Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

У науковій літературі представлені класифікації форм, методів, технологій профілактики соціальних залежностей за різними підставами.

Найчастіше педагогічний інструментарій класифікується за об'єктами профілактичного впливу (методи впливу на підлітків, батьків, педагогів), по його засобам (інформаційні, освітні, психологічні, соціальні, педагогічні, медичні) і цілям (методи інформування, формування поведінкових навичок, надання альтернатив залежності) . Такі класифікації допомагають обгрунтовано підійти до вибору педагогічного інструментарію.

При цьому слід зазначити, що наявні класифікації побудовані стосовно профілактики окремих видів соціальних залежностей і не реалізують комплексного підходу, що свідчить про актуальність розробки загальної класифікації педагогічного інструментарію профілактики соціальних залежностей, застосовної до різних їх видів.

Ми прийшли до висновку, що підставою для такої класифікації повинні виступати цілі педагогічного впливу. У цій підставі ми виділили чотири групи педагогічного інструментарію:

 • 1) педагогічний інструментарій аналізу умов формування соціальних залежностей;
 • 2) педагогічний інструментарій створення соціально-педагогічної середовища, перешкоджає виникненню і закріпленню у підлітків соціальних залежностей;
 • 3) педагогічний інструментарій формування готовності підлітка до побудови конструктивної взаємодії з об'єктом залежності;
 • 4) педагогічний інструментарій формування готовності підлітка до попередження та подолання соціальних залежностей.

У кожній групі можна виділити підгрупи відповідно до ключовими завданнями профілактики.

Наведемо виділені групи педагогічного інструментарію.

Педагогічний інструментарій аналізу умов формування соціальних залежностей спрямований:

 • - на діагностику особливостей особистості підлітка, що впливають на його взаємодію з об'єктом залежності;
 • - на аналіз найближчого оточення дитини, що може вплинути на виникнення залежності;
 • - на виявлення зовнішніх умов середовища, що можуть вплинути на виникнення залежності (так, наприклад, на формування інтернет- залежності можуть вплинути наявність / відсутність в районі інтернет- клубів, наявність / відсутність вдома у підлітка комп'ютера і підключення до мережі Інтернет, комп'ютерна оснащеність школи і т. д.);
 • - на вивчення найбільш привабливих для підлітка об'єктів залежностей;
 • - на виявлення ступеня ризику формування залежності у даного підлітка в даних умовах.

Педагогічний інструментарій даної групи включає:

 • - анкетування підлітків і батьків;
 • - бесіди з підлітками і батьками;
 • - аналіз шкільної документації;
 • - психодіагностичні методики;
 • - спостереження;
 • - метод експертних оцінок.

Педагогічний інструментарій створення соціально-педагогічної середовища , перешкоджає виникненню і закріпленню у підлітків соціальних залежностей , пов'язаний зі створенням соціально педагогічних умов, що попереджають виникнення і закріплення у підлітків соціальних залежностей. Ця група методів спрямована на усунення соціальних і педагогічних причин залежностей. У неї входять такі форми і методи:

 • 1. Форми і методи, спрямовані на створення умов, що регулюють взаємодію підлітка з можливими об'єктами залежностей:
  • - привчання до конструктивних способів взаємодії з об'єктом залежності;
  • - регламентація часу і змісту взаємодії підлітка з об'єктом залежності;
  • - виховні ситуації.
 • 2. Форми і методи, спрямовані на створення альтернативного середовища:
  • - залучення підлітків в діяльність, подібну за характеристиками з об'єктом залежності, але має соціальну спрямованість (наприклад, в сюжетно-рольові ігри, що моделюють простір комп'ютерних ігор, для профілактики ігровий комп'ютерної залежності);
  • - гуртки за інтересами;
  • - клубна робота;
  • - громадські організації підлітків різної спрямованості;
  • - олімпіади;
  • - конкурси;
  • -студії;
  • - шкільний театр;
  • - соціальний театр;
  • - свята;
  • - події;
  • - секції;
  • - використання альтернативних залежностям програм дитячо підлітковому та молодіжному активності;
  • - організація специфічної активності (наприклад, подорожі з пригодами), яка пропонує подолання різних перешкод середовища;
  • - заохочення участі в усіх видах соціальної активності.
 • 3. Форми і методи корекції сімейного виховання і сімейних відносин:
  • - відвідування сім'ї;
  • - бесіди з батьками;
  • - батьківські збори;
  • - психологічні тренінги для батьків;
  • - організація різнопланової спільної діяльності дітей і батьків;
  • - батьківські клуби;
  • - тренінги встановлення довірчих взаємин батьків з дітьми;
  • - ситуації аналізу і корекції типових помилок батьків у вихованні, що підвищують ризик виникнення у підлітків залежностей.
 • 4. Форми і методи створення умов для успішної адаптації підлітка в суспільстві:
  • - ситуації успіху;
  • - тренінги особистісного росту;
  • - ситуації демонстрації підлітком своїх досягнень;
  • - метод портфоліо (сукупної оцінки досягнень підлітка в різних видах діяльності).
 • 5. Форми і методи зниження аддиктивності шкільного середовища:
  • - нестандартні уроки;
  • - технології проблемного навчання;
  • - технології розвиваючого навчання;
  • - ТРИЗ-технології;
  • - тренінги педагогічного спілкування, продуктивного розв'язання конфліктів для вчителів, класних керівників, соціальних педагогів.

