Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕФОРМАЦІЯ

До початку XVI ст. нагальна потреба реформування католицької церкви усвідомлювалася не тільки передовими людьми епохи - філософами, гуманістами, провідними представниками аристократії, дворянства і буржуазії, а й широкими верствами міського населення. Діяльність Римсько-католицької церкви викликала невдоволення у самих різних станів і соціальних груп на всій території європейського регіону: жадібність і користолюбство окремих представників духовенства не знали меж. Рим, будучи в період Середньовіччя фактично столицею світу, зосередив у своїх руках колосальні ресурси: величезні багатства були отримані церквою нечестивим шляхом обману, підроблення, а часто і відкритого здирництва. Щупальця Риму проникали в найвіддаленіші куточки Європи; бюрократичний апарат папства, Священна інквізиція і система таємного розшуку працювали ідеально, забезпечуючи церкви повний контроль не тільки над душами, а й над життями людей. Не випадково вже згадуваний вище іспанський філософ і гуманіст Хуан Луїс Вівес на початку XVI ст. писав в листі іншому гуманісту Еразм Роттердамський наступні сумні рядки: «Ми живемо в настільки важкі часи, коли небезпечно і говорити, і мовчати»[1] . Всесилля церкви породжувало глухе невдоволення по всій Європі - воно одночасно викликало і лють, і крижаний жах не тільки у звичайних, по суті безправних городян, а й у представників верховної світської влади, які побоювалися за власне життя і майно, які прагнули будь-що-будь обмежити втручання папства в політичні справи і династичні зв'язки вищої європейської знаті.

Вимога демократизації церкви, спрощення її обрядів, а в найбільш радикальній формі - і повної ліквідації інституту папства як зайвого посередника між Богом і людиною, - ставало все більш поширеним і популярним. Величезне невдоволення викликала і практика продажу Римсько-католицькою церквою індульгенцій (повного або часткового відпущення гріхів за ту чи іншу суму грошей), фактично ставила під сумнів всі догмати і духовну практику християнства. У свою чергу, королі і світські правителі більш дрібного рангу (особливо князі і курфюрсти Священної Римської імперії) виступали за кардинальне обмеження політичної влади церкви, відкрито і без сорому втручатися в мирські справи всієї Європи. Певне значення мали й чисто богословські моменти, відвертає від папства деякі верстви духовенства, зокрема - суперечка щодо джерела віри і релігійної істини, в якості якого католицька церква розглядала не тільки Святе Письмо, а й Святе Передання.

Лукас Кранах Старший. Портрет Мартіна Лютера. 1533 р

Мал. 3.6. Лукас Кранах Старший. Портрет Мартіна Лютера. 1533 р

Мабуть, саме глибина накопичених протиріч в повній мірі пояснює тог факт, що невдоволення одного з німецьких ченців-авгу- стінцев, Мартіна Лютера , духовною практикою і повсякденною діяльністю Римсько-католицької церкви та подальша публікація ним 31 жовтня 1517 року в Віттенберзі «95 тез »з відкритою критикою папства привели до народження такого масштабного загальноєвропейського феномена, як Реформація - руху, націленого на докорінне перетворення основ католицької церкви (рис. 3.6).

Протягом лічених років і десятиліть Реформація стрімко, подібно лісової пожежі, почала поширюватися по Європі, охоплюючи все нові і нові регіони і отримуючи підтримку з боку як верховної світської влади, так і широких верств населення. Реформація знайшла настільки значна кількість прихильників, що з часом виникли окремі її течії, найбільшими серед яких стали лютеранство (Північна Німеччина, Скандинавія, Прибалтика), кальвінізм (Швейцарія, Нідерланди, гугеноти у Франції; рух названо по імені свого засновника - Жана Кальвіна ( рис. 3.7.)) і англіканство (Англія). Проте, всіх прихильників Реформації прийнято називати протестантами, тобто які виступили проти доктрини Римсько-католицької Церкви.

Невід. художник. Портрет Жана Кальвіна. XVII ст

Мал. 3.7. Невід. художник. Портрет Жана Кальвіна. XVII ст.

Це цікаво!

Німецький психолог, філософ і соціолог Е. Фромм про особу Мартіна Лютера писав: «Перш ніж перейти до теології Лютера, я хочу лише згадати, що сам він - як особистість - був типовим представником« авторитарного характеру », який буде описаний нижче. Вихований надзвичайно суворим батьком, чи не випробував в дитинстві ні любові, ні почуття впевненості, він все життя виявляв двоїсте ставлення до влади: ненавидів її, повставав проти неї, але в той же час захоплювався нею і прагнув їй підкоритися. Протягом всього свого життя він одну владу ненавидів, а інший поклонявся; в юності це були батько і монастирські наставники, пізніше - тато і світські князі. Він був сповнений почуттями самотності, безсилля, озлобленості і в той же час прагнув керувати. Він мучився сумнівами, як може мучитися лише людина, що потребує в примусі, і постійно шукав чогось такого, що могло б дати йому внутрішню стійкість, позбавити його від цього катування. Він ненавидів інших, особливо «чернь», ненавидів себе, ненавидів життя, і з цієї ненависті виросло жагуче і відчайдушне прагнення бути коханим. Все його життя пройшло в безперервних сумнівах, у внутрішній ізоляції; на цій особистому ґрунті він і зміг стати глашатаєм тих соціальних груп, які перебували в такому ж психологічному стані » [2] .

