви.

Тею (сома) - це частина нейрона, від якого відходять відростки. У ньому укладено ядро і основні органели (мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум і т. Д.).

За кількістю відростків виділяють наступні види нейронів: 1) уніполярний; 2) біполярний; 3) мультиполярний; 4) псев- доуніполярний (рис. 7).

Види нейронів за кількістю відростків

Мал. 7. Види нейронів за кількістю відростків

По довжині відростків виділяють наступні види нейронів: 1) проекційні - це нейрони, що мають довгий відросток, що виходить за межі області ЦНС, в якій знаходиться тіло нейрона (наприклад, пірамідні нейрони кори великих півкуль); 2) інтернейрони - це нейрони, тіло і відростки яких укладені в одній області ЦНС; 3) анаксонние нейрони не мають відростків (наприклад амакріновие клітини сітчастої ки очі).

За формою тіла нейрона найбільш поширеними в нервовій системі людини є пірамідні, багатокутні, круглі і овальні (веретеноподібні) нейрони.

За функціями виділяють наступні види нейронів: 1) аферентні (чутливі, сенсорні) - це нейрони, які іннервують внутрішні і зовнішні рецептори; 2) еферентні (наприклад, мотонейрони) - це нейрони, які іннервують виконавчі (еферентні) клітини (наприклад, м'язові); 3) асоціативні (інтернейрони, вставні) - це нейрони, які зв'язуються один з одним, утворюючи складні нервові мережі. На рис. 8 представлена фотографія частини нервової мережі, утвореної асоціативними нейронами.

Нервова є

Мал. 8. Нервова є

 
<<   ЗМІСТ   >>