Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

У науковій літературі представлені різні класифікації соціальних залежностей. Найбільш поширеним є поділ залежностей на хімічні і нехімічні.

Хімічні форми аддикций пов'язані з використанням різних речовин, що змінюють психічний стан. Багато з цих речовин токсичні і викликають органічні ураження. Деякі речовини, що змінюють психічний стан, включаються в обмін і викликають явища фізичної залежності. Серед виділених у підлітків хімічних аддикций - алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і тютюнопаління.

До нехімічних аддикциям , властивим підліткам, відносяться комп'ютерні адикції, азартні ігри (гемблінг), сексуальні адикції, мобільна залежність, аддикции до їжі і нехімічні аддикции, які проявляються в комплексі з іншими.

Однак, на наш погляд, така класифікація дуже узагальнено, так як залежність від вживання будь-яких речовин або продуктів не завжди має хімічну природу, а нехімічні залежності необхідно диференціювати. У зв'язку з цим ми пропонуємо класифікацію соціальних залежностей по об'єктам залежності на основі комплексного підходу (табл. 1):

1. Залежності від речовин (хімічних і нехімічних). До цієї групи ми віднесли залежності, об'єктом яких виступає будь-яке всщество (алкоголь, наркотики, тютюн, харчові продукти), а засобом - звикання до вживання цієї речовини. Залежність проявляється як безконтрольне споживання речовини. Як правило, такі залежності завжди мають негативні наслідки для особистості, так як обмежують її свободу і спотворюють систему ціннісних орієнтацій, коли вживання речовини стає важливіше соціальної взаємодії, самореалізації. Для суспільства негативні наслідки мають тільки алкоголізм і наркоманія.

Таблиця 1

Класифікація соціальних залежностей підлітків по об'єктах залежності

Група залежностей

Залежності, що входять в групу

об'єкт

залежно

1

2

3

Залежно від речовин (хімічних і нсхі- мических)

алкоголізм

Речовини, що містять алкоголь

Наркоманія

токсикоманія

психоактивні речовини

тютюнопаління

нікотин

Харчові залежності: Залежність від їжі Залежність від певних продуктів (солодощів, фаст-фуду, «Пепсі-коли», чаю, кави та ін.)

Харчові продукти

Залежно від занять

(Видів діяльності)

Комп'ютерні залежності: Віртуальна залежність Інтернет-залежність Залежність від нав'язливого спілкування в чатах, конференціях Залежність від комп'ютерного програмування Залежність від комп'ютерних ігор

Спілкування в соціальних мережах Комп'ютерні (в тому числі мережні) гри

Пошук інформації в Інтернет

комп'ютерне програмування

ігроман ія

Гра в азартні ігри

Телевізійна залежність

Перегляд телепередач

Шопоголізм (залежність від витрати грошей)

Процес придбання матеріальних цінностей, процес витрачання грошей

роботоголізм

Робота, виконання трудових функцій

Учебоголізм

Навчальна діяльність

сексуальна залежність

заняття сексом

спортивна залежність

Заняття спортом (як правило, екстремальним видом спорту) або фізичною культурою

Залежно від речей

Техномания

Нові технічні пристосування

Залежно від відносин

аддикция відносин

Певний тип відносин

любовна адикція

Відносини з фіксацією на іншій людині

Закінчення табл. 1

1

2

3

залежно від

відносин

(Продовження)

аддикция уникнення

Відносини з любовним аддік- тому, засновані на уникненні природності, інтимності в контактах

фанатизм:

спортивний фанатизм, релігійний фанатизм, музичний фанатизм Залежність від деструктивних культів

Залежність від релігійних сект залежність від молодіжних субкультур (хіпстсри, скінхеди, емо, аніме і ін.)

