Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА В 1919-1945 РР.

Бурхливий міжвоєнний період в історії Європи не міг не позначитися на специфіці розвитку філософії і художньої культури регіону. Відмінною рисою даної епохи можна назвати свого роду архаїзацію контролю за духовним життям, повернення до Середньовіччя, створення нових суворих культурних і мистецьких канонів у цілому ряді європейських держав (нацистської Німеччини, фашистської Італії, Іспанії, Радянському Союзі і ін.), Вихід за рамки яких не тільки строго порицался, по і міг коштувати творцеві майнового благополуччя, свободи, а іноді і життя. Мабуть, найяскравішим свідченням подібного роду обмежень, пов'язаних з офіційною ідеологією держави, слід назвати вже згадане спалення книг в нацистської Німеччини, а також обмеження творчої свободи в Радянському Союзі, де норою цілі наукові дисципліни (наприклад, генетика) і художні стилі оголошувалися «буржуазними »і« класово чужими ».

Основними напрямками в європейській філософії першої половини XX ст. можна назвати логічний позитивізм ( неопозитивізм ), найбільш відомими представниками якого стали Рудольф Карнап, Бертран Рассел і Людвіг Вітгенштейн; і екзистенціалізм , черпав свої витоки з релігійно-екзистенціального ірраціоналізму датського філософа XIX ст. К'єркегора і представлений працями Карла Ясперса, Мартіна Хайдеггера, а також французьких письменників-філософів Жан-Поля Сартра і Альбера Камю (рис. 6.10). Логічний позитивізм спирався на наукові, раціоналістичні традиції європейської філософії, підкреслюючи значимість емпіричного методу і потенційну пізнаваність навколишнього світу. У свою чергу, екзистенціалізм, будучи нс тільки філософським, а й культурним плином, будувався на принципово інших, часто протилежних неопозітівізму підставах. Екзистенціалісти підкреслювали ірраціональність і в той же час абсолютну свободу людської натури; відзначали тісний взаємозв'язок і практичну невіддільність суб'єкта та об'єкта пізнання, а також приділяли першорядну увагу такому філософсько-психологічному феномену, як страх.

Альбер Камю. фото

Мал. 6.10. Альбер Камю. фото

У літературі першої половини XX ст. триває паралельне розвиток реалістичної і модерністської традицій. Найяскравішими представниками реалізму стали такі талановиті і самобутні письменники, як Ромен Роллан, Томас Манн, Еріх Марія Ремарк, Ліон Фейхтвангер, Герман Гессе (у творчості якого присутні також значні романтичні елементи), Джон Голсуорсі, Джордж Бернард Шоу, Вільям Сомерсет Моем, Стефан Цвейг, а також вже згадані раніше Жан-Поль Сартр і Альбер Камю. Слід також згадати і про творчість великого англійського письменника-фантаста Герберта Уеллса, в творах якого яскраво звучить соціальний мотив, який зумовлює приналежність його романів до традиції критичного реалізму. Яскравим явищем в європейській літературі першої половини XX ст. стало і творчість британських письменників і філософів Джорджа Оруелла і Олдоса Хакслі - авторів знаменитих антиутопій «1984» (Оруелл) і «Про чудовий новий світ» (Хакслі), а також цілого ряду інших самобутніх творів.

Продовжувало розвиватися і модерністський напрямок у літературі, художні форми якого найбільш яскраво проявилися в творах таких видатних поетів і письменників, як Поль Елюар, Луї Арагон, Джеймс Джойс, Андре Жид, Дейвід Герберт Лоуренс, Анна Ахматова, Поль Валері, Габріеле Д'Аннунціо, Андрій Білий, Володимир Маяковський і Луїджі Піранделло.

У свою чергу, на сході Європи, в Радянському Союзі зароджувалося новий художній напрям, покликане відобразити реалії сел грс- волюціонним епохи - соціалістичний реалізм, провідними представниками якого в літературі першої половини XX ст. стали Максим Горький, Михайло Шолохов, Олексій Толстой і Олександр Фадєєв. Соціалістичний реалізм, будучи відображенням нового, постреволюційного світосприйняття, знайшов своє відображення не тільки в літературі, а й в інших видах мистецтва, наприклад в живопису (Петро Бучкін, Гавриїл Горєлов, Олександр Герасимов) і скульптурі (Віра Мухіна, Микола Томський, Євген Вучетич) (рис. 6.11).