Незважаючи на найширший розмах реформаційного руху, папство було сповнене рішучості дати відсіч «єретикам» і домогтися повного викорінення нового віровчення. Дане прагнення виразилося в зародженні Контрреформації - масштабного руху під керівництвом Римсько-католицької церкви, націленого на відновлення престижу і єдності католицької віри. З санкції Папи Римського лідери протестантів (і, в першу чергу, Мартін Лютер) були відлучені від церкви, а рішенням Тридентського собору 1545-1563 рр. були, з одного боку, підтверджені основи католицької віри, а з іншого - проведені деякі декоративні реформи з метою продемонструвати готовність церкви до оновлення і приведення своєї діяльності у відповідність духу часу. Паралельно з цим було засновано цілий ряд нових чернечих орденів, покликаних боротися як мирними, так і військовими засобами з Реформацією. Безперечно, найвідомішим серед них став орден єзуїтів, підступність і віроломство яких стало притчею во язицех - і в зв'язку з цим зовсім не дивно, що з часом назва ордена стало ім'ям прозивним.

Однак час уже було упущено, і зупинити поширення реформаційного руху більш не представлялося можливим. Весь XVI століття і початок XVII століття - це період наростання релігійних і політичних суперечностей між католиками і протестантами. Спочатку мова йшла виключно про сферу внутрішньої політики окремих європейських держав - релігійні конфлікти роздирали Священну Римську імперію, Францію, Англію. Потім релігійні протиріччя, не будучи врегульованими, перейшли в міжнародну площину: окремі держави, які зберегли вірність папству і Контрреформації і політично, економічно і культурно залежні від Риму (наприклад, Іспанія, Австрія, Португалія, Польща, італійські держави) зробили спробу активного придушення реформаційного руху . Мабуть, найбільш яскравим епізодом подібного роду можна назвати розгром іспанської Непереможної армади англійським флотом під командуванням «пірата її Величності» Френсіса Дрейка. Перемога англійців знаменувала собою, з одного боку, крах спроби Іспанії і стояв за нею Риму повернути Англію в лоно католицизму, а з іншого - кінець «століття Іспанії» і початок занепаду наймогутнішої Іспанської імперії Габсбургів, над якою, за влучним висловом сучасників, «ніколи нс заходило сонце ». І, нарешті, на рубежі XVI-XVII ст. релігійне протистояння між католиками і протестантами переросло з епізодичного суперництва між окремими європейськими державами в великий загальноєвропейський конфлікт, якому судилося кардинально змінити вигляд Європи і сформувати нову систему міжнародних відносин - мова йде про Тридцятилітній війні.

На завершення теми Реформації і перш ніж перейти до розгляду Тридцятилітньої війни, представляється доцільним приділити належну увагу питанню про соціально-психологічної специфіки і коренях реформаційного руху. Широко поширені дві протилежні точки зору: згідно з однією з них, Реформація - це пряме духовно-політичне та культурне продовження і наслідок Ренесансу, успішне втілення ідеї обмеження влади церкви. Однак існує й інший погляд на проблему, яка розглядається: так, багато гуманісти і філософи епохи Відродження вкрай скептично поставилися до ідей Реформації, а деякі з них (Еразм Роттердамський, Томас Мор) виступили з прямою критикою цілого ряду концептуальних установок протестантизму, наприклад доктрини приречення Кальвіна, згідно з якою Бог заздалегідь, ще до народження людини, повинен обмежувати його доля як праведника або ж грішника, причому в останньому випадку ніякі спроби індивідуального порятунку, будь то молитви, б агочестіе або неухильне дотримання християнських заповідей, не здатні похитнути рішучість Господа і відвернути жереб, предуготованного нещасному після смерті [3] . У свою чергу, гуманісти, розглядаючи людину як центр світобудови, не бажали визнавати його вразливість і абсолютну залежність від нічим не обмеженої, трансцендентальної влади Бога, і з огляду на це геть відкидали доктрину приречення, протиставляючи їй філософсько-релігійний і теологічний постулат про свободу волі людини . Точка зору гуманістів знайшла підтримку і з боку католицького віровчення, яке, при всіх наведених вище недоліки і зловживання церкви, все ж дотримувався ідеї, що людська натура внутрішньо прагне до чесноти, а людська воля абсолютно вільна в даному прагненні. Парадоксально, що навіть практика продажу індульгенцій, при всій її порочності, укладала в собі ідею про можливість порятунку душі людини за допомогою його власних зусиль. Більш того, Римсько-католицька церква неодноразово підкреслювала рівність всіх віруючих перед Богом - але тієї простої причини, що всі вони створені за образом і подобою Господа.