Відносини поклоніння перед кумиром

Відносини з соціальною групою, що представляє деструктивний культ, секту, субкультуру, засновані на повному підпорядкуванні

ургентна адикція

Відносини з іншими людьми, засновані на відчутті постійної нестачі часу

  • 2. Залежності від діяльності. Дана група об'єднує залежності, об'єктом яких є який-небудь вид діяльності: праця (ра- ботоголізм), гра (ігроманія), перегляд телепередач (телевізійна залежність), споживання (шопоголізм), спілкування в мережах (віртуальна залежність), по мобільному телефону ( мобілозавісімость), заняття сексом (сексуальна адикція) і ін. Залежність проявляється як ігнорування інших видів активності. Залежно від діяльності амбівалентні для особистості: з одного боку, вони розвивають особистість у даному виді діяльності, але, з іншого боку, гальмують розвиток інших сфер особистості, перешкоджають її різнобічної самореалізації. Для суспільства залежність від діяльності, яка носить соціальний характер (наприклад, роботоголізм), як правило, корисна, але вона завдає шкоди розвитку самої особистості, її фізичному і психічному здоров'ю.
  • 3. Залежності від матеріальних предметів (речей). Група включає залежності, об'єктом яких є речі: нова техніка і т. Д. Залежність проявляється як безконтрольне прагнення до володіння річчю - об'єктом залежності. Залежно цієї групи можуть приносити економічну користь суспільству, пов'язану зі збутом товарів і зростанням виробництва. При цьому вони негативно впливають на особистість, сповільнюючи її духовний розвиток, спотворюючи систему життєвих цінностей.
  • 4. Залежності від відносин (з людьми і соціальними групами). До цієї групи належать залежності від відносин з конкретними особистостями або соціальними групами (наприклад, аддикция відносин, любовна адикція, залежність від культів), які проявляються як ігнорування інших міжособистісних відносин. Такі залежності шкідливі для особистості, так як позбавляють її волі, свободи і відповідальності. Для суспільства вони можуть носити амбівалентний характер в залежності від того, по відношенню до якої особистості (просоциальной або асоціальної) проявляється залежність. Так, залежність від менеджера організації може підвищити продуктивність праці, сприяти професійному зростанню, а залежність від секти може привести особистість до здійснення асоціальних діянь, злочинів.

Продовжуючи типологизацию соціальних залежностей і аддикций підлітків, ми умовно розділили описані нами залежності на дві групи - соціально прийнятні і соціально неприйнятні.

Слід зазначити, що, визначаючи ту чи іншу залежність як соціально прийнятну, ми, по-перше, маємо на увазі прояв її негативних впливів на аддиктов у випадках, коли зазначена залежність стає маніакальною, набуває рис фанатизму. По-друге, необхідно пам'ятати, що дуже часто лояльно приймається соціумом, начебто нешкідлива залежність може бути небезпечною для здоров'я аддикта.

До числа соціально прийнятних аддикций відносять, наприклад, заняття екстремальними видами спорту, вважаючи, що це можливий шлях створення соціально прийнятної форми залежності при проведенні профілактичної та реабілітаційної роботи у підлітків з адиктивних поведінкою [1] . Разом з тим, слід пам'ятати, що спортивна аддикция, як і будь-яка залежність, легко може змінювати форму і переходити в іншу, в тому числі і хімічну. Саме з цим пов'язаний високий відсоток алкоголізму і наркоманії серед колишніх спортсменів. Тому екстремальний спорт може бути визнаний альтернативою хімічної залежності, але альтернативою, що приховує в собі певну небезпеку.

Іншим видом соціально прийнятною залежності є духовний пошук. Ця форма нехімічної аддикции була описана В.В. Постнова і В.А. Дереча [2] . Напрямки духовного пошуку можуть включати всі варіанти адиктивної поведінки, пов'язаного з духовним зростанням і самовдосконаленням, але не переходить у фанатизм.

В якості ще одного прикладу соціально прийнятних аддикций виступає роботоголізм.

Не вважається небезпечною для суспільства мобільна залежність в поведінкових проявах, які не пов'язані з правопорушеннями і злочинами.

До числа соціально неприйнятних залежностей віднесені наркозалежність, токсикоманія, алкогольна залежність.

  • [1] Єгоров А. Ю., Уголев Д. А., Євсєєв С. П. Стрибок від наркотиків // Адаптівнаяфізіческая культура. 2001. № 1 (5). С. 28-29.
  • [2] Постнов В. В., Дереча В. А. Духовний пошук як варіант нехімічної аддікцііу хворих на алкоголізм в ремісії // Нові методи лікування і реабілітації в наркології (замісна терапія, псіхофармакотсрапія, психотерапія): зб. матеріаловмеждунар. конф. / Під заг. ред. В. Д. Менделевича. Казань, 2004. С. 287-291.
 
<<   ЗМІСТ   >>