Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО НА ЗЛАМІ XX-XXI СТ.

Розвиток європейської культури на рубежі XX-XXI ст. характеризується поєднанням різних форм і художніх напрямків. Бурхливий перебіг глобалізаційних процесів; динамічний розвиток науки і техніки; ущільнення історичного часу, в результаті якого стиль життя і образ навколишньої дійсності кардинальним чином змінюються протягом життя лише одного покоління, чого не спостерігалося ніколи раніше; безпрецедентні за масштабом зміни в політичній і соціально-економічній сферах - все це накладає істотний відбиток на специфіку сучасної культури європейського регіону. Стихійні процеси демократизації та звільнення духовної і творчого життя європейського суспільства від задушливих оков «холодної війни», в першу чергу в країнах Східної Європи і на пострадянському просторі, - привели до відновлення культурної єдності європейської цивілізації і надали надзвичайно благотворний вплив на розвиток матеріальної і духовної культури всього регіону, в даний час грунтується на принципах свободи і плюралізму. Безперечно, авторитарне спадщина часів «холодної війни» як і раніше впливає на динаміку культурного розвитку цілого ряду держав європейського континенту, однак дані атавістичні тенденції вже не є визначальним фактором культурного життя регіону.

Великий вплив на еволюцію громадської думки, філософії та художніх форм європейської культури і мистецтва надає фактор широкого поширення всесвітньої мережі Інтернет та інших засобів масової інформації, у все зростаючій мірі формують якісно новий тип культурного простору сучасних європейців. Віртуальний інтернет-контент перестав бути всього лише відображенням інформації, яка присутня в реальному міру, а сама Всесвітня мережа перетворилася одночасно і в самобутню сферу творчої реалізації людини XXI ст., І в значимий фактор впливу на культурне життя всього сучасного європейського суспільства. Більш того, широке розповсюдження Інтернету, соціальних мереж і передових комунікаційних технологій знаменувало собою вступ Європи в нову, інформаційну еру, однією з основних характеристик якої стала різка інтенсифікація міжкультурних контактів як на індивідуальному, так і на громадському рівнях. Безпосереднім результатом цього феномена стало істотне ускладнення соціальної структури європейського суспільства і формування розгалуженої мережі глобального культурного взаємодії.

Інформаційні технології визначили і суттєвих трансформацій в сфері як європейського, так і світового освіти. Однією з нових форм організації навчального процесу стало так зване дистанційне навчання, що базується на принципі самостійного освіти студента на основі використання ним навчальних матеріалів самих різних інформаційних ресурсів. Таким чином, якісно новою тенденцією в сучасній освіті є те, що учні віддалені від викладача в просторі, а часто і в часі, але в той же час завжди мають можливість підтримувати з ним діалог за допомогою новітніх засобів телекомунікації.

Завершення «холодної війни», процес демократизації суспільного життя і розширення плюралістичних почав європейської культури дозволили творцям з подвоєною силою звернутися до пошуку нових, нетрадиційних і часто екстравагантних художніх форм і способів творчого самовираження. Одним з найяскравіших проявів цієї тенденції стало широке поширення такого явища в європейському мистецтві і культурі, як постмодернізм. Слід зазначити, що на цей момент феномен постмодернізму ще недостатньо вивчений ні в філософському, ні в культурологічному плані, внаслідок чого чітка дефініція даного поняття залишається справою майбутнього. Основною цінністю і фундаментальною основою постмодернізму можна назвати абсолютну і нічим не стесненную свободу творчого самовираження людини, внаслідок чого на практиці даний напрямок може характеризуватися широким розмаїттям і еклектикою художніх форм і стилів. Часом твори постмодерну є синкретизм вже створених раніше, готових форм, часто суперечать або слабо поєднуються один з одним, наприклад, традиційного мистецтва, соціалістичного реалізму (соц-арту), широко відомих сюжетів масової культури і т.д. Невід'ємною частиною постмодерну є акционізм, Г.Є. проведення художніх інсталяцій та перформансів, під час яких нерідко використовуються суто утилітарні предмети, зовні не мають нічого спільного з естетикою і парадоксально включаються творцем в композицію власного твору або мистецького дійства, що призводить до неординарних, часто шокує результатами. Значиму роль в мистецтві постмодерну грає і тема суспільства споживання, що розглядається з виключно суперечливих позицій: з одного боку, суспільство споживання піддається постмодерністами критиці і навіть обструкції, для чого використовуються найрізноманітніші, часом зовсім незвичайні художні прийоми, а з іншого боку, воно визнається в як тій самій культурного середовища, яка колись і породила до життя постмодерністські тенденції.