Це цікаво!

До питання про оцінку гуманістами епохи Відродження реформаційного руху і його лідерів.

Еразм Роттердамський в листі Мартіну Лютеру писав: «Одне мене мучить, як і будь-якого добропорядного людини: те, що ти своїм зухвалим, неприборканим, бунтівним правом стрясаєш весь світ згубним розбратом. Добрих людей, які люблять благородні науки, ти віддаєш на свавілля якихось божевільних фарисеїв, поганим же людям, жадібним до нововведень, даєш зброю для заколоту. Коротше кажучи, ти так витлумачують справу Євангелія, що змішуєш все - святе і нечестиве, як би намагаючись, щоб ця біда не змінилася коли-небудь добром, чого я завжди напружено очікував. Тим, як ти мені зобов'язаний і як ти мене винагородив, - цим я нехтую. Це все - приватна справа; мучить ж мене загальне лихо, невиліковне повальне сум'яття, яким ми не зобов'язані нічого, крім твого неприборканого вдачі, нестерпного для друзів, що дають тобі добрі поради, і піддається впливу усіляких вертопраха і темних людей. Кого ти вирвав у сил темряви - я нс знаю. Проти цих невдячних ти і повинен був направити вістря свого пера, а не проти стриманого обговорення.

Якби ти не був настільки задоволений своїм напрямом думок, я б побажав тобі найкращого. Мені побажай, чого хочеш, але тільки не свого способу мислення, якщо тільки Господь тобі його нс змінить. У Базелі, 11 квітня 1526, в день отримання твого листа ».

Протестанти ж і, зокрема, Лютер і Кальвін неодноразово підкреслювали гріховну сутність і зловмисність людської природи, її слабкість, нікчемність і порочність. Уже згадуваний раніше психолог і соціолог XX в. Фромм у книзі "Втеча від свободи» підкреслював, що в протестантській доктрині (особливо яскраво це виражається в кальвінізмі) центральне місце займає принцип природженого нерівності людей [4] , який відрізняє протестантизм від католицтва і православ'я. І в даному контексті концепцію реформаційного руху, можливо, слід розглядати не тільки як і випливає з гуманістичних ідей епохи Відродження, а й прямо протилежну їм: якщо Ренесанс ставив людини в центр світобудови, підкреслюючи велич його особистості, то Реформація, навпаки, вказувала на слабкість і нікчемність людської природи перед лицем Господа. Не випадково великий французький просвітитель XVIII ст. Вольтер підкреслював: «Кальвін широко розчинив двері монастирів, але не для того, щоб всі ченці вийшли з них, а для того, щоб загнати туди весь світ» [5] .

Як би там не було, яка б з двох наведених вище точок зору не здавалася більш правильною і логічною, в цілому питання про соціально-психологічної зв'язку і взаємозалежності ідей Ренесансу і Реформації вимагає подальшого вивчення і ретельного, докладного аналізу.

  • [1] Цит. по: Bataillon М. Erasme et 1'Espagne. Paris, 1937. P. 529.
  • [2] Див .: Фромм Е. Втеча від свободи.
  • [3] Пор. у Кальвіна: «Бог рішенням своїм і для прояву величі свого визначив одних людей до вічного життя, інших присудив до вічної смерті ... тих людей, коториепредопределени до життя, Бог ще до заснування світу обрав до спасіння у Христі за вічним і незмінним наміру своєму , таємним рішенням і вільною волею, і зробив Онет з чистою і вільною милості і любові і не тому, що бачив причину або передумову цього в вірі, добрих справах і в любові, в старанності, в чому-небудь з перерахованого абов будь-яких інших рисах створених ним »(Жан Кальвін . Вестмінстерське віросповідання. 1647 р Гл. 3. П. 3.5). Цит. по: Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму // Вебер М. Вибрані твори: пер з нім. / Уклад., Заг. ред і послесл. Ю. II. Давидова; предисл. П. П. Гайденко. М., 1990. С. 140.
  • [4] Див .: Фромм Е. Втеча від свободи.
  • [5] Цит. по: Порозовская Б. Йоганн Кальвін: його життя і реформаторська деятельность.СПб., 1891. URL: http://az.lib.rU/p/porozowskaja_b_d/text_0020.shtml (дата звернення: 18.07.2017).
 
<<   ЗМІСТ   >>