Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків

У звіті про рух грошових коштів розкривається інформація про грошові потоки. Це дозволяє прогнозувати грошові надходження і виплати, складати, графік платежів. Інформація про грошові потоки допомагає аналізувати фінансову гнучкість. Особливо важливо при визначенні сукупного ризику обчислювати ймовірність неспроможності (банкрутства) в умовах отримання високого прибутку.

Крім того, метою подання звітності про рух грошових коштів є забезпечення можливості оцінки ліквідності платоспроможності фірми.

Ліквідність являє собою відносну здатність фірми конвертувати активи в гроші. Вона може бути представлена відношенням суми грошових коштів та їх еквівалентів до суми короткострокової кредиторської заборгованості фірми.

Платоспроможність більш широко розкриває здатність фірми отримувати (або мати в розпорядженні) грошові кошти у формі, придатній для оплати зобов'язань організації. Платоспроможність доводить можливість погасити борги, коли це необхідно.

Фінансова гнучкість - здатність фірми швидко отримувати грошові кошти у разі виникнення непередбачених обставин чи вміння скористатися сприятливими випадками для отримання грошей.

Всі три поняття взаємопов'язані, але фінансова гнучкість важливіше, ніж платоспроможність, а платоспроможність, у свою чергу, важливіше ліквідності.

Особливе значення платоспроможність має для забезпечення безперервності діяльності фірми. Неспроможність (як відсутність платоспроможності) може призвести до банкрутства, примусову оплату боргу і втрати прав як акціонерами, так і кредиторами. Однак навіть за відсутності ознак банкрутства неспроможність може призвести до поширення претензій кредиторів на власний капітал організації, внаслідок чого акціонери і кредитори зазнають збитків.

Але саме по собі стан платоспроможності не так істотно, щоб її короткочасна відсутність викликало втрати для акціонерів і кредиторів. Загроза неспроможності може стати причиною негативної реакції ринку, тобто зниження курсу акцій і боргових цінних паперів товариства, а також збільшення витрат на залучення позикових коштів. Причина такої реакції ринку криється в збільшенні ризику повної або часткової втрати власного капіталу (для акціонерів) і ризику непогашення боргів (для кредиторів).

Таким чином, дані, що дозволяють користувачеві прогнозувати розподіл грошових потоків, є ключовими. В цілому розподіл грошового потоку відображає здатність фірми генерувати грошові кошти. Інвестори і кредитори зможуть прогнозувати рівень дивідендів, але для цього вони повинні мати інформацію про грошові потоки:

  • o по поточних операціях;
  • o інвестиційними операціями;
  • o фінансовим операціям.

До поточної діяльності відносять продаж продукції, виконання робіт, надання послуг.

Інвестиційна діяльність пов'язана з виробничим (придбання об'єктів необоротних активів) та фінансовими інвестиціями (здійснення довгострокових фінансових вкладень).

Фінансова діяльність здійснюється у зв'язку з емісійною діяльністю, залученням позикових джерел фінансування (кредитна діяльність) і т.п.

Як показали дослідження американських учених, надійність інформації про рух грошових коштів вище, ніж прогнозів, отриманих тільки на основі даних про прибуток. Тому уявлення інформації про рух грошових потоків у фінансовій звітності стало обов'язковим.

 
<<   ЗМІСТ   >>