Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Бухгалтерський баланс ВАТ "Побутсервіс"

Після попередньо виконаної роботи, заповнимо форму бухгалтерського балансу за тим зразком, який розробив Мінфін РФ і затвердив в додатку до наказу № 66н від 2 липня 2010

Бухгалтерський баланс

Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс

Перш ніж складати Звіт про прибутки і збитки, слід підготувати допоміжний матеріал (краще у вигляді таблиць), використовуючи який можна швидко заповнити форму звітності.

Згідно з умовою ВАТ "Побутсервіс" займається декількома видами діяльності: виробництво будівельних матеріалів, ремонтні роботи, здача в прокат майна, торгівля. Якщо який-небудь з цих видів діяльності в цілому для організації істотний, тобто дохід перевищує 5% від загального, то цей вид діяльності підлягає розшифровці у Звіті про прибутки і збитки (не тільки за отриманими доходами, але і видатках).

Дані аналітичного обліку доходів і витрат від звичайних видів діяльності за звітний рік представлені в табл. 5.4 та 5.5.

Таблиця 5.4. Аналітичний облік доходів від звичайних видів діяльностіза +2012 рік

п / п

Види діяльності

Виручка від реалізації (в рублях)

У% від про-

щей виручки

Всього

В тому числі

ПДВ

Виручка без ПДВ (стор. 2 110)

1

Виробництво силікатної цегли

918785

140154

778631

46.8

2

Ремонтні роботи

375624

57298

318326

19,1

3

Прокат

186543

28456

158087

9,5

4

Торгівля

482688

73630

409058

24,6

РАЗОМ

1664102

100

Як видно з табл. 5.4 кожен з чотирьох видів діяльності перевищив рівень суттєвості, встановлений суспільством у розмірі 5%, тому, заповнюючи Звіт про прибутки і збитки, рядок 2 110 слід розшифрувати по рядках 2111, 2112, 2113, 2114.

Таблиця 5.5. Аналітичний облік витрат по звичайних видах діяльності за 2 012 рік

№ п / п

Види діяльності

Витрати за звітний рік (в рублях)

Номер рядка Звіту про прибутки і збитки

+2120

2210

+2220

1

Виробництво силікатної цегли

683626

73301

2

Ремонтні роботи

328870

-

29916

3

Прокат

22041

-

14880

4

Торгівля

366626

38160

38530

РАЗОМ

1401163

38160

156627

Для розподілу управлінських витрат за видами діяльності використана база розподілу, записана ВАТ "Побутсервіс" "в обліковій політиці. Такою базою є виручка від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Розрахунок у відсотковому відношенні доходів за видами представлений в табл. 5.4.

Дані аналітичного обліку інших доходів і витрат за звітний рік представлені в табл. 5.6 і 5.7.

Таблиця 5.6. Аналітичний облік інших доходів за 2012 рік

Найменування доходу

Інші доходи (за вирахуванням

ПДВ) за номерами рядків у формі Звіту про прибутки і збитки (в рублях)

+2310

2320

+2340

Від продажу об'єктів основних засобів

1680506

Від безоплатно отриманого майна

56328

Від списання частини негативної ділової репутації

12823

Від здачі майна в оренду

30890

У результаті анулювання резерву під зниження вартості готової продукції

28000

Від надзвичайних ситуацій

74359

РАЗОМ

-

-

1882906

Таблиця 5.7. Аналітичний облік інших витрат за 2012 рік

Види витрат

Інші витрати за номерами рядків у формі Звіту про прибутки і збитки (в рублях)

2330

+2350

Залишкова вартість та інші витрати по вибувають основних засобів

1427137

Амортизація та інші витрати по майну, що здається в оренду

7832

Амортизація та інші витрати по об'єктах соціально-культурних і розважальних установ

40332

Різниця з викупу власних акцій

150

Освіта резерву по сумнівних боргах

156248

Відсотки за користування кредитами банку

45620

Від надзвичайних ситуацій

73092

РАЗОМ

45620

1704791

Накопичувальні записи, зроблені в табл. 5.4-5.7, можна використовувати для заповнення Звіту про прибутки і збитки, округляючи підсумкові дані до тисяч рублів.

Визначимо поточний податок на прибуток, використовуючи формулу (4.1), наведену в підрозділ. 4.2.

Підставами в цю формулу числові значення з журналу господарських операцій і отримаємо ТНП = 40129 + (50000 - 40000) - (15000 - 12000) + +8066 = = 55195 руб. % 55 тис. Руб.

Для заповнення рядка 2900 розрахуємо базову прибуток на акцію. Розділимо базову прибуток (частина прибутку, що залишилася після сплати всіх податків і дивідендів за привілейованими акціями) звітного періоду, яка в нашому прикладі дорівнює 152448 руб., На середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду. Середньозважена кількість звичайних акцій визначається шляхом ділення кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу на кожне 1-е число місяця звітного періоду, на кількість місяців у звітному періоді.

У нашому прикладі на початок звітного періоду число звичайних акцій, що перебувають в обігу, становило 20530 шт.

  • 31 вересня ВАТ "Побутсервіс" викупило в акціонерів 160 акцій (8000 руб. (Господарська операція № 78, треба розділити на 50 руб. - Номінальну ціну акції)). Таким чином, середньозважена кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду склало:
    • (20530 шт. Х 9 міс. + 160 шт. Х 3 міс.) / 12 міс. = 20490 шт.

Звідси випливає, що базова прибуток на акцію дорівнює 7,4 руб. (152448 руб. / 20490 шт.).

Розбавленого прибутку на акцію по рядку 2910 покажемо умовно, так як про можливого зниження вартості акцій в задачі не приведено вихідних даних. Докладний розрахунок цього показника описаний в підрозділ. 4.2.

Звіт про прибутки і збитки

 
<<   ЗМІСТ   >>