Педагогічний інструментарій формування готовності підлітка до побудови конструктивної взаємодії з об'єктом залежності спрямований на зміну цінностей, мотивів, установок, уявлень, особистісних якостей, моделей поведінки підлітка, що стосуються його взаємодії з об'єктом залежності, на більш продуктивні. Ця група методів спрямована на усунення психологічних і біологічних причин соціальних залежностей. У неї ми включили:

 • 1. Форми і методи зміни ціннісних домінант :
  • - тренінги самопринятия;
  • - ситуації надання конструктивних альтернатив;
  • - ситуації зміни ціннісних орієнтацій;
  • - ситуації проблематизації взаємодії підлітка з об'єктом залежності;
  • - Інтернет-форуми;
  • - лекції;
  • - консультативні бесіди;
  • - майстерні ціннісних орієнтацій;
  • - класні години;
  • - виховні події;
  • - бесіди зі священнослужителями, лікарями, психологами, соціальними педагогами.
 • 2. Форми і методи корекції неадекватних уявлень підлітків про соціальні залежностях:
  • - анкетування;
  • -дискусія;
  • - методи раціональної терапії;
  • - ситуації аналізу уявлень про об'єкти залежності;
  • - гумористичне обігравання помилкових уявлень;
  • - аналіз метафор, афоризмів, анекдотів про об'єкти залежностей і залежних людей;
  • - проблемні ситуації;
  • - психологічні тренінги;
  • - рольові ігри.
 • 3. Форми і методи корекції особистісних якостей підлітка, впливають на його взаємодію з об'єктом залежності, спрямовані:
  • - на подолання якостей, що сприяють виникненню і закріпленню залежності: неадаптивность, інфантилізм, ригідність, несамостійність, тривожність, агресивність, егоцентризм, конформізм, нервово-психічна нестійкість, неадекватність самооцінки та ін .;
  • - на розвиток якостей, що забезпечують стійкість особистості до залежного поведінки: самостійність, відповідальність, вольові якості, адаптивність, соціальна зрілість, розсудливість, активна життєва позиція, гнучкість, автономність, стресостійкість, адекватна самооцінка, самоповага, креативність, комунікабельність та ін.

До цієї групи віднесені наступні форми і методи:

 • - ситуації відповідального вибору дій і вчинків;
 • - тренінги особистісного росту з елементами корекції окремих особистісних особливостей і форм поведінки;
 • - тренінги навичок саморегуляції, самоконтролю, здатності керувати своєю поведінкою;
 • - творча робота;
 • - розробка і реалізація програм самовиховання.
 • 4. Форми і методи корекції поведінки підлітка щодо об'єкта залежності:
  • - сценарні технології;
  • - технологія управління особистим часом підлітка;
  • - технологія самоменеджменту;
  • - рольові та сюжетно-рольові ігри;
  • - ділові ігри;
  • - ситуації аналізу взаємодії з об'єктом залежності;
  • - ситуації проблематизації взаємодії з об'єктом залежності;
  • - ситуації оцінки впливу залежно на особистість і суспільство, ступеня її соціальної прийнятності;
  • - ситуації вибору типу взаємодії з об'єктом залежності;
  • - ситуації проектування конструктивної взаємодії з об'єктом залежності;
  • - ситуації відповідального вибору дій і вчинків;
  • - ситуації успіху;
  • - методи групової роботи;
  • - ігрове проектування; виховні ситуації;
  • - трудотерапія;
  • - привчання до конструктивних форм поведінки (вироблення навичок здорового способу життя з метою профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління; привчання до усвідомленого вибору і аналізу переглянутих телепередач з метою профілактики телевізійної залежності; формування звички планування і записи вироблених грошових витрат з метою профілактики шопоголизма і т. д.);
  • - доручення;
  • - заохочення конструктивних форм взаємодії підлітка з об'єктом залежності: наприклад, заохочення використання Інтернету для пошуку необхідної навчальної інформації, критичного ставлення до вибору телеканалів і телепередач, вибору здорових продуктів харчування і т. Д .;
  • - атака на механізми психологічного захисту;
  • - метод вивільнення емоцій - використовується в багатьох профілактичних і психотерапевтичних техніках для того, щоб допомогти людині усвідомити власні захисні механізми проти змін. Вивільнення емоцій часто відбувається в результаті реальних життєвих переживань. Очевидно, що краще викликати емоції за допомогою спеціальних методів.

