Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДИНАМІКА І ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В 1991-2016 РР.

Завершення «холодної війни» додало потужний імпульс розвитку європейської інтеграції як в соціально-економічній, так і в політичній сферах, що було обумовлено кардинальною зміною міжнародних реалій, розпадом соціалістичної співдружності і прагненням цілого ряду східноєвропейських держав інтенсифікувати власні відносини з Заходом, вступивши в ЄС і НАТО. У свою чергу, західноєвропейські країни, які становлять ядро європейського інтеграційного об'єднання, розглядали постсоціалістичні держави в першу чергу як перспективні ринки для збуту власної продукції, а також як вигідний об'єкт інвестицій. Важливо відзначити і той факт, що деякі східноєвропейські країни в силу важкого пострадянської спадщини, а також з огляду на цілого комплексу геополітичних та історичних причин, які поєднали в собі як раціональні моменти, так і абсолютно ірраціональні страхи, вважали, що вступ в ЄС і НАТО стане свого роду гарантією захисту їх суверенітету від потенційної агресії з боку Росії. Значну роль у прискоренні темпів європейської інтеграції зіграла і загальна привабливість західноєвропейської моделі економічного розвитку на початку 1990-х рр., Яка базувалась на точці зору про виключно благотворний вплив інтеграційних процесів на прискорення темпів економічного зростання і соціального розвитку.

Поєднання всіх вищевказаних чинників і їх значний синергетичний ефект зумовили інтенсивний розвиток інтеграційних процесів в рамках європейського регіону в 1990-х і першій половині 2000-х рр., Причому дане розвиток аж до різкого загострення кризових тенденцій в рамках ЄС, найбільш чітко проявилися в період 2005 -2016 рр., відбувалося як «вглиб», так і «вшир», в результаті чого кількість держав - членів ЄС збільшилася з 12 на момент закінчення «холодної війни» до 28 в даний час.

Першим кроком на шляху до інтенсифікації темпів європейської інтеграції на початку 1990-х рр. і до розширення кількісного складу організації стало підписання в лютому 1992 р Маастрихтського договору, згідно з яким ЄЕС, що існувала з 1957 р, було перетворено в Європейський союз. До 1992 р формування єдиного ринку ЄС (колись заплановане ще на 1970 г.) було в загальних рисах досягнуто, внаслідок чого перед інтеграційним об'єднанням була поставлена нова амбітна задача - створення економічного і валютного союзу і введення спільної валюти - євро , яка в безготівкових розрахунках стала використовуватися вже з 1999 року, а в готівковий обіг надійшла з січня 2002 р Істотні зміни торкнулися і цілого ряду інших економічних областей діяльності ЄС, зокрема Маастрихтський договір ввів так звані «Маастріх іхтскіе критерії », що стосувалися таких показників, як дефіцит бюджету, рівень інфляції, процентні ставки по державних облігаціях і т.д., причому даним критеріям повинна була в повній мірі відповідати економічна і фінансова політика не тільки держав - членів ЄС, а й кандидатів на вступ в організацію. І, звичайно ж, одним з найбільш значущих успіхів європейської інтеграції, відбитим в тексті Маастрихтського договору, стало введення громадянства ЄС , яка не замінювало, але доповнювало національне громадянство.

Подальше поглиблення європейської інтеграції знайшло своє відображення в Амстердамському (1999) і Ніццької (2001 г.) договорах, істотно реформували внутрішню структуру ЄС і стали свого роду концептуальною основою для подальшого його розширення. Ще в 1995 р до складу ЄС були прийняті Австрія, Швеція і Фінляндія, а слідом за підписанням двох вищевказаних договорів темпи розширення ЄС ще більш прискорилися: у 2004 р членами ЄС стали відразу 10 держав: Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Кіпр , Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина і Словенія. У 2007 р до них приєдналися Румунія і Болгарія, в 2013 р - Хорватія.

У той же час різке розширення Євросоюзу було не до кінця продуманим і призвело до значного політичного й економічного дисбалансу в рамках організації. Інтереси нових членів ЄС часто суперечили або, по крайней мере, не завжди збігалися з інтересами «старої Європи», тобто держав, що складали історичне ядро інтеграції. Крім того, дедалі актуальнішою ставала проблема оптимізації та реформування організаційної структури ЄС таким чином, щоб вона повною мірою відповідала інтересам і потребам самих різних держав регіону.

