Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реформація балансу - завершальні записи звітного року

Реформація балансу - це списання прибутку (збитку), отриманої господарюючим суб'єктом за минулий фінансовий рік. Реформацію проводять 31 грудня, після того як в обліку організації буде відображена остання господарська операція.

Сама операція по реформації балансу складається з того, що закривають рахунок 99 "Прибутки і збитки", на якому протягом року:

 • - Враховувалися фінансові результати діяльності організації (як по звичайної діяльності, так і за іншої);
 • - Відображалися доходи і витрати від надзвичайних ситуацій;
 • - Вироблялося нарахування податку на прибуток;
 • - Збиралася інформація про суми штрафів за податкові правопорушення.

Потім включають фінансовий результат, отриманий господарюючим суб'єктом за минулий рік, до складу нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.

Роблять це таким чином: за підсумками року на рахунку 99 утворюється кредитове (прибуток) або дебетове (збиток) сальдо. Це сальдо списують останнім записом звітного року, складаючи бухгалтерські проводки:

а) якщо за підсумками року фірма отримала прибуток:

Дебет 99 Кредит 84 - списана чиста (нерозподілений) прибуток звітного року;

б) якщо за підсумками року фірма отримала збиток:

Дебет 84 Кредит 99 - відображено чистий (непокритий) збиток звітного року.

Приклад. За підсумками року ЗАТ "Актив" отримало:

 • - Прибуток від звичайних видів діяльності (кредитовий оборот за рахунком 99) у сумі 230000 руб .;
 • - Збиток від інших видів діяльності (дебетовий оборот за рахунком 99) у сумі 1600 руб.

Крім того, суспільство нарахувало податок на прибуток у сумі 72000 руб. і заплатила пені по податках у розмірі 1500 руб.

Таким чином, на 31 грудня в обліку "Активу" буде значитися прибуток у сумі 154900 крб. (230 0000 - 1600 - 72000 - 1500). Останнім проведенням грудня слід включити цю суму до складу нерозподіленого прибутку.

Це відіб'ється в обліку записом:

Дебет 99 Кредит 84 - 154 900 руб. - Списана чиста (нерозподілений) прибуток року.

Куди розподілити цю прибуток, акціонери "Активу" вирішуватимуть у наступному році.

Процес накопичення інформації про фінансові результати вимагає організації аналітичного обліку. Його ведуть щомісяця, стежачи за правильністю відображення господарських операцій.

У бухгалтерському обліку доходи й витрати можуть бути декількох видів:

 • - По звичайних видах діяльності, які списують на рахунок 90 "Продажі";
 • - Інші, які списують на рахунок 91 "Інші доходи і витрати".

Фінансовий результат за звичайними видами діяльності відображають на рахунку 90 "Продажі". Відповідно до Плану рахунків до нього відкривають субрахунки:

 • - 90-1 "Виручка";
 • - 90-2 "Собівартість продажів";
 • - 90-3 "Податок на додану вартість";
 • - 90-4 "Акцизи";
 • - 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".

Останнього числа кожного місяця відображається фінансовий результат, при цьому синтетичний рахунок 90 "Продажі" закривається. Тобто залежно від фінансового результату від звичайної діяльності роблять одну з двох записів:

Дебет 90-9 Кредит 99 - відображено прибуток від звичайних видів діяльності;

Дебет 99 Кредит 90-9 - відбито втрати від звичайних видів діяльності.

Приклад. У січні ЗАТ "Актив" отримало виручку від продажу товарів у сумі 1180000 крб. (у тому числі ПДВ - 180 000 руб.). Собівартість проданих товарів склала 600000 руб. Витрати на продаж товарів - 170000 руб.

У бухгалтерському обліку січня ЗАТ "Актив" повинні бути зроблені такі проводки:

Дебет 62 Кредит 90-1 - 1180000 руб. - Відбитий виторг від продажу товарів;

Дебет 90-3 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 180 000 руб. - Нарахований ПДВ;

Дебет 90-2 Кредит 41 - 600000 руб. - Списана собівартість проданих товарів;

Дебет 90-2 Кредит 44 - 170000 руб. - Списані витрати на продаж;

31 січня закривається синтетичний рахунок 90. Для цього складається наступна проводка:

Дебет 90-9 Кредит 99 - 230000 руб. (1180000 - 180000 -600000 - 170000) - відбита прибуток від продажів за січень.

Аналогічні записи проводяться щомісячно наростаючим підсумком з початку року. А в кінці року всі субрахунки до рахунку 90 "Продажі" закриваються внутрішніми проводками. При цьому робляться такі записи:

а) кредитове сальдо субрахунка 90-1 закривають проводкою:

Дебет 90-1 Кредит 90-9;

б) дебетові сальдо субрахунків 90-2. 90-3, 90-4 та ін. Закривають проводками:

Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4 ...).

Облік інших доходів і витрат ведуть на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". До цього рахунку відкривають такі субрахунки:

 • - 91-1 "Інші доходи";
 • - 91-2 "Інші витрати";
 • - 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат". Щомісяця відбивається результат від інших видів діяльності наступним чином:

Дебет 91-9 Кредит 99 - відображено прибуток від інших видів діяльності;

Дебет 99 Кредит 91-9 - відбито втрати від інших видів діяльності.

Закриття всіх субрахунків, відкритих до рахунку 91 "Інші доходи і витрати" здійснюється після закінчення року. Роблять це так:

Дебет 91-1 Кредит 91-9 - списуються інші доходи; Дебет 91-9 Кредит 91-2 - списуються інші витрати.

Приклад. У січні ЗАТ "Актив" отримало дохід від здачі майна в оренду в сумі 2 360 руб. (у тому числі ПДВ - 360 руб.). Витрати, пов'язані з наданням майна в оренду, склали 3600 руб. Здача майна в оренду не є для "Активу" звичайною діяльністю.

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Актив" будуть зроблені такі проводки:

Дебет 76 Кредит 91-1 - 2360 руб. - Нарахована орендна плата за звітний період;

Дебет 91-2 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 360 руб. - Нарахований ПДВ з орендної плати;

Дебет 91-2 Кредит 02 (70, 69 ...) - 3600 руб. - Відбиті витрати, пов'язані зі здачею майна в оренду;

31 січня слід закрити рахунок 91. Для цього потрібно зробити проводку:

Дебет 99 Кредит 91-9 - 1600 руб. (2360 - 360 - 3600) - відбитий збиток від іншої діяльності організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>