Педагогічний інструментарій формування готовності підлітка до попередження та подолання соціальних залежностей , що допомагає підлітку усвідомити шкідливість залежності і самостійно попередити або подолати її, сприяє суб'єктним включенню підлітка в профілактичний процес. Ця група спрямована на усунення психологічних і педагогічних причин виникнення залежностей. До цієї групи віднесені:

 • 1. Форми і методи, які допомагають підлітку рефлексувати залежність, усвідомити її наслідки. Інформування про наслідки залежності, обговорення її причин, механізмів розвитку можна здійснити з використанням таких методів:
  • - ситуації рефлексії залежності;
  • -дискусія;
  • - тематичні форуми в мережі Інтернет;
  • - клуби;
  • - аналіз ситуацій та діяльності;
  • - психологічне консультування;
  • - раціональна терапія;
  • - психосинтез;
  • - трасактний аналіз;
  • - символдрама;
  • - гештальт-терапія;
  • - метод вербальних інтервенцій;
  • - бесіда;
  • - переконання (пряме і непряме);
  • - роз'яснення;
  • - рішення ситуаційних завдань;
  • - аналіз життєвих ситуацій, що описують процес формування залежності і її впливу на життя підлітка;
  • - навчальний проектування (виконання школярами дослідницьких проектів, спрямованих на вивчення і виявлення залежностей);
  • - показ відеоматеріалів, аналіз повідомлень ЗМІ;
  • - інтегровані курси, спецкурси і факультативи, спрямовані на розширення обсягу знань про реальне життя.
 • 2. Форми і методи, які допомагають впоратися з життєвими труднощами і стресами, антиципировать (передбачити) і запобігати важкі життєві ситуації, оволодіти ефективними стратегіями подолання кризових ситуацій, розвинути резільентность (здатність з гідністю долати труднощі):
  • - тренінги, спрямовані на оволодіння підлітками активними стратегіями подолання стресу;
  • - аутотренінги;
  • - консультації психолога, соціального педагога;
  • - рольові та ділові ігри;
  • - моделювання проблемних ситуацій;
  • - ситуації соціального загартовування;
  • - телефон / сайт довіри;
  • - телефонне та онлайн-консультування фахівцями;
  • - лекції фахівців;
  • - включення інфо-блоків в уроки з предметів;
  • - соціально-психологічна служба в школі;
  • - конструювання ситуацій вибору.
 • 3. Форми і методи, що розвивають у підлітків вміння самокорекції неадекватних уявлень і моделей поведінки, що призводять до формування залежностей:
  • - метод вербальних інтервенцій, спрямованих на нейтралізацію міфів;
  • - атака на механізми психологічних захистів;
  • - метод оптимізації уявлень про об'єкт залежності;
  • - ситуації вибору способу попередження соціальної залежності;
  • - ситуації вибору способу подолання соціальної залежності;
  • - семінари-практикуми;
  • - тренінги;
  • - рольові та ділові ігри;
  • - психотерапевтичні заняття;
  • - технології самопроектування;
  • - сценарна проектування взаємодії з об'єктом залежності.
 • 4. Форми і методи саморегулювання взаємодії з об'єктом залежності:
  • - самообязательство, або внутрішній контроль. Якщо людина вирішила змінитися, то він бере на себе відповідальність за ці зміни. Така відповідальність існує у вигляді вантажу зобов'язань, які в деяких випадках називають внутрішнім контролем. Це усвідомлення того, що тільки сама людина здатна говорити і діяти за себе і нести відповідальність за свої дії. Перший крок в прийнятті на себе зобов'язань - це прийняття внутрішнього рішення змінитися. Другий крок - це інформування про прийняте рішення оточуючих;
  • - самоінструктування;
  • - самопоощреніе;
  • - хронометраж часу взаємодії з об'єктом залежності;
  • - аналіз взаємодії з об'єктом залежності з використанням матриці Ейззенхауера;
  • - метод Парето (з метою аналізу ефективності взаємодії з об'єктом залежності);
  • - метод «Автофокус» М. Форстера (спосіб виконання завдань з фокусуванням на найважливішому і збереженням балансу між раціональністю та інтуїцією);
  • - рольові ігри;
  • - рішення ситуаційних завдань;
  • - тренінги та аутотренінги.
 
<<   ЗМІСТ   >>