Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Для того, щоб описати, яким чином може бути організоване виконання суб'єктами профілактичної роботи перерахованих вище функцій, ми використовували метод моделювання і спроектували функціональну модель інституційного взаємодії суб'єктів профілактики соціальних залежностей підлітків. Модель є типовою і може бути конкретизована з урахуванням наявних умов інституційної взаємодії.

Мета моделі : крок за кроком описати процес організації інституційної взаємодії суб'єктів профілактики соціальних залежностей підлітків.

Структура моделі побудована на виділенні основних завдань профілактики соціальних залежностей підлітків. Стосовно до кожного завдання моделюються зміст, форми і механізми взаємодії суб'єктів профілактики.

Узагальнено модель представлена в табл. 8.

Таблиця 8

функціональна модель

інституційної взаємодії суб'єктів профілактики соціальних залежностей підлітків

цілі

Завдання профілактики соціальних залежностей підлітків

Суб'єкти профілактики, які беруть участь у вирішенні завдань

Зміст взаємодії суб'єктів профілактики

Форми і механізми взаємодії

1

2

3

4

5

Зниження факторів ризику виникнення залежностей

Розширення змістовності життя підлітка

інститут освіти

Інститут сім'ї Інститут культури

Організація різних форм дозвілля підлітка Залучення підлітка в різні форми соціальної активності

Спільні заходи Спільна розробка і реалізація програм залучення підлітка в різні форми соціальної активності

Соціальна підтримка підлітка в сім'ї та поза нею

інститут держави

Освітній інститут Інститут сім'ї

Організація соціально-психологічної служби * телефону і сайту довіри Патронаж сімей Організація батьківського клубу Консультування батьків

М сжінстітуціо- нальні консультації

Участь фахівців різних інститутів в роботі соціально-психологічної служби, телефону і сайту довіри

Створення виховного середовища, що формує установку на дотримання соціальних норм і передбачає емоційне підкріплення соціально схвалюється поведінки

інститут освіти

інститут релігії

інститут культури

інститут ЗМІ

Ведення моніторингу досягнень підлітка в різних сферах діяльності Створення ситуацій успіху Реалізація різних форм заохочення соціально схвалюється поведінки Організація різних форм дозвілля та соціальної активності

Спільне проведення заходів

Створення та підтримка тематичних сайтів і форумів про способи профілактики і корекції залежностей

Мережеве взаємодія

1

2

3

4

5

Зниження факторів ризику виникнення залежностей

Зниження доступності об'єктів залежностей і виключення можливості безконтрольного взаємодії підлітка з ними

інститут

держави

інститут

освіти

інститут

сім'ї

Розробка законодавчої бази Робота народних дружин, які виявлятимуть випадки порушення законодавства

Реалізація різних форм контролю взаємодії підлітка з об'єктами залежностей

Контроль за роботою комп'ютерних клубів, підприємств торгівлі Введення системи економічних стимулів для обмеження виробництва об'єктів залежностей

Спільні акції спільні заходи Круглі столи Обмін досвідом Спільна розробка законодавчих і нормативних документів

Спільна робота в складі народних дружин

Спільна розробка і реалізація цільових регіональних програм, спрямованих на зниження доступності об'єктів залежностей

Огорожа підлітка від соціально небезпечної реклами

інститут

держави

інститут

освіти

інститут

сім'ї

Розробка законодавчої бази Роз'яснення підліткам механізмів впливу реклами на свідомість

Організація соціальної реклами

Спільна участь в рекламних кампаніях Спільна організація лекцій, дискусій, бесід з підлітками

«Микширование» психологічних якостей, особистісних

особливостей підлітка, що підвищують ризик виникнення соціальних залежностей

інститут

освіти

інститут

сім'ї

інститут

охорони здоров'я

індивідуальні консультації

Психологічні та педагогічні тренінги Психолого корекційна робота

Освітніми закладами консультування Спільна організація тренінгів та інших заходів Спільна розробка і реалізація індивідуальних корекційних програм

Створення можливостей для реалізації підлітком широкого кола форм поведінки

інститут

освіти

інститут

сім'ї

інститут

релігії

інститут

політики

Корекція сімейного виховання

Створення ситуацій відповідального вибору виховних ситуацій

Пред'явлення позитивних зразків поведінки

Спільне проектування і планування

Спільна реалізація проектів Спільні заходи

2

3

4

5

Формування у підлітка і його сім'ї чинників зашиті

Розвиток у підлітків навичок социальною взаємодії

Інститут освіти Інститут сім'ї

інститут політики

Організація взаємодії підлітків з однолітками та дорослими для вирішення різних завдань

спільні заходи

Спільна реалізація програм розвитку у підлітків навичок соціальної взаємодії

Зміцнення дружніх взаємин підлітків

Інститут освіти Інститут сім'ї

Організація спільної діяльності підлітків

Організація дворових клубів, клубів за інтересами, шкільної служби примирення

Спільна організація клубів

Спільна організація трудових і оздоровчих таборів і майданчиків

Підвищення інтересу підлітків до навчання і самореалізації в різних сферах

Інститут освіти Інститут сім'ї

Використання інноваційних форм, методів і технологій навчання, технології портфоліо

Спільне (сім'я і школа) ведення портфоліо підлітка

Надання підлітку допомоги в пошуку сенсу життя і виборі життєвих пріоритетів

інститут релігії

Інститут освіти Інститут сім'ї

Організація індивідуальних бесід підлітка з психологом, священнослужителем

Лекції, бесіди за участю фахівців різних соціальних інститутів

Розвиток у підлітка психічних і особистісних якостей, умінь, навичок, що сприяють протистоянню залежності

інститут релігії

Інститут освіти Інститут сім'ї

Організація психологічних тренінгів Створення ситуацій успіху

Організація клубів самовдосконалення

Реалізація різних форм педагогічної та психологічної корекції

спільні заходи

Спільна розробка і реалізація комплексних програм профілактики соціальних залежностей спільна розробка і реалізація програм індивідуальної роботи з підлітком

Формування у підлітка моделей веління і сценаріїв конструктивної взаємодії з об'єктом залежності

інститут релігії

Інститут освіти Інститут сім'ї

Пред'явлення зразків конструктивної взаємодії з об'єктами залежностей Організація класних годин, тренінгів Привчання до конструктивних моделей поведінки

спільні заходи

Спільна розробка і реалізація комплексних програм профілактики соціальних залежностей

1

2

3

4

5

Формування у батьків умінь будувати довірчі відносини з підлітком,

вибирати і реалізовувати продуктивні стратегії сімейного виховання

інститут

релігії

інститут

освіти

консультування

батьків

Проведення лекторіїв, майстер-класів для батьків, батьківських зборів Організація дитячо батьківських клубів

Міжінституційні консультації Спільне проведення лекторію, клубу для батьків Спільне створення інформаційних стендів, тематичних сайтів і форумів для батьків

 
<<   ЗМІСТ   >>