Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПЕЦИФІКА І ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В РОКИ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (1945-1991 РР.)

Незважаючи на вкрай несприятливу міжнародно-політичне середовище, незважаючи на початок довгої і виснажливої «холодної війни», змушувала європейські держави концентрувати власну увагу в першу чергу на військово-політичні проблеми і питання забезпечення безпеки - незважаючи на всі ці сумні обставини, період 1945-1991 рр. став епохою інтенсивної економічної інтеграції на території Західної Європи.

Інтеграція (економічна) - комплекс форм співпраці країн в різних сферах діяльності, який характеризується глибоким проникненням економіки однієї країни в економіку країни-партнера і веде до їх довгострокової технічної, технологічної та економічної взаємозалежності.

(Шкварки Л. В. Міжнародна економічна інтеграція в світовому господарстві: навч, посібник. М., 2016)

Сама ідея об'єднаної Європи була далеко не нова: її перша поява можна віднести до епохи пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу, а можливо, і ще раніше. В епоху Просвітництва теоретичною розробкою концепції єдиної Європи займалися Жан-Жак Руссо і Іммануїл Кант, який відзначав в своєму трактаті «До вічного миру» (1795 г.), що надійною основою досягнення загальноєвропейського миру і злагоди в перспективі може бути тільки федерація європейських держав. Однак на той період соціально-економічні та політичні передумови для втілення цієї ідеї тільки знаходилися в процесі формування, внаслідок чого практична реалізація концепції єдиної Європи припадає вже на XX століття.

У першій половині XX в. до практичного втілення дайной великої ідеї наблизився австрійський граф Ріхард Куденхове-Калергі (рис. 7.3), під керівництвом якого в 1922 році був створений так званий Пан'європейський союз, що об'єднував провідних представників європейської еліти - політиків, вчених, письменників, філософів, людей мистецтва, прагнули до створення Сполучених Штатів Європи або будь-якої іншої форми міжнародного об'єднання європейських держав. Куденхове-Калергі справедливо вважав, що тільки об'єднаний європейський континент буде в змозі успішно витримати конкуренцію з боку інших акторів міжнародних відносин - Радянської Росії, Великобританії (яка, на думку графа, навряд чи візьме участь в реалізації пан'європейського проекту), США і Східної Азії ( в першу чергу, Японії та Китаю). У свою чергу, ідеї Куденхове-Калергі, що знайшли своє вираження на сторінках його робіт «Пан-Європа», «Боротьба за Пан-Європу» і «Європа прокидається», вдохновляюще подіяли на цілий ряд сучасників, наприклад на відомого прем'єр-міністра Франції Арістіда Бріана, який виступив в 1929-1930 рр. з власним проектом європейського об'єднання. На жаль, то був період Великої депресії, коли Європа почала поволі, але неухильно занурюватися в пучину націоналізму, все ближче підходячи до похмурого часу початку Другої світової війни, і, як наслідок, ідеї Ріхарда Куденхове-Калергі і Арістіда Бріана не знайшли - та й не могли знайти - хоч би не було практичного втілення.

Ріхард Куденхове-Калергі - засновник Пан'європейського союзу. фото

Мал. 7.3. Ріхард Куденхове-Калергі - засновник Пан'європейського союзу. фото

Однак після закінчення Другої світової війни ситуація змінилася самим кардинальним чином. Приголомшливі уяву жахи тотальної війни продемонстрували, що єдиний шлях виживання Європи - це недопущення подібного роду конфліктів в майбутньому, приборкання націоналізму і формування цілісної, єдиної економічної (а в перспективі і політичної) системи, що охоплює всі ключові країни регіону. Нагальна необхідність відновлення зруйнованої вщент економіки, розширення ринків збуту і повернення втрачених позицій світового лідерства; потреба в збереженні високої конкурентоспроможності в економічному суперництві з США і в пошуку адекватної відповіді на військово-політичний тиск з боку СРСР - все це зумовило «друге народження» ідеї єдиної Європи і довгоочікуваний початок її практичного втілення. Не можна не відзначити і фактор «плану Маршалла» - програми економічної допомоги з боку США, що дозволила в порівняно короткі терміни відновити зруйновану війною економіку і що існували в передвоєнний період господарські зв'язки, а потім, на даній основі, впритул перейти до першого етапу економічної інтеграції (1951 - 1957 рр.).

У 1951 р був підписаний Паризький договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), куди увійшли шість держав регіону:

Франція, ФРН, Італія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург, в результаті чого почалося формування європейської зони вільної торгівлі. Спочатку ліквідація митних зборів і нетарифних обмежень торкалася виключно сферу торгівлі сировинними ресурсами - залізною рудою, вугіллям і сталлю. Однак згодом, на другому етапі інтеграції (1957-1968 рр.), Після підписання Римських угод 1957 року і створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом), дана схема була поширена і на інші види продукції. Крім того, тоді ж, в 1957 р, була заснована первинна інституційна структура ЄЕС (Рада Міністрів, Європейська комісія, Європейський парламент, Європейський суд), за багатьма позиціями збереглася до теперішнього часу. Найважливішим досягненням цього етапу західноєвропейської інтеграції слід назвати перший крок до майбутнього повного усунення між державами - членами ЄЕС яких би то ні було перешкод для вільного пересування товарів, робочої сили, послуг і капіталів.

