Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗЮМЕ

Фінансовий аналіз призначений для визначення фінансового стану компанії, виявлення сильних і слабких її сторін, вироблення дій, що надають можливість використовувати наявні переваги і виправити виниклі труднощі. Фінансовий аналіз - це вивчення кількісної інформації про фінансову діяльність компанії на основі фінансових коефіцієнтів. За своєю суттю коефіцієнтний аналіз компанії в динаміці є не що інше, як побудова фінансових моделей, здатних включати велику кількість можливих сценаріїв, кожен з яких відповідає цілком певному допущенню про параметри діяльності компанії. Фінансовий аналіз затребуваний практично всіма: менеджерами компанії, її інвесторами і кредиторами. Менеджери використовують дану інформацію для вироблення фінансових та інвестиційних рішень, мета яких зводиться до максимізації приросту цінності компанії; інвестори і кредитори - для оцінки привабливості компанії як об'єкт для інвестицій, визначення її здатності виконувати свої поточні та довгострокові зобов'язання.

Намагаючись зрозуміти і оцінити перспективи розвитку компанії, менеджери стикаються з фінансовим аналізом. Чи буде компанія здатна виплачувати позики або нарощувати дивіденди? Чи зростатиме її дохід? Чи будуть зростати боргові зобов'язання? Рости або падати буде ціна акцій? Відповідь на подібні питання в чому визначає якість роботи менеджерів. Саме фінансовий аналіз змушує їх критично ставитися до свого успіху в управлінні підприємством.

Деякі грошові суми, представлені у фінансових документах, відображають майбутні очікування менеджменту (сумнівні рахунки служать тому прикладом). Робота, пов'язана з аналізом фінансових документів, в основному базується на інформації історичного характеру, вивченні сформованої динаміки основних показників діяльності компанії. При цьому завжди слід пам'ятати, що на діяльність компанії роблять вплив події, які менеджери не можуть контролювати. Наприклад, конкурент викине на ринок новий продукт, настане фінансова криза, основний продукт морально зноситься і т.д. У сучасних умовах практично постійно можна спостерігати за подіями, що свідчать про те, що майбутнє далеко не завжди відтворює склалися в минулому тенденції. Тому одне з головних питань, на який шукає відповідь сучасний менеджер, займаючись фінансовим аналізом, полягає в тому, наскільки його дії та дії його колег є ефективними і результативними для компанії, де вони працюють. Пильна увага менеджерів до фінансового аналізу дозволило присвятити четверту главу підручника управлінському фінансовому аналізу, основою якого служить відомий коефіцієнтний фінансовий аналіз. У цьому розділі вивчаються система фінансових коефіцієнтів, їх функції та сфери практичного застосування. Тут же наводяться методи і технології розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Традиційний фінансовий аналіз зазнає у своєму розвитку значні метаморфози. Йому на зміну приходить нова логіка фінансового аналізу, у главу якої ставляться критерії оцінки фінансових рішень, засновані на показниках прибутковості. Результатом застосування цієї нової логіки служить управлінський або деревовидний фінансовий аналіз, що надає аналітичної діяльності чітко окреслений сенс, орієнтований на зростання прибутковості власного капіталу компанії. Подальший розвиток управлінського фінансового аналізу пов'язано з підвищенням ролі операційної прибутковості в оцінці діяльності компанії і побудовою інвестиційної версії моделі Дюпона, що дозволяє з'єднати воєдино сукупну прибутковість компанії, її операційну прибутковість і стратегічні фактори (драйвери) зростання основних видів прибутковості.

На зміну обліковими фінансових коефіцієнтах приходять сьогодні фінансові коефіцієнти, засновані на грошових потоках або так звані фінансові коефіцієнти. Їх використання в сучасній практиці фінансового менеджменту пов'язано з проведенням кредитного аналізу та реалізацією концепції фінансової гнучкості, що дозволяє зробити оцінку кредитоспроможності на базовому, поглибленим рівні. Подібною системою фінансових коефіцієнтів активно користуються незалежні рейтингові агентства, досвід оцінки кредитоспроможності і кредитних ризиків наводиться в заключній частині даної глави.

 
<<   ЗМІСТ   >>