Повна версія

Головна arrow Література arrow ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВОК

Епохи Середньовіччя і Відродження - плідні періоди в розвитку світової літератури. Раннє Середньовіччя характеризується, з одного боку, формуванням феодальних відносин, з іншого - процесом християнізації. 11есмогря на несприятливі умови для художньої, творчої діяльності, в цей час були створені видатні зразки словесного мистецтва, які живила потужна фольклорна стихія. Отримали розвиток християнська література,жанр проповіді, релігійно-філософська проза, найбільш яскравий зразок якої - «Сповідь» Августина. У надрах народної творчості виникають архаїчні форми епосу: біля витоків англійської літератури - поема «Беовульф»; оригінальністю і самобутністю відрізняється словесність древніх кельтів, творців саг; зразки древнескандинавской епічної поезії - пісні «Едди», міфологічні та героїчні, а також ісландські саги і вірші скальдів.

В XI-XII ст. Західна Європа вступає в період розвиненого феодалізму. Зміцнюється королівська влада, яка спираючись на міста, прагне приборкати феодальну вольницю. У XII-XIII ст. в Європі з'являється написана латинською мовою лірика вагантів. Чудове явище середньовічної словесності - героїчний епос. Особливим багатством відрізняються французькі героїчні поеми (жести, тобто пісні про діяння), серед яких - найзнаменитіша, що отримала загальноєвропейський резонанс, - «Пісня про Роланда». В основі поеми - реальна історична подія, що піддалося переосмислення. Її сюжет - подвиг Роланда, жертви зради Ганелона - пов'язаний з постановкою глибинних тем: захисту батьківщини, християнської віри і засудження феодального свавілля. Національним своєрідністю відзначений німецький героїчний епос «Пісня про Нібелунгів», з його потужними образами, сильними пристрастями і поетикою, що несе вже риси куртуазної літератури. Події Реконкісти знайшли відображення в іспанському героїчному епосі - «Пісні про мого Сіда». Її центральний персонаж, що має історичний прототип, - втілення кращих рис національного характеру, - виникне у багатьох творах іспанської літератури, зокрема, в романсах про Сіде.

Лицарський стан, що склався в XII-XIV ст., Сформувало свій морально-етичний кодекс, який отримав рішуче художнє втілення в куртуазної літературі, представленої щедрою палітрою жанрів. Любовна тема як служіння Прекрасну Даму характеризувала лірику трубадурів, зазначену музикальністю і різноманітністю форм. Специфічне переломлення в дусі куртуазности отримує тематика лицарського роману, найбільш яскраво представлена у творчості Кретьєна де Труа «Ерек і Енід», «Ланселот» і ін.). Широку європейську популярність придбав «Роман про Трістана та Ізольду».

Розвиток міст - найважливіший фактор історичного руху феодального суспільства. Воно викликало до життя міську літературу з іншої, відмінної від лицарської, типологією героїв, сюжетів і наївним реалізмом. Серед її жанрів - малі, фабліо, «шванки», тваринний епос ( «Роман про лиса») і алегоричний епос ( «Роман про Розу»). Місто - осередок середньовічного театрального мистецтва, драми релігійної і світської (фарси).

Епоха Відродження, «найбільший прогресивний переворот», пов'язаний з бурхливим розвитком буржуазних відносин і кризою феодальних, характеризується «відкриттям світу і людини». При цьому своєрідність ренесансного гуманізму визначається особливостями історико-культурних процесів в різних країнах Європи. Родина європейського Відродження - Італія: в XII-XIII ст. в ній спостерігаються процеси перехідного характеру - Проторенесанс. Його уособлює геніальний Данте, «останній поет Середньовіччя і перший поет Нового часу». Почавши з книги «Нове життя» і трактатів, він створює новаторську «Божественну комедію», грандіозний синтез як середньовічних, так і ренесансних рис.

Петрарка - не тільки вождь старшого покоління італійських гуманістів, але, фактично, перший європейський гуманіст. Поет і вчений, він в наукових працях допомагав зрозуміти красу античної культури, а як видатний сонетіст, в «Книзі Несен» відкрив нові горизонти внутрішнього світу людини, ставши основоположником ренесансної ліричної поезії особливого стилю, «петраркизма». Його молодший сучасник, Боккаччо, пройшовши шлях шукань ( «Филострато», «Фьсмстта» і ін.), Заклав основу ренесансної прози і став основоположником новелістичної жанру. На тлі багатьох і різноманітних явищ італійського гуманізму XV і XVI ст. підносяться фігури видатних майстрів вірша: Ариосто, автора ренесансно-лицарської поеми «Несамовитий Роланд» і Тассо, творця поеми «Звільнений Єрусалим», орієнтованої на Гомера і Вергілія. В Італії Відродження, що тривало більше трьох століть, тобто довше, ніж в інших країнах Європи, було відзначено всесвітньо уславленими шедеврами в області не тільки літератури, а й мистецтва. Подібного дивного зльоту не повторювалося більше в національній історії.

Італійський вплив було одним з факторів становлення французького гуманізму, розвиток якого в другій половині XVI ст. проходило під знаком релігійних воєн. Предренессансного явища позначилися у творчості Франсуа Війона, а підйом поезії пов'язаний з діяльністю майстрів «Плеяди», і перш за все, великого лірика Ронсара. Становлення філософсько-моралістичні прози, цієї чудової національної традиції, було покладено «Дослідами» Монтель. Вершина французького Відродження - Рабле, яскравий приклад «титанизма» Ренесансу, вчений, громадський діяч, автор геніальної книги «Гаргантюа і Пантагрюель» актуалізувати головні гуманістичні ідеї та концепції епохи, вона явила новаторський сплав різноманітних елементів: сатири, алегорії, фантазії, пародії.

