Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

Перед складанням звіту про рух грошових коштів накопичують матеріал про їх рух за видами надходжень і цілей витрачання. Внутрішні обороти за грошовими рахунками 50, 51, 52 і 55 для заповнення цієї форми не використовують (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Рух грошових коштів у звітному році

№ ми

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума (в рублях)

Код рядка

1

2

3

4

5

1

Від страхової кампанії на розрахунковий рахунок отримана страхова сума за вантажний автомобіль, що потрапив в аварію

14

70000

4119

2

Перераховано з розрахункового рахунку страховий внесок

18

15000

4! 2о

3

Оплачені з розрахункового рахунку витрати по реєстрації договору поступки виключного права на товарний знак в Роспатенті

23

18000

4129

4

Перераховано кошти з розрахункового рахунку за договором поступки постачальнику

24

35400

4:? <)

З розрахункового рахунку перераховані інвестиції АТ "Новий вік" на строк 3 роки

27

400000

4223

6

Оплачено з розрахункового рахунку вартість ліцензії

30

12567

4121

--о

Погашено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам за куплені товари

36

236320

4121

8

Погашено з розрахункового рахунку заборгованість за оренду торгового павільйону

42

10207

4121

9

Оплачено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам електроенергії

61

10790

4121

10

Оплачено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам за теплову енергію

69

124105

4121

11

Перераховано з розрахункового рахунку нерозподілений прибуток минулих років і звітного року на благодійні цілі

86

103098

4129

12

На спеціальний рахунок у банку отримані кошти цільового фінансування

88

50000

4110

13

Видані з каси кошти цільового фінансування

90

50000

4129

14

Погашено заборгованість покупців в касу

93

48650

+4111

15

Погашено заборгованість покупців на розрахунковий рахунок

44

586456

+4111

16

Отримано на розрахунковий рахунок короткострокові кредити банку

95

650000

4119

17

Погашено заборгованість по короткострокових кредитах з розрахункового рахунку

07

320518

4323

18

Видана з каси зарплата

99

425620

4122

19

Видано з каси на витрати на відрядження

1 () 2

25640

4129

20

Перераховано з розрахункового рахунку фонду соціального страхування

104

32560

4129

21

Перераховано з розрахункового рахунку Пенсійному фонду

106

55620

4129

22

Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток

107

62300

+4124

23

Перераховано з розрахункового рахунку фондам медичного страхування

108

15620

4129

24

Отримано на розрахунковий рахунок аванси від покупців

109

550600

+4111

25

Перераховано з розрахункового рахунку ПДВ

111

70000

+4120

26

На валютний рахунок отримані аванси від покупців

114

75000

+4111

Групуючи однорідні господарські операції, підсумовують значення відповідних рядків, потім, округляючи їх до тисяч рублів, заносять у форму.

Заповнимо Звіт про рух грошових коштів за тим зразком, який був запропонований Мінфіном РФ.

Значення показників цієї форми говорять про те, що ВАТ "Побутсервіс" для здійснення інвестиційної та фінансової діяльності використовувало грошові кошти, накопичені щодо поточної діяльності. У зв'язку з цим сальдо грошових потоків від інвестиційних та від фінансових операцій мають негативні значення. Вони показані у Звіті про рух грошових коштів в круглих дужках.

Можна відзначити, що якби ВАТ "Побутсервіс" оформило угоду з продажу будівлі дозвіллєвого центру таким чином, щоб оплата грошових коштів надійшла на рахунки організації в цьому ж звітному періоді, коли і відображено списання об'єкта з балансу, то ситуація із загальним підсумком чистих грошових коштів з інвестиційної діяльності склалася б цілком задовільна. Дохід від продажу будівлі дозвіллєвого центру склав тисячу дев'ятсот вісімдесят три тис. Руб. У разі надходження коштів на розрахунковий рахунок сума виручки була б відображена у формі по рядку 4211, а сума наданих довгострокових інвестицій - 400 тис. Руб. (рядок 4 222). Отже, при такому підході показник "чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності" був би позитивним.

Звіт про рух грошових коштів

 
<<   ЗМІСТ   >>