Робітник та колгоспниця. Скульптор Віра Мухіна. 1937 р

Мал. 6.11. Робітник та колгоспниця. Скульптор Віра Мухіна. 1937 р

Розвиток модернізму в європейському мистецтві міжвоєнного періоду пов'язано переважно з такими художніми напрямками, як експресіонізм і сюрреалізм. Експресіоністи різко поривали з реалістичною традицією і розглядали в якості основної творчого завдання не відтворення навколишньої дійсності, а передачу емоційного стану і переживань самого деміурга. До найвизначнішим представникам експресіонізму можна зарахувати художників Едварда Мунка з його знаменитою картиною «Крик» (написаної, правда, ще в кінці XIX ст., В 1893 р), Еміля Нольде, Пауля Клеє, Ернста Людвіга Кірхнера; драматургів-постановників Георга Кайзера і Ернеста Толлера;

кінорежисерів Георга Вільгельма Пабсга, Пауля Лені і Фрідріха Вільгельма Мурнау; а також композиторів Нової Віденської школи - Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Альбана Берга та ін.

Помітним явищем творчого життя Європи стало і широке поширення такого модерністського стилю, як сюрреалізм. Даний напрямок в мистецтві черпало власне натхнення з таємничою сфери підсвідомого - снів, галюцинацій і бачень, а сюрреалістичні твори представляли собою як би «сон наяву», тобто дивовижне і часом шокуюче переплетення елементів реальності та уяви, що існують і вигаданих об'єктів. Термін «сюрреалізм» б вперше введений поет Гійомом Аполлінером в 1917 р, а художні та концептуальні засади даного стилю були дещо пізніше сформульовані іншим французьким поетом Андре Бретоном. Сюрреалістичний стиль знайшов своє вираження в творчості таких видатних представників європейського мистецтва першої половини XX ст., Як фотограф Філіп Халсман, кінорежисер Жан Кокто і, звичайно ж, найбільших художників Сальвадора Далі, Пабло Пікассо і Макса Ернста, геніальні полотна яких назавжди увійшли в скарбницю європейської і світової художньої культури (рис. 6.12).

Сальвадор Далі. Постійність пам'яті, 1931 г. (Сюрреалізм)

Мал. 6.12. Сальвадор Далі. Постійність пам'яті, 1931 г. (Сюрреалізм)

Важливою віхою в розвитку європейської архітектури першої половини XX ст. стало зародження в Радянському Союзі такого мистецького спрямування, як конструктивізм, відмітними рисами якого стали геометрична вивіреність композиції і архітектурних форм, а також прагнення до монолітності і в той же час монументалізму. Як найвизначніших представників конструктивізму можна назвати таких талановитих архітекторів, як Мойсей Гінзбург, брати Олександр, Віктор і Леонід Весніни, Іван Леонідов і мн. ін. (рис. 6.13).

У свою чергу, на території Західної Європи в міжвоєнний період широке поширення одержав такий архітектурний стиль, як функціоналізм, в основі філософії якого лежить ідея утилітаризму і первинності саме завдання, «функції» споруди, а не його художньої форми. Найбільшими представниками функціоналізму вважаються яко- бус Йоханнес Ауд і видатний французький архітектор Ле Корбюзьє, автор знаменитого вислову, метафорично виражає всю концепцію функціоналізму: «Будинок - це машина для житла».

Будинок культури імені С. Зуєва. Москва

Мал. 6.13. Будинок культури імені С. Зуєва. Москва.

Архітектор Ілля Голосів. 1927-1929 рр. (Конструктивізм)

Таким чином, незважаючи на воістину бурхливий, непростий час, не дивлячись на весь трагізм європейської історії в міжвоєнний період і особливо в тяжкі роки Другої світової війни, культурна, творче життя Європи ні на секунду не завмирало. Людський геній долав усі перешкоди і продовжував творити, займатися пошуком нових художніх форм і створювати найвеличніші витвори мистецтва, які своїм світлом освітлювали лиховісний, похмурий світ, який занурився в непроглядну безодню воєн, репресій, геноциду і страждань.

 
<<   ЗМІСТ   >>