Найважливішими, іманентно властивій культурі постмодерну елементами можна назвати гру і самоіронію, які покликані психологічно відтінити гостро усвідомлювати творцем неблагополуччя навколишньої дійсності і проблеми культурної самоідентифікації людини в нову, інформаційну епоху. Постмодерністське мистецтво не претендує на велич, монументальність, збереження своєї культурної спадщини в століттях - навпаки, його іронія поширюється і на власні художні форми, часто представляються самому творцеві і навколишнього його публіці смішними, нічого не значущими (рис. 8.3).

Франческо Клементе. Автопортрет в і без маски. 2005 р

Мал. 8.3. Франческо Клементе. Автопортрет в і без маски. 2005 р

(Постмодернізм)

Не можна не згадати і про такий напрямок постмодернізму, як концептуалізм, або концептуальне мистецтво, філософською основою якого є постулат про те, що художній твір, незалежно від його форми, має в першу чергу служити меті донесення до аудиторії тієї чи іншої ідеї, і в щодо цього концептуалізм різко пориває з модерністської і авангардистської традиціями, для яких форма мала визначальний, а часто і превалюючий характер.

Іншим помітним напрямком мистецтва постмодерну можна назвати мінімалізм, багато в чому росте з філософської концепції конструктивізму і функціоналізму попередніх епох і прагне, як це випливає з назви, до мінімізації художніх форм і до лаконічності, спрощення композиції твору. У другій половині XX - початку XXI ст. мінімалізм набув широкого поширення в самих різних видах європейського мистецтва: в архітектурі, дизайні, скульптурі, музиці і живопису (рис. 8.4).

Будівля Готелю W в Барселоні. Архітектор Рікардо Бофілл

Мал. 8.4. Будівля Готелю W в Барселоні. Архітектор Рікардо Бофілл.

2009 г. (Постмодернізм)

Яскравими представниками європейського постмодерну можна назвати художників Франческо Клементе, Міммо Палладіно і Жерара Гаруст; архітекторів Рікардо Бофілл і Террі Фарелл; кінорежисерів Пітера Грінуея і Жан-Жака Бейпекса; письменників Джеффа Нуна, Віктора Пелевіна і Володимира Сорокіна; композиторів Майкла Наймана, Петеріса Васкса і Хенріка Миколая Гурецкого.

Таким чином, культурне життя Європи на рубежі XX-XXI ст. стала свого роду художнім відображенням протиріч навколишньої дійсності. Невпинне пошук місця людини і творчої сторони його особистості в структурі змінених соціально-економічних і політичних реалій постбіполярного світу і нової, інформаційної епохи; неоднозначність і запекла критика концепції суспільства споживання; нарешті, туманне майбутнє європейського регіону - все це не могло не відбитися на специфіці світосприйняття сучасної людини і спонукало його до пошуку неординарних, часом шокуючих художніх форм і творчих рішень. Суперечливість постмодерністських тенденцій, незалежно від суб'єктивної оцінки їх змісту і естетичних форм, свідчить про динамізм творчої, духовного життя Європи і, що найголовніше, про колосальний культурний потенціал європейського регіону. Все це говорить про те, що в культурному плані Європа як і раніше жива, що говорити про «кінець мистецтва» або «занепад Європи» явно передчасно та що в надрах європейського суспільства все так же горить «угль, палаючий вогнем» [1] - творче полум'я, з якого в майбутньому народиться ще нс один шедевр світового мистецтва.

  • [1] Цитата з вірша А. С. Пушкіна «Пророк».
 
<<   ЗМІСТ   >>