Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ВИСНОВОК

Проблеми культури і її розвитку сьогодні, зокрема в Росії, є надзвичайно актуальними і гострі. Розуміння цих проблем, знання про культуру необхідні не тільки фахівцям культурологам. Сучасна культурологія - одна з найважливіших гуманітарних наук. Як навчальна дисципліна культурологія є органічною складовою системи вищої освіти. Розвинені уявлення про культуру характеризують кожної освіченої людини сучасності.

Історія культури, світової і вітчизняної, - це пам'ять людства, який передається від покоління до покоління духовний досвід, без збереження якого немислиме життя жодного з людських спільнот. Звичайно, в підручнику з загальної культурології все історичний розвиток культури не могло бути викладено з великим ступенем повноти. Проте автори вважали за необхідне дати хоча б короткий нарис історії культури до XIX в. включно. Виклад історії культури, природно, спирається на уявлення про те, що таке культура в різноманітті її проявів. Що таке цінності культури, породження, збереження і засвоєння яких так важливо для кожного суспільства, кожної людини? Які значення і можливості міжкультурних взаємодій, діалогу культур? Чому і в яких стосунках істотна проблематика мов культури? Теоретичні розділи підручника присвячені розгляду цих та ряду інших питань. *.

У різних підручниках з культурології теоретичний зміст цієї області знання і навчальної дисципліни розкривається не однаково. Автори даного підручника прагнули уникнути двох крайнощів. З одного боку, надмірної абсолютизації якоїсь однієї позиції в розумінні культури і її явищ, з іншого - невизначеності в трактуваннях основних понять і проблем культурології.

При цьому у всіх розділах підручника автори акцентували увагу на життєвості культурологічних проблем, на сучасному розумінні їх суті й практичного значення.

Вивчення культурології має сприяти розвитку культури, підвищення рівня культурності людей, які освоюють культурологічні курси.

 
<<   ЗМІСТ