Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИКА І АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Перш ніж описати алгоритми розробки комплексних програм профілактики соціальних залежностей підлітків, звернемося до змісту поняття «алгоритм», розглянемо алгоритм крізь призму точних наук, інтегруючи їх досягнення в область розробки комплексних програм профілактики соціальних залежностей підлітків.

В інформатиці під алгоритмом розуміється «точне розпорядження, що визначає обчислювальний процес, що веде від варійованих початкових даних до шуканого результату» [1] .

Процес розробки профілактичних програм можна розглядати як систему послідовно змінюють одна одну стадій. Графічно він може бути представлений у вигляді відрізка, розмежування окремих точками, які позначають стадії. Кінцева мета (досягнення мети соціально-педагогічної роботи з профілактики соціальних залежностей підлітків) досягається в результаті послідовного проходження всіх проміжних стадій у встановленій логічної послідовності.

Відхилення від прямої послідовності стадій розробки програми може бути допустимим або неприпустимим. Допустиме відхилення від логічної послідовності не впливає на кінцевий результат і на досягнення наступних стадій. Наприклад, допустимим відхиленням буде проведення глибинної діагностики окремих представників цільової групи. При цьому включення такої стадії носить варіативний характер і не змінює змісту наступних стадій розробки програми. Недопустиме відхилення може стати результатом недосягнення мети кожної наступної стадії розробки програми або істотно змінити її зміст. Неприпустимим відхиленням є наявність грубих помилок в розробці програми, пропуск будь-якій стадії розробки, визнання наявних факторів ризику виникнення залежності не значущими і т. Д.

Таким чином, досягнення кожної наступної стадії буде залежати від логічної послідовності виконуваних дій на тому чи іншому відрізку розробки профілактичної програми. Якщо такі дії піддати алгоритмізації, то вони можуть бути спочатку змодельовані в теоретичному плані на підставі аналізу та узагальнення практики розробки комплексних програм і застосовані в реальному соціально-педагогічної практики.

Основна мета алгоритмізації - оптимізувати діяльність розробників програми профілактики. Чітке виконання алгоритму здатне забезпечити ефективність і результативність процесу розробки профілактичної програми.

Інституційне взаємодія в процесі розробки програм профілактики залежностей у неповнолітніх може здійснюватися на трьох рівнях: макрорівень (взаємодія безпосередньо соціальних інститутів один з одним), мезорівні (взаємодія здійснюється всередині конкретного соціального інституту), мікрорівні (взаємодія різних груп фахівців стосовно конкретного дитині або групі підлітків). Для кожного з цих рівнів може бути запропоновано окремий алгоритм розробки профілактичних програм.

Ми виділяємо наступні групи алгоритмів, які, деталізуючи і раціоналізуючи діяльність взаємодіючих суб'єктів профілактики, сприяють оптимізації процесу розробки профілактичних програм в цілому:

  • алгоритм розробки профілактичної програми в цілому;
  • алгоритми окремих етапів розробки;
  • алгоритми окремих дій в рамках кожного з етапів.

  • [1] Першиков В. І., Савінков В. М. Тлумачний словник з інформатики. М .: Фінанси і статистика, 1995. С. 21.
 
<<   ЗМІСТ   >>