Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow ДЕМОГРАФІЯ ТА СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Що розуміється йод відтворенням населення?
 • 2. Що розуміється під типом і режимом відтворення?
 • 3. Які розрізняють типи і режими відтворення?
 • 4. Розкрийте зміст поняття «стаціонарне населення».
 • 5. Розкрийте зміст поняття «стабільний населення».
 • 6. Що вивчає математична демографія?
 • 7. Як обчислюються і як інтерпретуються брутто-коефіцієнт відтворення і нетто-коефіцієнт відтворення населення?
 • 8. Побудуйте графік динаміки нетто-коефіцієнта відтворення міського і сільського населення РФ за період 2005-2013 рр., Зробіть висновки (джерело - .Демографіческой щорічник за відповідні роки).
 • 9. Сформуйте тимчасової ряд нетто-коефіцієнта відтворення за період 1990-2013 рр. (Демографічний щорічник, випуски відповідних років). Проведіть періодизацію тимчасового ряду, обчисліть за кожен період середньорічні рівні і середньорічні коефіцієнти зростання (зниження) показника, зробіть висновки.
 • 10. Використовуючи сформовані вихідні дані завдання 2, побудуйте рівняння тренда. Зробіть висновки.
 • 11. Використовуючи результати виконання завдання 3, складіть прогноз нетто-коефіцієнта на 2016 р
 • 12. Використовуючи дані табл. 9.2, проведіть угруповання, виділивши три групи країн, однотипних за тенденції відтворення населення. Визначте середнє значення коефіцієнта нетто-відтворення по кожній групі країн за 2012 р, розрахуйте темпи зростання (зниження) показника за період 2009-2012 рр. і зробіть висновки.
 • 13. Напишіть есе з питання про аналітичну функції брутто і нетто-коеф- фициент відтворення населення.
 • 14. Напишіть есе з питання про методику розрахунку та змістовної інтерпретації показника довжини покоління.
 • 15. Напишіть реферат на тему «Аналіз тенденцій динаміки нетто-коефіцієнта відтворення населення Приволзького федерального округу за період 2000-2014 рр.».
 • 16. Напишіть реферат на тему «Аналіз тенденцій динаміки нетто-коефіцієнта відтворення населення Центрального федерального округу за період 2000-2014 рр.».
 • 17. 11апішіте реферат на тему «Аналізтенденцій динаміки нетто-коефіцієнта відтворення населення м Москви за період 2000-2014 рр.».
 • 18. Розрахуйте по Російської Федерації за 2013 р брутто і нетто-коеффіці- енги відтворення (частка дівчаток серед народжених склала 0,49). Зробіть висновки щодо білоруського режиму відтворення населення Росії в 2013 р

Вік, років

Вікові коефіцієнти народжуваності,% о

Число доживають до даного віку по таблиці смертності для жінок (1 х )

15-19

26,6

98 426

20-24

89,9

98 096

25-29

107,6

97 604

Вік, років

Вікові коефіцієнти народжуваності,% о

Число доживають до даного віку по таблиці смертності для жінок (/ ,.)

30-34

76,2

96 845

35-39

36,8

95 819

40-44

7,4

94 474

45-49

0,3

92 653

50-54

-

90 106

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Захаров, С. В. Узагальнена модель відтворення населення і її значення для практики демографічного аналізу / С. В. Захаров // Економічний часопис ВШЕ. - 2011. - № 4. - С. 409-441.
 • 2. Клупт, М. А. Демографічна порядок XXI століття: теорії та реалії / М. А. Клупт // Соціологічні дослідження. - 2010 - № 8. - С. 60-71.
 • 3. Клупт, М. А. Регіональні альтернативи глобального демографічного розвитку / М. А. Клупт // Суспільні науки і сучасність. - 2012. - № 2. - С. 66-77.
 • 4. Світові демографічні тенденції: доповідь Генерального секретаря. Комісія з народонаселення та розвитку Економічної і Соціальної Ради ООН. - 44-я сесія. - 2011. URL: tvernedra.ru/Mirovdemogrtenden.pdf.
 • 5. Російський демографічний щорічник / Росстат. 2014.
 • 6. Соціально-економічне становище Росії - 2014. Демографія / Росстат. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/bl4_01/Mail.htm.
 
<<   ЗМІСТ   >>