Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності

У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту. Аудиторський висновок має додаватися до річної бухгалтерської звітності.

Федеральний закон від 30.12.2008 р № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" встановив критерії для організацій, бухгалтерська звітність яких підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці за наявності наступних умов:

  • 1) якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
  • 2) якщо цінні папери організації допущені до обігу на організованих торгах;
  • 3) якщо організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, суспільством взаємного страхування, товарною, валютної або фондовою біржею, недержавним пенсійним чи іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, управляючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);
  • 4) якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, спілок цих кооперативів) за передуючий звітному рік перевищує 400 млн руб. або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець передував звітному року перевищує 60 млн руб.
  • 5) якщо організація (за винятком органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державного та муніципального установи) представляє і (або) публікує зведену (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність;
  • 6) в інших випадках, встановлених федеральними законами.

Якщо організація самостійно прийняла рішення проводити аудиторську перевірку, аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності, також може бути включено до складу річної бухгалтерської звітності.

Обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, інших кредитних і страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, організацій, у статутних (складеному) капіталі яких частка державної власності становить не менше 25%, державних корпорацій, державних компаній, а також консолідованої звітності проводиться тільки аудиторськими організаціями.

Договір на проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності організації, у статутному (складеному) капіталі якої частка державної власності становить не менше 25%, а також на проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності державної корпорації, державної компанії, державного унітарного підприємства або муніципального унітарного підприємства полягає за підсумками розміщення замовлення шляхом проведення торгів у формі відкритого конкурсу в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

 
<<   ЗМІСТ   >>