Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Спільна діяльність

На підставі ПБУ 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності" дана інформація підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності організації за наявності договорів, умовами яких встановлюється розподіл між учасниками обов'язків по фінансовій або спільно здійснюваної діяльності з метою отримання економічних вигод або доходу.

Організацією, яка є учасником договору про спільну діяльність, у бухгалтерській звітності підлягає розкриттю, як мінімум наступна інформація:

 • - Мета спільної діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і т.д.) і внесок у неї;
 • - Спосіб вилучення економічної вигоди або доходу (спільно здійснювані операції, спільно використовувані активи, спільна діяльність);
 • - Класифікація звітного сегмента (операційний або географічний);
 • - Вартість активів і зобов'язань, що відносяться до спільно діяльності;
 • - Суми доходів, витрат, прибутку або збитку, що відносяться до спільної діяльності.

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності організації про участь у спільній діяльності здійснюється в пояснювальній записці у відповідності з правилами, встановленими ПБУ12 / 2000 "Інформація за сегментами". Для формування достовірної інформації про участь у спільній діяльності в бухгалтерській звітності кожним учасником забезпечується достовірність представленої іншим учасникам договору інформації про виконання договору про спільну діяльність.

Державна допомога

У даній частині пояснювальної записки відображаються дані про державну допомогу відповідно до ПБО 13/2000 "Облік державної допомоги". Державна допомога може бути надана у вигляді субвенцій, субсидій, бюджетних кредитів.

Інформація про державну допомогу в бухгалтерській звітності формується незалежно від виду наданих ресурсів і представляється по кожному виду державної допомоги розгорнуто з урахуванням:

 • - Залишку державної допомоги на початок року;
 • - Надходження та використання коштів державної допомоги у звітному році;
 • - Відсотків до сплати за використання коштів державно допомоги;
 • - Залишку коштів державної допомоги на кінець звітного року.

Залишок коштів по рахунку 86 "Цільове фінансування" в частині наданих бюджетних коштів відображається у бухгалтерському балансі комерційних організацій по рядку 1530 "Доходи майбутніх періодів" розділу V "Короткострокові зобов'язання", а в бухгалтерському балансі бюджетних організацій - на додатково відкритої рядку розділу III "Капітал і резерви ".

Суми бюджетних коштів, визнані в бухгалтерському обліку організації в минулі роки в якості доходів на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", відображаються у звіті про прибутки та збитки в складі інших доходів як активи, отримані безоплатно. Суми бюджетних коштів, визнані в бухгалтерському обліку організації в минулі роки в якості доходів, але підлягають поверненню, відображаються на рахунку 91 у складі інших витрат як збитки минулих років, визнаних у звітному році.

У поясненнях підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація про державну допомогу:

 • - Характер і величина бюджетних коштів, визнаних у бухгалтерському обліку у звітному році;
 • - Призначення та величина бюджетних кредитів,
 • - Характер інших форм державної допомоги, від яких організація прямо отримує економічні вигоди;
 • - Невиконані за станом на звітну дату умови надання бюджетних коштів і пов'язаних з ними непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.
 
<<   ЗМІСТ   >>