Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відповідальність за неподання або порушення строків подання бухгалтерської звітності

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства несе керівник організації. За порушення встановлених вимог керівник може бути притягнутий до адміністративної (штрафи) або кримінальної (позбавлення права обіймати певні посади, виправні роботи, конфіскація майна, обмеження або позбавлення волі) відповідальності.

Законом про бухгалтерський облік на головного бухгалтера покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку. При цьому керівник господарюючого суб'єкта одноосібно несе відповідальність за створену в результаті такого ведення інформацію.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації (ст. 15.11) грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку та строків зберігання облікових документів тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 2000 до 3000 руб. Під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється:

  • - Спотворення сум нарахованих податків і зборів не менше ніж на 10%;
  • - Спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10%.

Податковий кодекс Російської Федерації (ст. 23, п. 1, подп. 5) передбачає обов'язкове подання бухгалтерської звітності до податкових органів за місцем реєстрації. Неподання в установлений строк платником податків (податковим агентом) до податкових органів документів та (або) інших відомостей тягне стягнення штрафу в розмірі 200 руб. за кожне неподання документ (ст. 126, п. 1). Крім того, податковий орган має право призупинити операції організації по банківських рахунках, так само як і при несвоєчасній здачі податкових декларацій.

В обов'язковому порядку організації представляють бухгалтерську звітність в органи державної статистики за місцем реєстрації. Порушення порядку подання статистичної інформації, необхідної для державних статистичних спостережень, тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 3000 до 5000 руб. (ст. 13.19 КоАП РФ).

Статтею 185.1 Кримінального кодексу Російської Федерації встановлено, що злісне ухилення від розкриття або надання інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери, або надання завідомо неповної або помилкової інформації, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі, - караються штрафом у розмірі до 300 000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років, або обов'язковими роботами на строк до 480 годин, або виправними роботами на строк до 2 років.

При отриманні кредиту в обов'язковому порядку видається бухгалтерська звітність в банки. У разі незаконного отримання кредиту (ст. 176 КК РФ) або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про своє господарське положення або фінансовий стан, якщо це діяння заподіяло великий збиток, - керівництво карається штрафом у розмірі до 200 000 руб . або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або обов'язковими роботами на строк до 480 годин, або примусовими роботами на строк до 5 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 5 років.

Якщо організація, що підлягає обов'язковому аудиту відповідно до законодавства Російської Федерації, представила неповний склад річної звітності, а саме без аудиторського висновку, то на підставі ст. 126 Податкового кодексу РФ організацію можуть оштрафувати на 200 руб. за неподання документ. Разом з тим до керівника організації можуть бути застосовні заходи адміністративної відповідальності. Так, за такі порушення на підставі п. 1 ст. 15.6 КоАП передбачено штраф від 300 до 500 руб.

 
<<   ЗМІСТ   >>