Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обсяг бухгалтерської звітності

Затверджені форми бухгалтерської звітності наведені в якості додатку до наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій". Вони відрізняються від попередньої редакції форм і розроблені з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності організацій (за винятком кредитних організацій, державних (муніципальних) установ).

Організація має право самостійно визначати деталізацію показників за статтями звітів. При цьому слід враховувати наступне.

У бухгалтерську звітність повинні включатися показники, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі.

Разом з тим окремі показники, які недостатньо істотні для того, щоб було потрібно їх окреме подання в бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки, можуть бути досить суттєвими, щоб представлятися відокремлено в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік, ПБО 4/99, а також наказом Мінфіну РФ "Про форми бухгалтерської звітності" від 2.07.2010 р № 66н, до складу стандартної річної звітності включаються:

 • - Бухгалтерський баланс (форма по ОКУД 0710001);
 • - Звіт про прибутки і збитки (форма по ОКУД 0710002);
 • - Звіт про зміни капіталу (форма по ОКУД 0710003);
 • - Звіт про рух грошових коштів (форма по ОКУД 0710004);
 • - Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (форма по ОКУД 0710005), представлені у вигляді таблиць, порядок оформлення яких рекомендований наказом Мінфіну Росії від 2.07.2010 р № 66н;
 • - Звіт про цільове використання отриманих коштів (форма по ОКУД 0710006);
 • - Інформація, супутня бухгалтерської звітності (пояснювальна записка);
 • - Аудиторський висновок (якщо дана організація відповідно до Федеральним законом "Про аудиторську діяльність" від 30.12.2008 р № 307-ФЗ підлягає обов'язковому аудиту).

При формуванні бухгалтерської звітності повинні бути виконані вимоги нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку по розкриттю в бухгалтерській звітності інформації про зміни облікової політики, що зробили або здатних зробити істотний вплив на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати діяльності організації, про операції в іноземній валюті , про матеріально-виробничих запасах, про основні засоби, про доходи та витрати організації, про наслідки подій після звітної дати, про наслідки умовних фактів господарської діяльності, а також по розкриттю в бухгалтерській звітності тієї чи іншої інформації про активи, капітал та резерви і зобов'язання організації.

Організація може представляти додаткову інформацію, супутню бухгалтерської звітності, якщо виконавчий орган вважає її корисною для зацікавлених користувачів при прийнятті економічних рішень. У ній розкриваються динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за кілька років; плановане розвиток організації; передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення; політика щодо позикових коштів, управління ризиками; діяльність організації в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; природоохоронні заходи і інша інформація.

Суб'єкти малого підприємництва вправі формувати подану бухгалтерську звітність в таких же формах звітності, але за наступною спрощеній системі:

 • а) в Бухгалтерський баланс і Звіт про прибутки і збитки включаються показники тільки по групах статей (без деталізації показників за статтями);
 • б) в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки наводиться тільки найбільш важлива інформація, без знання якої неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.
 
<<   ЗМІСТ   >>