Накопичені протиріччя і диспропорції в розвитку Євросоюзу довгий час не виявляли себе хоч трохи виразним чином, однак ближче до середини 2000-х рр. ситуація стала поступово змінюватися. Провал проекту єдиної Конституції ЄС в 2005 р став першим симптомом насувається політичної «турбулентності» і знаменував собою перехід структурної кризи Євросоюзу з інкубаційного періоду в активну фазу. Лісабонський договір 2007 року (ратифікований в 2009 р), покликаний стати свого роду концептуальної заміною європейської Конституції, став першою спробою подолання проблем, що накопичилися. Однак подальший розвиток подій підтвердив тезу про серйозність і структурний характер кризи Євросоюзу: значущою віхою наростання інтеграційних протиріч став затяжний боргова криза в Греції, який розколов ЄС на держави-донори (якими стали, в першу чергу, Німеччина і Франція) і так звані Р / С5 -країни, які гостро потребували фінансової та економічної допомоги (за першими літерами англійських назв цих країн - Португалія, Італія, Греція, Іспанія).

Ще одним яскравим свідченням наростання кризових тенденцій в процесі європейської інтеграції став той факт, що Євросоюзу не вдалося домогтися і реалізації однієї зі своїх ключових цілей, заявлених ще в тексті Маастрихтського договору, а саме перейти від етапу економічного і валютного союзу до стадії союзу політичного, характеризується проведенням спільної зовнішньої політики. І хоча формально Спільна зовнішня політика і політика безпеки (Спільна) стала другою опорою ЄС в 1992 р і залишалася такою аж до ратифікації Лісабонського договору і скасування трехопорной правової структури ЄС в 2009 р, проте на практиці, незважаючи на існування посади Верховного представника Союзу у закордонних справах і політиці безпеки [1] , європейські держави, як і раніше продовжували проводити незалежну зовнішню політику, причому часом національні інтереси однієї групи країн прямо суперечили інтересам д ІНШІ держав Євросоюзу.

Лавиноподібно наростали і соціальні проблеми ЄС, пов'язані з неконтрольованістю міграційних потоків з країн Північної Африки і Близького Сходу, загостренням міжетнічних і релігійних конфліктів на території Європи і з очевидною неефективністю політики мульгікультуралізма і адаптації мігрантів до європейських культурних і цивілізаційних реалій.

Результатом все більшого загострення кризових явищ в соціально-економічній, культурній та політичній сферах життя ЄС стала відмова від подальшого територіального розширення і спроба сконцентруватися на вирішенні найбільш гострих і нагальних внутрішніх проблем інтеграційного об'єднання. На жаль, в даний час перспективи подолання всіх накопичених протиріч виглядають більш ніж примарними, особливо з огляду на події 2016 р пов'язані з Brexit 'ом - референдумом в Великобританії, на якому велика частина тих, хто проголосував висловилася за вихід країни зі складу ЄС.

Питання для самостійної підготовки

Як Ви думаєте, чим може закінчитися нинішня криза ЄС? Які заходи, на Ваш погляд, слід зробити для виправлення поточної ситуації і повернення на траєкторію сталого розвитку інтеграційних процесів в рамках європейського регіону?

Таким чином, після закінчення «холодної війни» ЄС послідовно пережив спочатку епоху різкого прискорення та інтенсифікації інтеграційних процесів, а потім, в 2005-2016 рр. - період стагнації і затяжного структурного кризи, завершення якого поки не передбачається. Незважаючи на майбутній вихід Великобританії зі складу інтеграційного об'єднання, хотілося б вірити, що Євросоюз має достатньо потужним економічним, соціальним і культурним потенціалом, який дозволить йому подолати настільки глибокий і гострий криза, так як сумною альтернативою оздоровлення ЄС може стати повний розпад організації, який, але думку автора, неминуче призведе до архаїзації і хаотизации всієї економічної, культурному та політичному житті європейського регіону.

  • [1] Ця посада нерідко спрощено іменується Союзною міністром закордонних справ.
 
<<   ЗМІСТ   >>