У німецькому гуманізмі важливу роль грали релігійні питання, пов'язані з проблематикою реформаційного руху. Яскравим зразком є «Корабель дурнів» Бранта, «Листи темних людей» Рейхлина, памфлети Ульріха фон Гуттена, спрямовані проти схоластики, феодального насильства. Величезний внесок у розвиток німецької літературної мови вніс вождь Реформації Мартін Лютер своїм перекладом Біблії. Демократичну тенденцію в літературі являють «народні книги», серед яких особливо значима «Легенда про доктора Фауста».

Нідерландський гуманізм, який носив в основному «вчений» характер, представлений знаменитою фігурою мислителя і публіциста Еразма Роттердамського, автора сатиричної книги «Похвала глупоті», спрямованої проти всіх форм невігластва і нерозуміння.

Зрілому Відродженню в Англії передувала епоха Пратор ренесансу. Його демократичні тенденції відбив Ленгленд, автор поеми «Бачення про Петра Орачі», видатного пам'ятника дидактико-алегоричній літератури. Його молодший сучасник - «батько англійської поезії» Чосер, художні пошуки якого привели до створення «головною» книги, «Кентерберійські оповідання»; в ній представлена «вся Англія».

Зріле англійське Відродження, що обіймає XVI ст., Відкривається «Утопією» Томаса Мора. Поетичні вершини століття - це творчість Спенсера, автора поеми в ренесансно-лицарський дух «Королева фей», і Сіднея, видатного сонетіста творця «Захисту поезії», маніфесту англійської гуманізму. Це також час роману (Лілі, Грін), пора розквіту творчості групи драматургів, «елизаветинцев», сучасників Шекспіра (Кід та ін.). У їх числі - одна з найяскравіших постатей - Марло. Серед його трагедій, в центрі яких - сильні, потужні характери, - виділяється «Трагічна історія про доктора Фауста», важлива ланка в розвитку «фаустівської» теми в літературі.

Вершина англійської Ренесансу, найбільший драматург в історії - Шекспір. Це - цілий, величезний світ, «населений» безліччю незабутніх героїв. Їхні почуття, пристрасті, конфлікти отримали художньо і одночасно психологічно глибоке, життєве наповнення, що зробило його п'єси не тільки цікавими і яскраво сценічність, але головне - виконаними загальнолюдського значення. Важливо зрозуміти, що він незмінно актуальний, сучасний, а наш історичний досвід допомагає побачити все нові і нові смисли в його творах, воістину невичерпних. Такий його «Гамлет» з його багатющою сценічної історією.

Епоха Відродження і перша половина XVII ст. - це «золотий вік» літератури і, ширше, культури Іспанії. Історичні обставини зумовили дві найважливіших особливості її ренесансної словесності: з одного боку, яскраво виражене релігійне, з іншого - народне початок. Розвиток в Іспанії роману, в таких його різновидах як пасторальний, шахрайський, лицарський, багато в чому підготувало появу «Дон Кіхота». На шляху до створення свого шедевра Сервантес виступав як поет, критик, драматург, новеліст, романіст. Його «Дон Кіхот» - не просто віха в історії світової літератури, а герой - один з найблагородніших образів, що полонять думи і серця поколінь читачів ось уже не одне століття.

Сам Лицар сумного образу, виходячи за чисто літературні рамки, ставав частиною духовного життя і отримував різноманітну інтерпретацію: критичну, театральну, музичну, кінематографічну; став фактором суспільної науки; згадаємо в зв'язку з цим хоча б знамениту роботу Тургенєва «Гамлет і Дон Кіхот».

Нарешті, ще один іспанський національний геній, Лопе де Вега, цей «океан поезії», висловив оптимістичну, життєрадісну стихію Ренесансу. Його комедії ( «Собака на сіні», «Учитель танців» і ін.), Що становлять неодмінну частину світового театрального репертуару, виконані динамізму, поетичності, віри в торжество любові.

Літературний процес в розглянуту епоху, при всій своєрідності, спирався на традиції античності. У свою чергу, письменники Середньовіччя і особливо Відродження, перш за все такі, як Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Лопе де Вега, Сервантес і Шекспір, своїм художнім досвідом збагатили наступні епохи словесного мистецтва.

Навчальна, наукова і критична література з даного курсу обширна. Зберігає свою цінність підручник під редакцією академіка В. М. Жирмунський, що вперше вийшов ще в 1947 р і багаторазово перевидавався. Витонченістю і жвавістю манери відзначений курс лекцій з літератури епохи Відродження видатного германіста і медієвіста професора Б. І. Пурішева. Можуть бути використані відповідні томи «Історії всесвітньої літератури». Кожній з ключових фігур курсу присвячені спеціальні дослідження (Данге, Рабле, Сервантес і нроч.). Ті, хто цікавиться Шекспіром можуть познайомитися з широким колом досліджень, цікавих різними підходами і манерою викладу. У довідкових виданнях, бібліографія і УМКД представлений широкий круг методичних матеріалів, включаючи тематику письмових робіт, розробку і вказівки з вивчення окремих проблем, плани семінарських занять і списки критичних джерел. Корисним може виявитися УМКД Т. Г. Чеснокова «Література і культура Середніх віків, Відродження та XVII-XVIII століть» (М.: МДПУ / 2010).

 
<<   ЗМІСТ   >>