ДО 1968 р формування митного союзу на базі ключових європейських держав було в загальних рисах завершено, що знаменувало собою початок нового, третього етапу європейської інтеграції (1968-1986 рр.). У той же час необхідно відзначити, що діяльність митного союзу європейських держав носила половинчастий і вкрай суперечливий характер, так як прогресивний елемент усунення внутрішніх митних зборів в рамках ЄЕС поєднувався з цілою низкою негативних аспектів, пов'язаних зі збереженням складних процедур митного контролю на кордонах держав - членів ЄЕС, а також з існуванням нетарифних обмежень, передбачених національними законодавствами європейських держав. На третьому етапі західноєвропейської інтеграції почалося поступове, спочатку досить боязке, територіальне розширення ЄЕС: в 1973 р до складу інтеграційного об'єднання вступили Данія, Ірландія та Великобританія (незважаючи на гостро стояв тривалий час «британський питання» і явне небажання Франції під керівництвом Шарля де Голля в 1960-і рр. санкціонувати вступ Великобританії в ЄЕС) (рис. 7.4). У 1981 р ряди ЄЕС поповнила Греція, а в 1986 р -Іспанія і Португалія. Не можна не згадати і про такому серйозному гуманітарному досягненні даного етапу європейської інтеграції, як підписання в 1985 р знаменитого Шенгенської угоди, має на увазі повне скасування паспортно-візового контролю на кордонах між окремими європейськими державами. Спочатку, в 1985 р, в Шенгенську зону входило всього п'ять країн: Франція, ФРН, Бельгія, Нідерланди та Люксембург, а на цей момент їх число зросло до 26, причому деякі з них навіть не є членами ЄС (Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн). Безперечно, створення Шенгенської зони знаменувало собою грандіозний крок вперед у справі створення єдиного культурного і гуманітарного простору на території європейського континенту і в усуненні тих глибоких розділових ліній, що століттями роз'єднували народи Європи і перешкоджали інтенсивному економічному і культурному розвитку регіону.

Шарль де Голль - лідер французького Опору в роки Другої світової війни і Президент Франції в 1959-1969 рр., Скептично ставився до євроінтеграції та вступу Великобританії до складу ЄЕС. фото

Мал. 7.4. Шарль де Голль - лідер французького Опору в роки Другої світової війни і Президент Франції в 1959-1969 рр., Скептично ставився до євроінтеграції та вступу Великобританії до складу ЄЕС. фото

Незважаючи на значні досягнення третього етапу європейської інтеграції, в 1968-1986 рр. все ж не вдалося реалізувати основне завдання, що стояло перед державами - членами ЄЕС, а саме створити до 1970 р єдиний ринок. Дана мета була досягнута тільки до початку 1990-х рр., Причиною чого стали: загальна нестійкість в світовій економіці 1960- 1970-х рр .; криза і занепад Бреттон-Вудської глобальної валютно-економічної системи, заміненої в 1971-1978 рр. на Ямайську; енергетичним кризам 1973-1974 і 1979-1980 рр .; нарешті, внутрішня соціальна нестабільність в цілому ряді європейських держав, наприклад студентські заворушення у Франції в 1968 році і загальну кризу П'ятої Республіки.

Аналіз особливостей інтеграції в Європі підводить до висновку про її циклічний характер: деяка стагнація в темпах формування єдиного європейського простору в 1960-1970-і рр. незабаром змінилася періодом активізації економічного життя, яка прийшлася на четвертий етап європейської інтеграції (1986-1991 рр.). У 1986 р було підписано Єдиний європейський акт, який знаменував собою подальше поглиблення інтеграції, причому вже не тільки в економічній, але і в політичній сферах, а також створення правової бази для розширення інтеграції на нові області: науку, валютні відносини, зовнішню політику і охорону довкілля. Крім того, Єдиний європейський акт став свого роду концептуальною основою і передумовою для різкої інтенсифікації інтеграційних процесів, викликаної наближенням і все більш явним завершенням «холодної воїни» і майбутнім кардинальною зміною політичної, економічної та культурної ситуації на території всього європейського регіону.

Таким чином, великий гуманістичний проект єдиної Європи, довгі століття існував лише у мріях європейських просвітителів, інтелектуалів і найбільш талановитих, далекоглядних політиків, до початку 1990-х рр. претворился в реальність, знайшовши з моменту завершення Другої світової війни і створення Європейського об'єднання вугілля і сталі більш ніж чіткі, практичних обрисів. Цінність цього великого проекту важко переоцінити - він не тільки дозволив істотно згладити історичні протиріччя між окремими європейськими державами, тим самим заклавши міцну основу для збереження миру на континенті, а й став втіленням найсміливіших сподівань європейських гуманістів про створення єдиного культурного і економічного простору на території європейського регіону.

 
<<   ЗМІСТ   >>